Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotukset Fiskars Oyj Abp:n vuoden 2024 yhtiökokoukselle

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote

2.2.2024 klo 08.30

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotukset Fiskars Oyj Abp:n vuoden 2024 yhtiökokoukselle

Fiskars Oyj Abp:n hallituksen nimitysvaliokunta esittää seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 13.3.2024. Ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun, joka julkistetaan myöhemmin.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa vuosipalkkioksi hallituksen jäsenille 70 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 105 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 140 000 euroa.

Tämän lisäksi hallituksen ja hallituksen muiden valiokuntien kuin tarkastusvaliokunnan kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio, joka on 750 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää matkustamista enintään yhdessä (1) maassa ja 2 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää kansainvälistä matkustamista. Hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio, joka on 1 500 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää matkustamista enintään yhdessä (1) maassa ja 2 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää kansainvälistä matkustamista.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio, joka on 1 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää matkustamista enintään yhdessä (1) maassa ja 2 250 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää kansainvälistä matkustamista. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ehdotetaan maksettavaksi 2 500 euroa kokoukselta.

Per capsulam tai puhelinyhteyksien välityksellä pidettävistä hallituksen/valiokuntien kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio, joka hallituksen ja kyseisten valiokuntien puheenjohtajien osalta ei eroa heille muutoin maksettavista palkkioista, mutta joka on 750 euroa/kokous hallituksen/valiokuntien jäsenille.

Edelleen nimitysvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenille korvattavaksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaan hallituksen palkkiot säilyisivät edellisen kauden tasolla ja olisivat yhtiön palkitsemispolitiikan mukaisia.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan.

Mikäli yksi tai useampi hallituksen nimitysvaliokunnan ehdottamista henkilöistä ei ole varsinaisessa yhtiökokouksessa käytettävissä valittavaksi hallitukseen mistä tahansa syystä, hallitukseen ehdotettujen jäsenten lukumäärää vähennetään ei-käytettävissä olevien ehdokkaiden määrällä.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Julia Goldin, Carl-Martin Lindahl, Volker Lixfeld ja Jyri Luomakoski. Ritva Sotamaa on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäseneksi. Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle lisäksi, että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Susan Repo. Tiedot hänen kokemuksestaan ja aiemmista tehtävistään ovat saatavilla tämän pörssitiedotteen liitteenä ja tiedot muiden hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden kokemuksesta ja aiemmista tehtävistä ovat saatavilla Fiskars Oyj Abp:n internetsivuilla https://fiskarsgroup.com/fi/tietoja-meista/hallitus/. 

Kaikki valittaviksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, heidän tarkoituksenaan on valita keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Paul Ehrnrooth ja varapuheenjohtajaksi Jyri Luomakoski.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta hallituksen nimitysvaliokunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Nimitysvaliokunta on arvioinut, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi ehdotettu hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Mikäli kuka tahansa yllä esitellyistä ehdokkaista hallituksen jäseniksi ei ole varsinaisessa yhtiökokouksessa käytettävissä valittavaksi hallitukseen mistä tahansa syystä, ehdotetaan, että käytettävissä olevat muut ehdokkaat valitaan hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

FISKARS OYJ ABP

Lisätietoja:
Päivi Timonen, lakiasiainjohtaja, puh. +358 40 776 8264

Fiskars Group lyhyesti
Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka designvetoiset brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa. Brändeihimme kuuluvat muun muassa Fiskars, Georg Jensen, Gerber, Iittala, Moomin Arabia, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Vuonna 2022 brändimme olivat läsnä yli 100 maassa, meillä oli noin 350 omaa liikettä ja lähes 7 000 työntekijää. Liikevaihtomme oli 1,2 miljardia euroa vuonna 2022.

Meitä yhdistää tavoitteemme luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta ainutkertaista. Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia ja kauniita tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestävää kasvua.

Lue lisää: fiskarsgroup.com/fi

Liitteet