Fiskarsin vuosi 2015: Liikevaihto kasvoi vahvasti; liiketulos nousi

Fiskars Oyj Abp
Tilinpäätöstiedote
9.2.2016 klo 8.30 EET

Fiskarsin vuosi 2015: Liikevaihto kasvoi vahvasti; liiketulos nousi 

Tämä on tiivistelmä Fiskars Oyj Abp:n tänään julkistetusta vuoden 2015 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteesta. Vuoden 2015 täydellinen tilinpäätöstiedote taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä, osoitteessa http://fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/osavuosikatsaukset ja yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com/fi. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen tilinpäätöstiedotteeseen.

Loka-joulukuun 2015 tärkeimmät tapahtumat:

 • Liikevaihto kasvoi 63 % ja oli 332,8 milj. euroa (Q4 2014: 203,9).
 • Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja ilman hankittuja kastelu- ja English & Crystal Living (WWRD)-liiketoimintoja liikevaihto kasvoi 2,9 %.
 • Liiketulos kasvoi 13,0 milj. euroon (2,3). 
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 57 % ja oli 16,8 milj. euroa (10,7). English & Crystal Living (WWRD) -liiketoiminnalla oli 4,5 milj. euron positiivinen nettovaikutus tulokseen huolimatta kauppahinnan kohdistamiseen liittyvistä kulukirjauksista ja muista hankintaan liittyvistä kuluista, jotka vaikuttavat vain vuoden 2015 tulokseen.
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,09). Raportoitu osakekohtainen tulos, johon sisältyvät sijoitusten käyvän arvon muutokset, oli 0,76 euroa (8,77).

Vuosi 2015 lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi 44 % ja oli 1 105,0 milj. euroa (2014: 767,5).
 • Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja ilman hankittuja kastelu- ja English & Crystal Living (WWRD) -liiketoimintoja liikevaihto kasvoi 3,7 %.
 • Liiketulos kasvoi 46,5 milj. euroon (42,7). 
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 9 % ja oli 65,1 milj. euroa (59,6). English & Crystal Living (WWRD) -liiketoiminnalla oli tulokseen 6,5 milj. euron negatiivinen nettovaikutus, joka johtui pääasiassa kauppahinnan kohdistamiseen liittyvistä kulukirjauksista ja muista hankintaan liittyvistä kuluista, jotka vaikuttavat vain vuoden 2015 tulokseen.
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,35 euroa (0,76). Raportoitu osakekohtainen tulos, johon sisältyvät sijoitusten käyvän arvon muutokset, oli 1,04 euroa (9,44).
 • Fiskars sai English & Crystal Living (WWRD) -liiketoiminnan kaupan päätökseen 1.7.2015 ja laajensi portfoliotaan ikonisiin ja ylellisiin kodin lifestylebrändeihin. Hankitun liiketoiminnan liikevaihto on esitetty osana Asumisen tuotteet -liiketoimintayksikköä 1.7.2015 lähtien.
 • Hallitus ehdottaa osingoksi 0,70 euroa osakkeelta (0,68 euroa).
 • Näkymät vuodelle 2016: Fiskars odottaa konsernin liikevaihdon ja oikaistun liiketuloksen kasvavan vuonna 2016 edellisvuoteen verrattuna. Valtaosan kasvusta odotetaan tulevan hankitusta English & Crystal Living (WWRD) -liiketoiminnasta, joka on nyt osa Fiskarsia koko vuonna 2016. Oikaistu liiketulos ei sisällä uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai integraatioon liittyviä kuluja.

Fiskarsin toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:

“Fiskarsin muutosmatka jatkui vuonna 2015. Yhtiö panosti entistä voimakkaammin ydinliiketoimintoihinsa Toiminnallisiin tuotteisiin, Asumisen tuotteisiin ja Ulkoilutuotteisiin, joista kukin on johtavia toimijoita omalla alallaan. Vahvistimme asemaamme merkittävästi ostamalla luksusluokan kodin- ja lifestyle-tuotteista tunnetun WWRD:n. Samalla saimme valikoimaamme ikonisia brändejä, kuten Waterfordin ja Wedgwoodin. Kaupan ansiosta Fiskarsista tuli premium-luokan asumisen tuotteiden globaali kategoriajohtaja.

Fiskarsin liikevaihto kasvoi vuonna 2015 merkittävästi ja ylitti miljardi euroa. Liikevaihto kasvoi 44 % vahvan viimeisen vuosineljänneksen tukemana. Vaikka valtaosa kasvusta tulikin uusista kastelu- ja English & Crystal Living -liiketoiminnoista, olen ylpeä siitä, että ilman hankittuja liiketoimintoja ja vertailukelpoisilla valuuttakursseilla Fiskars kasvoi 3,7 %. Kehitys oli vakaata joidenkin päämarkkinoidemme, erityisesti Suomen ja Japanin, haastavasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Kasvuun vaikutti suurelta osin Scandinavian Living -liiketoiminta, jolla oli erinomainen vuosi. 

Fiskars kasvatti liikevaihtoaan ja jatkoi samalla liiketoimintojensa kehittämistä vuoden mittaan tehostamalla toimintojaan ja lisäämällä joustavuutta. Fiskarsin tavoitteena on toimia yhtenäisenä kuluttajatuoteyhtiönä. Osana strategian toteuttamista sovimme veneliiketoimintamme myymisestä, jotta voisimme keskittyä entistä paremmin kolmeen ydinliiketoimintaamme. Vuoden 2016 alussa myimme myös ruukkuliiketoimintamme Yhdysvalloissa. 

Fiskarsin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 65,1 milj. euroon. Saavutus osoittaa, että pystymme tekemään tulosta myös vaikeasta taloustilanteesta sekä kastelu- ja English & Crystal Living -liiketoimintojen käynnissä olevista integroinneista huolimatta.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä English & Crystal Living (WWRD) -liiketoiminnalla oli 4,5 milj. euron positiivinen nettovaikutus tulokseen huolimatta kauppahinnan kohdistamiseen liittyvistä kulukirjauksista ja muista hankintaan liittyvistä kuluista. Liiketoiminnan tulos oli kuitenkin vuoden viimeisellä neljänneksellä odotettua heikompi. Tähän vaikutti ennen kaikkea merkittävän yhdysvaltalaisen asiakkaan volyymien pienentyminen. English & Crystal Living -liiketoiminnan tulos oli muilta osin odotusten mukainen. Kasteluliiketoiminnan integrointia ja kannattavaksi kääntämistä jatketaan, ja tappioiden odotetaan pienentyvän vuonna 2016.  

Odotamme konsernin liikevaihdon ja oikaistun liiketuloksen kasvavan vuonna 2016 edellisvuoteen verrattuna, huolimatta myydyistä liiketoiminnoista, epävarman taloustilanteen jatkumisesta erityisesti joillakin yhtiön päämarkkinoilla ja epäsuotuisten valuuttakurssien johdosta kasvavista kustannuksista vuoden 2016 aikana. Valtaosa liikevaihdon ja oikaistun liiketuloksen kasvusta odotetaan tulevan hankitusta English & Crystal Living (WWRD) -liiketoiminnasta, joka on nyt osa Fiskarsia koko vuoden 2016. Jatkamme kasvun hakemista kohdistetuilla investoinneilla brändeihin ja tuotekehitykseen sekä keskittymällä entistä vahvemmin ydinliiketoimintoihimme.” 

 

Tiedotteessa esitetyt koko vuoden luvut on tilintarkastettu.

Konsernin avainluvut 

Milj. euroa Q4 2015 Q4 2014 Muutos 2015 2014 Muutos
Liikevaihto 332,8 203,9 63 % 1 105.0 767,5 44 %
Liiketulos (EBIT) 13,0 2,3 475 % 46,5 42,7 9 %
Kertaluonteiset erät1) -3,8 -8,4 -55 % -18,6 -17,0 9 %
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 16,8 10,7 57 % 65,1 59,6 9 %
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta         30,0  
Sijoitusten markkina-arvon nettomuutos 72,7 27,9 161 % 56,1 27,9 101 %
Tulos ennen veroja2) 83,2 716,6 -88 % 125,5 786,7 -84 %
Tilikauden tulos2) 62,2 718,2 -91 % 86,4 773,3 -89 %
Operatiivinen tulos/osake, euroa3) 0,05 0,09 -50 % 0,35 0,76 -54 %
Tulos/osake, euroa4) 0,76 8,77 -91 % 1,04 9,44 -89 %
Oma pääoma / osake, euroa       14,54 14,06 3 %
Liiketoiminnan rahavirta5) 61,5 47,9 28 % 47,6 87,0 -45 %
Omavaraisuusaste, %       65 % 73 %  
Nettovelkaantumisaste, %       21 % 11 %  
Investoinnit 7,8 7,4 6 % 32,4 35,0 -8 %
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 8 334 4 443 88 % 6 303 4 243 49 %

1) Vuonna 2015 kirjattiin kertaluonteisia eriä liittyen pääasiassa Supply Chain 2017 -ohjelmaan, Amerikka-segmentin ruukkuliiketoimintaan liittyvään liikearvon arvonalentumiseen, kasteluliiketoiminnan integrointiin sekä EMEA-alueen uudelleenjärjestelyihin. Vuonna 2014 EMEA 2015 -rakennemuutoskuluja, arvonalennuksia ja kasteluliiketoiminnan ostoon liittyvä voitto edullisesta kaupasta (badwill).
2) Vertailuvuosi 2014 sisältää 676,0 milj. euron kertaluonteisen voiton Wärtsilän osakkeiden myynnistä ja uudelleenarvostuksesta 9.10.2014.
3) Ilman sijoitusten markkina-arvon nettomuutosta ja saatuja osinkoja. Vertailuvuonna 2014 lisäksi ilman kertaluonteista voittoa Wärtsilän osakkeiden myynnistä ja uudelleenarvostuksesta 9.10.2014.
4) Vertailuvuosi 2014 sisältää 8,25 euroa Wärtsilän osakkeiden myynnistä ja uudelleenarvostuksesta 9.10.2014.
5) Sisältää Wärtsilästä saatua osinkoa 26,9 milj. euroa vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä.

 

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
Toimitusjohtaja

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus
Neljännen vuosineljänneksen ja koko vuoden tulokseen liittyvä lehdistö- ja analyytikkotilaisuus pidetään 9.2.2016 klo 10.00 yhtiön pääkonttorissa Fiskars Campuksella, Hämeentie 135 A. Esitys on saatavilla tilaisuuden jälkeen yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com.

Lisätietoja:

 • Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, puh. 0204 39 5500
 • Operatiivinen johtaja ja talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki, puh. 0204 39 5703
 • Konserniviestintä, puh. 0204 39 5031, communications@fiskars.com 

Fiskars – vuosisatojen ylpeys ja innostus muotoilusta. Joka päivä.
Fiskarsin Ruukissa vuonna 1649 alkunsa saanut Fiskars on kasvanut kansainväliseksi yhtiöksi, joka tarjoaa johtavia kuluttajatuotteita ja jonka brändejä ovat mm. Fiskars, Iittala, Gerber, Wedgwood ja Waterford. Fiskarsilla on ikonisia tuotteita, vahvoja tuotemerkkejä ja maailmanlaajuinen tavoite rikastuttaa ihmisten elämää niin kotona, puutarhassa kuin ulkoillessa. Fiskarsin tuotteita on saatavilla yli 100 maassa ja yritys työllistää noin 9 000 henkilöä 30 maassa. Fiskars on listattu Nasdaq Helsingissä. www.fiskarsgroup.com