PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI–KESÄKUU 2018: Vertailukelpoinen liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA laskivat, koko vuoden näkymät vertailukelpoisen EBITAn osalta ennallaan

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
1.8.2018 klo 8.30 EEST

PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI–KESÄKUU 2018: Vertailukelpoinen liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA laskivat, koko vuoden näkymät vertailukelpoisen EBITAn osalta ennallaan

Tämä on tiivistelmä Fiskars Oyj Abp:n tänään julkistetusta tammi-kesäkuun 2018 puolivuosikatsauksesta. Täydellinen puolivuosikatsaus taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä osoitteessa http://fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/osavuosikatsaukset ja yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com/fi. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen puolivuosikatsausraporttiin.

Vuoden 2018 toinen neljännes lyhyesti:

–     Liikevaihto laski 6,0 % ja oli 272,6 milj. euroa (4–6/2017: 290,0)
–     Vertailukelpoinen liikevaihto1) laski 0,8 %
–     Vertailukelpoinen2) EBITA pysyi viime vuoden tasolla ja oli 22,3 milj. euroa (22,4)
–     EBITA laski ja oli 20,2 milj. euroa (21,3)
–     Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 42,7 milj. euroa (48,6)
–     Osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,31, vertailuluku 0,14)3)

Tammi‒kesäkuu 2018 lyhyesti:

–     Liikevaihto laski 9,6 % ja oli 538,7 milj. euroa (1–6/2017: 596,1)
–     Vertailukelpoinen liikevaihto1) laski 3,5 %
–     Vertailukelpoinen2) EBITA laski 16 % ja oli 45,9 milj. euroa (54,4)
–     EBITA laski ja oli 42,2 milj. euroa (52,2)
–     Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 3,5 milj. euroa (2,2)
–     Osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (1,39, vertailuluku 0,43)3)

Näkymät vuodelle 2018 päivitetty vertailukelpoisen liikevaihdon osalta (18.7.2018):

Vuonna 2018 Fiskars odottaa konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon1) jäävän hieman edellisvuodesta ja vertailukelpoisen2) EBITAn kasvavan vuoteen 2017 verrattuna. Vuoden viimeinen vuosineljännes on merkittävä sekä liikevaihdon että kannattavuuden osalta.

Aiemmat näkymät vuodelle 2018 (7.2.2018):

Aiemmin Fiskars odotti konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon1) ja vertailukelpoisen2) EBITAn kasvavan vuoteen 2017 verrattuna.

Fiskarsin toimitusjohtaja Jaana Tuominen:

”Olemme edenneet hyvin toiminnan tehostamisessa toisen vuosineljänneksen aikana. Työskentelemme entistä kurinalaisemmin hyödyntääksemme vahvojen brändiemme mahdollisuudet. Keskitymme rakentamaan yhtenäistä yhtiötä ja kyvykkyyksiä kasvun saavuttamiseksi ja vakaan lisäarvon tuottamiseksi sidosryhmillemme.

Kevätkauden viivästyminen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä siirsi puutarhatuotteiden toimituksia toiselle neljännekselle, ja sääolojen parantuessa Functional Americas ‑liiketoiminta toipui vaisusta alkuvuodesta hyvin. Puutarhatuotteiden myynti kasvoi Pohjoismaissa, mikä ei kuitenkaan kompensoinut heikompaa kehitystä muissa Euroopan maissa.

Vertailukelpoinen liikevaihto laski Living-segmentissä. Myymälöiden asiakasmäärien supistuminen joillakin markkinoilla ja vähittäiskaupan muutoksen jatkuminen vaikuttivat kysyntään. Pyrimme vauhdittamaan kasvua ja jatkamme kanavastrategiamme kehittämistä, mukaan lukien oma verkkokauppa. Liikevaihto jatkoi kasvua omassa verkkokaupassa. Operatiivisen toiminnan tehostaminen etenee English & Crystal Living ‑liiketoiminnassa, mutta liikevaihdon kehitys on edelleen haasteena. Scandinavian Living ‑liiketoiminta etenee odotustemme mukaisesti.

Olen tyytyväinen siihen, että liikevaihdon laskusta huolimatta vertailukelpoinen EBITA parani Functional-segmentissä. Sitä tukivat Functional EMEA- ja Outdoor-liiketoiminnat, joissa panostuksemme toiminnan tehostamiseen näkyvät.

Fiskars-konserni alensi vertailukelpoisen liikevaihdon ohjaustaan koko vuodelle 2018. Fiskars odottaa nyt vertailukelpoisen liikevaihdon jäävän hieman edellisvuodesta. Vertailukelpoisen EBITAn odotetaan kasvavan vuonna 2018 vuoteen 2017 verrattuna.

Toimimme päättäväisesti liiketoimintaamme vaikuttavien haasteiden ratkaisemiseksi. Keskitymme myynnin vauhdittamiseen, koska varsinkin vuoden viimeinen neljännes on tärkeä Living-segmentille sekä liikevaihdon että kannattavuuden osalta. Lisäksi tarkastelemme kustannuksia jatkossakin huolella.

Fiskars järjestää marraskuussa 2018 pääomamarkkinapäivän, jossa kerromme lisää strategiastamme ja sen toteuttamisesta.” 

——
1) Vuonna 2017 vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja ilman myydystä Euroopan ruukkuliiketoiminnasta (joulukuussa 2016) raportoitua liikevaihtoa. Vuoden 2018 näkymien osalta vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien eikä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta.
2) EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät esimerkiksi uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia ja varausten purkamisia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.
3) Osakekohtainen tulos ei sisällä sijoitusten käyvän arvon nettomuutosta. Vuoden 2017 toisen neljänneksen sekä tammi‒kesäkuun 2017 vertailulukuja on oikaistu vastaavasti.


Konsernin avainluvut

Milj. euroa     4‒6 2018 4‒6 2017 Muutos 1‒6 2018 1‒6 2017 Muutos 2017
Liikevaihto 272,6 290,0 -6,0 % 538,7 596,1 -9,6 % 1 185,5
Vertailukelpoinen liikevaihto1) 272,6 274,7 -0,8 % 538,7 558,3 -3,5 % 1 184,0
EBITA 20,2 21,3 -5 % 42,2 52,2 -19 % 113,2
EBITA:n vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät2) -2,1 -1,1   -3,7 -2,2   -5,8
Vertailukelpoinen EBITA 22,3 22,4 0 % 45,9 54,4 -16 % 119,0
Liiketulos (EBIT) 16,7 17,8 -6 % 35,7 45,2 -21 % 97,9
Tulos ennen veroja 17,0 33,9   42,1 148,2   217,8
Tilikauden tulos 10,8 25,8   27,3 114,0   167,1
Sijoitusten markkina-arvon nettomuutos -36,6 17,4   -23,0 98,7   107,9
Tulos/osake, euroa3) 0,13 0,14   0,33 0,43   0,98
Oma pääoma/osake, euroa       15,05 15,02 0 % 15,53
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 42,7 48,6 -12 % 3,5 2,2 62 % 130,5
Omavaraisuusaste, %       68 % 67 %   69 %
Nettovelkaantumisaste, %       17 % 19 %   12 %
Investoinnit 10,8 7,3 48 % 19,8 14,8 34 % 35,4
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 7 398 7 863 -6 % 7 404 7 849 -6 % 7 709

1) Vuonna 2017 vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja ilman myydystä Euroopan ruukkuliiketoiminnasta (joulukuussa 2016) raportoitua liikevaihtoa.
2) Vuoden 2018 toisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät koostuivat henkilöstökuluista sekä Alignment-ohjelmaan liittyvistä kustannuksista. Vuoden 2017 toisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisälsivät Alignment-ohjelmaan liittyviä kuluja. 7.2.2018 julkaistussa tilinpäätöstiedotteessa on lisätietoa Alignment-ohjelmasta. 
3) Osakekohtainen tulos ei sisällä sijoitusten käyvän arvon nettomuutosta. Vuoden 2017 toisen neljänneksen sekä tammi‒kesäkuun 2017 ja koko vuoden 2017 vertailulukuja on oikaistu vastaavasti.

MUUTOKSIA FISKARSIN RAPORTOINNISSA VUONNA 2018

Fiskars-konserni soveltaa 1.1.2018 lähtien uutta IFRS 9 ‑standardia, jonka mukaisesti yhtiö kirjaa Wärtsilä-omistuksen arvonmuutoksen laajaan tulokseen sen sijaan, että käyvän arvon muutokset kirjattaisiin tuloslaskelmaan.

Aiempaan tilinpäätösperiaatteeseen verrattuna tämä on siirtänyt kyseisten sijoitusten markkina-arvon muutoksen tuloslaskelmasta muihin laajan tuloksen eriin, laskennalliset verot mukaan lukien. Muutos ei ole vaikuttanut näiden erien luokitteluun taseessa tai osinkojen käsittelyyn tuloslaskelmassa.

Fiskars ei vuoden 2018 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien ole raportoinut erikseen operatiivista osakekohtaista tulosta, josta on aiemmin poistettu sijoitusten käyvän arvon nettomuutos ja saadut osingot. Osakekohtainen tulos (EPS) vuodelle 2017 on oikaistu vastaavasti.

Lisätietoja raportoinnin muutoksista löytyy tämän puolivuosikatsauksen tilinpäätöksen laadintaperiaatteita käsittelevästä osasta.

FISKARS OYJ ABP

Jaana Tuominen
Toimitusjohtaja


Lisätietoja:

  • Toimitusjohtaja Jaana Tuominen, puh. 0204 39 5500
  • Talousjohtaja Sari Pohjonen, puh. 0204 39 5773
  • Konserniviestintä, puh. 0204 39 5031, communications@fiskars.com


Analyytikko- ja lehdistötilaisuus
Tulosjulkistukseen liittyvä analyytikko- ja lehdistötilaisuus pidetään 1.8.2018 klo 10.00 yhtiön pääkonttorissa Fiskars Campuksella, Hämeentie 135 A, Helsinki. Tilaisuuden esitys on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys analyytikoille ja sijoittajille pidetään samana päivänä klo 11.30 alkaen. Konferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Kysymysten esittäminen on mahdollista esityksen jälkeen ja ne pyydetään esittämään englanniksi.
 
Kansainvälinen numero: +44 (0) 2071 928000
Tanska: +45 32 728042
Suomi: 09 42450806
Ranska: +33 (0) 176700794
Saksa: +49 (0) 6924437351
Norja: +47 23960264
Ruotsi: +46 (0) 8 50692180
USA: +1 6315107495

Rekisteröintitunnus: 2157409

Esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa: https://engage.vevent.com/rt/fiskars/index.jsp?seid=47 
 
Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin samana päivänä yhtiön internetsivuilla.
Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä mihinkään muihin tarkoituksiin.

Median ja sijoittajien yhteydenotot:
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Maija Taimi, puh. 0204 39 5031, communications@fiskars.com


Fiskars – Making the everyday extraordinary
Fiskars palvelee ihmisiä ympäri maailmaa brändiportfoliolla, johon kuuluu kansainvälisesti tunnettuja brändejä kuten Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Rakennamme ikonisten lifestyle-brändien perhettä ja visionamme on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Lisätietoja yhtiöstä www.fiskarsgroup.com