Toinen vuosineljännes: Hyvää kehitystä vaihtelevassa markkinatilanteessa

Fiskars Oyj Abp    Osavuosikatsaus tammi – kesäkuu 2011   5.8.2011 klo 8.30

Huhti-kesäkuu 2011 lyhyesti:

  • Liikevaihto kasvoi 2 % 200,6 miljoonaan euroon (Q2 2010: 195,9)
  • Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 6 %
  • Liiketulos (EBIT) laski 15 % 19,0 miljoonaan euroon (22,2)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (0,35)
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 8,2 miljoonaa euroa (31,4), mikä sisältää osingoista pidätettyihin veroihin liittyvän 13 miljoonan euron negatiivisen vaikutuksen
  • Näkymät vuodelle 2011 ennallaan: liikevaihdon ja koko vuoden liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan kasvavan vuodesta 2010

Fiskarsin toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:
”Vuosineljännes oli kokonaisuutena hyvä, kun useat liiketoiminnot kehittyivät markkinoita paremmin ja kasvattivat myyntiään. Liiketoimintojen ja segmenttien suoritukset vaihtelivat kuitenkin heikosta vahvaan. Kuluttajakysyntä kehittyi epätasaisesti jopa liiketoiminta-alueen sisällä maantieteellisten segmenttien välillä. Konsernitasolla Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen rasitti liikevaihtoa ja tulosta. Tulosta heikensivät EMEAssa myös tuotannon tilapäiset tehottomuudet, jotka liittyivät osittain tuotantovolyymien kasvuun.

Ensimmäisen vuosineljänneksen vahvan sisäänmyynnin jälkeen kuluttajakysyntä on kehittynyt epätasaisesti kuukaudesta toiseen. Kuluttajat harkitsevat todennäköisesti ostopäätöksiään huolellisesti myös jatkossa talouden kehitykseen liittyvien huolien vuoksi. Raaka-aineiden hinnannousu luo meille painetta nostaa myyntihintojamme loppuvuonna.”

Konsernin avainluvut

Milj. euroa Q2 2011 Q2 2010 Muutos Q1-Q2 2011 Q1-Q2 2010 Muutos 2010
Liikevaihto 200,6 195,9 2 % 389,9 365,9 7 % 715,9
Liiketulos (EBIT) 19,0 22,2 -15 % 35,3 34,8 1 % 49,1
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 10,6 13,2 -20 % 21,7 18,6 17 % 65,9
Biol. hyödykkeiden käyvän arvon muutos -0,2 -0,6   -0,7 -1,2   -2,2
Tulos ennen veroja* 28,6 34,0 -16 % 123,5 49,7 148 % 106,7
Katsauskauden tulos* 24,2 28,4 -15 % 116,1 41,3 181 % 94,3
Tulos / osake, euroa 0,30 0,35   1,42 0,50   1,15
Oma pääoma / osake, euroa       6,16 6,41 -4 % 6,76
Liiketoiminnan rahavirta** 8,2 31,4 -74 % 40,2 44,8 -10 % 92,6
Omavaraisuusaste, %       53 % 53 %   57 %
Nettovelkaantumisaste, %       43 % 44 %   36 %
Investoinnit 5,1 5,0 2 % 10,3 7,6 36 % 18,6
Henkilöstö (FTE) keskimäärin 3 714 3 594 3 % 3 677 3 576 3 % 3 612

*Sisältäen 69,8 milj. euron kertaluonteisen Wärtsilä-osakkeiden myyntivoiton tammi-maaliskuussa 2011
**Sisältäen Wärtsilä-osingon 40,9 milj. euroa tammi-maaliskuussa 2011 (29,5)

Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan
Fiskarsin osavuosikatsaus on julkistettu kokonaisuudessaan tämän yhteenvetotiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa, ja se on saatavilla yhtiön internet-sivuillla www.fiskarsgroup.fi.

Tiedotustilaisuus:
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus toisen vuosineljänneksen tuloksesta järjestetään 5.8.2011 klo 10.00 yhtiön pääkonttorilla, Fiskars Campus, Hämeentie 135 A, Helsinki. Tilaisuuden esitys on saatavilla osoitteessa www.fiskarsgroup.fi.

FISKARS OYJ ABP
Kari Kauniskangas
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, puh. 0204 39 5500
talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki, puh. 0204 39 5703

Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala ja Gerber. Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys ja on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Vuonna 2010 Fiskarsin liikevaihto oli 716 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä oli noin 3 600 yli 20 maassa. www.fiskarsgroup.fi