Korjaus: Fiskars Groupin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020

Fiskars Oyj Abp       
Pörssitiedote
30.10.2020 klo 09.30 (EET)

Korjaus: Fiskars Groupin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020
Korjaus Fiskars Oyj:n Abp:n 30.10.2020 klo 8.30 julkaisemaan pörssitiedotteeseen koskien Fiskars Groupin osavuosikatsausta tammi-syyskuu 2020. Pörssitiedotteen englanninkielisessä versiossa tammi-syyskuun 2020 luvut olivat virheelliset. Liitteessä olivat oikeat luvut.
 

Poikkeuksellisen hyvä kysyntä useissa kategorioissa ja säästötoimenpiteet tukivat vahvaa kehitystä kolmannella vuosineljänneksellä

Tämä on tiivistelmä Fiskars Oyj Abp:n tänään julkistetusta tammi-syyskuun 2020 osavuosikatsauksesta. Täydellinen katsaus taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä osoitteessa http://fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/osavuosikatsaukset ja yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com/fi. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsaukseen.

Vuoden 2020 kolmas neljännes lyhyesti:
•    Liikevaihto kasvoi 7,2 % ja oli 266,7 milj. euroa (7-9/2019: 248,7)
•    Vertailukelpoinen liikevaihto1 kasvoi 9,5 % ja oli 266,7 milj. euroa (243,6)
•    EBITA kasvoi 39,1 milj. euroon (7,2)
•    Vertailukelpoinen2 EBITA kasvoi 39,3 milj. euroon (13,4)
•    Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja vahvistui ja oli 115,6 milj. euroa (10,5)
•    Osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (0,04)

Tammi-syyskuu 2020 lyhyesti:
•    Liikevaihto kasvoi 2,6 % ja oli 802,9 milj. euroa (1-9/2019: 782,4)
•    Vertailukelpoinen liikevaihto1 kasvoi 3,3 % ja oli 802,9 milj. euroa (777,6)
•    EBITA kasvoi 91,9 % ja oli 78,5 milj. euroa (40,9)
•    Vertailukelpoinen2 EBITA kasvoi 56,3 % ja oli 86,8 milj. euroa (55,5)
•    Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja vahvistui ja oli 134,0 milj. euroa (32,8)
•    Osakekohtainen tulos oli 0,53 euroa (0,37)

Näkymät vuodelle 2020 palautettiin 13.10.2020:
Vuonna 2020 Fiskars odottaa konsernin vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuodesta 2019.

Fiskars Groupin väliaikainen toimitusjohtaja Sari Pohjonen:
Fiskars Groupin liiketoiminta kehittyi hyvin kolmannella neljänneksellä, ja sekä liikevaihto että vertailukelpoinen EBITA kasvoivat selvästi edellisvuoteen verrattuna. Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta kannattavuutemme parani erityisesti vuosineljänneksen loppua kohti. Palautimme ohjeistuksemme vuodelle 2020 aiemmin tässä kuussa ja odotamme vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuodesta 2019.

Erittäin epävakaan toisen vuosineljänneksen jälkeen keskityimme suorituksen parantamiseen, kulujen hallintaan ja laadukkaaseen asiakaspalveluun sekä kiinnostavien kokemusten tarjoamiseen kuluttajille. Etenimme hyvin strategisten prioriteettimme osalta, sillä oma verkkokauppa jatkoi kasvuaan vahvoin kaksinumeroisin luvuin kaikilla liiketoiminta-alueilla. Samoin laajentuminen Kiinassa Wedgwood-brändin voimin eteni suunnitelmien mukaisesti ja kasvu jatkui vahvana.

Kerroimme aiemmin tänä vuonna, että pyrimme ennakoivasti lieventämään Covid-19
-pandemian negatiivisia vaikutuksia toimintaamme. Näiden nopeiden ja määrätietoisten toimenpiteiden ansiosta kannattavuutemme on parantunut. Valtaosa säästötoimenpiteistä on väliaikaisia eikä niitä voida sellaisenaan jatkaa pitempään. Toisaalta parantuneeseen kannattavuuteen on vaikuttanut myös pitkän aikavälin tehostamistoimet, ja nämä muutosohjelmat jatkuvat suunnitelmien mukaisesti.

Terra-liiketoimintayksikön kehitys jatkui positiivisena ja liikevaihto kasvoi suotuisien sääolojen ja puutarhakategorian uuden jakelun tukemana. Myös Crea-liiketoimintayksikössä saksi- ja askartelukategorian kysyntä kasvoi ihmisten viettäessä enemmän aikaa kotona. Molempien liiketoimintayksiköiden vertailukelpoinen EBITA parani merkittävästi.

Vita-liiketoimintayksikössä haastava markkinatilanne jatkui, sillä myymälöiden asiakasmäärät pysyivät alhaisina. Vastatuulesta huolimatta olen tyytyväinen siihen, että verkkokauppa kasvoi ja vertailukelpoinen EBITA nousi. Kannattavuuden paranemista tukivat kustannussäästöt ja myynnin suotuisampi tuotejakauma.

Covid-19-pandemia aiheuttaa edelleen merkittävää epävarmuutta loppuvuoden aikana. Vuoden viimeinen neljännes on tyypillisesti ollut yhtiölle kausiluonteisesti tärkein, ja erityisesti lahjasesonki voi tuoda mukanaan riskejä sekä mahdollisuuksia, riippuen monesta tekijästä, kuten liikkumisrajoituksista, liikkeiden sulkemisista sekä muutoksista kuluttajien luottamuksessa.

Haluan kiittää työntekijöitämme jaksamisesta tänä poikkeuksellisena aikana, sitoutumisesta asiakkaiden ja kuluttajien palvelemiseen sekä intohimosta ja energiasta tehdä arjesta ainutkertaista.

1)     Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien eikä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta
2)    EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät esimerkiksi uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia ja varausten purkamisia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta

Konsernin avainluvut

Milj. euroa 7-9 2020 7-9 2019 Muutos 1-9 2020 1-9 2019 Muutos 2019
Liikevaihto 266,7 248,7 7,2 % 802,9 782,4 2,6 % 1 090,4
Vertailukelpoinen liikevaihto1) 266,7 243,6 9,5 % 802,9 777,6 3,3 % 1 075,3
EBITA 39,1 7,2 78,5 40,9 91,9 % 72,9
EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät2) -0,1 -6,2 -8,3 -14,6 43,2 % -17,7
Vertailukelpoinen EBITA 39,3 13,4 86,8 55,5 56,3 % 90,6
Liiketulos (EBIT) 35,6 4,1 64,7 31,5 105,2 % 60,1
Tulos ennen veroja 34,6 2,3 59,4 36,8 61,4 % 63,2
Tilikauden tulos 27,0 3,7 43,2 31,2 38,3 % 52,4
Sijoitusten markkina-arvon nettomuutos   -0,1 0,0 -20,4 -20,4
Tulos/osake, euroa 0,33 0,04 0,53 0,37 40,5 % 0,63
Oma pääoma/osake, euroa   9,08 9,18 9,34
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 115,6 10,5 134,0 32,8 117,5
Omavaraisuusaste, %   51 % 55 % 56 %
Nettovelkaantumisaste, %   29 % 42 % 34 %
Investoinnit 8,8 8,9 -1,8 % 20,5 27,4 -25,2 % 40,0
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 6 027 6 853 -12,1 % 6 140 6 938 -11,5 % 6 840

1)     Käyttäen vertailukelpoisia valuuttakursseja ja ilman Leborgne-liiketoiminnan myyntiä.
2)    Vuoden 2020 kolmannen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät koostuivat lähinnä muutosohjelmasta.

FISKARS OYJ ABP

Sari Pohjonen
Väliaikainen toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:
–    Väliaikainen toimitusjohtaja ja talousjohtaja Sari Pohjonen, puh. 0204 39 5773
–    Konserniviestintä, puh. 0204 39 5031, communications@fiskars.com

Webcast
Kolmannen vuosineljänneksen webcast pidetään 30.10.2020 klo 11.00. Englanninkielistä suoraa lähetystä voi seurata osoitteessa: https://fiskars.videosync.fi/2020-q3-results

Tilaisuuden esitys on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin yhtiön internetsivuilla. Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä mihinkään muihin tarkoituksiin.

Media- ja sijoittajayhteydet:
Konserniviestintä, puh. 020 439 5031, communications@fiskars.com
 
Making the everyday extraordinary  
Fiskars Groupin visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Brändimme Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood ovat mukana ihmisten elämässä – niin kotona, puutarhassa kuin ulkona luonnossa. Pyrimme tekemään arjesta ainutkertaista tänään ja tulevaisuudessa. Toimimme 30 maassa, ja tuotteitamme on saatavilla yli 100 maassa. Fiskarsin osake on listattu Nasdaq Helsingissä (FSKRS). Lisätietoja löydät osoitteesta www.fiskarsgroup.com. Voit seurata meitä Twitterissä @fiskarsgroup.

 

Liitteet