Uudet kaudet alkavat Fiskars-konsernin osakeperusteisissa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmissä

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
8.2.2024 klo 8.55

Uudet kaudet alkavat Fiskars-konsernin osakeperusteisissa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmissä

Fiskars Oyj Abp:n hallitus on päättänyt uusien vuodet 2024–2026 kattavien kausien alkamisesta suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ja ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän puitteissa, jotka ovat osa Fiskars-konsernin avainhenkilöiden palkitsemisohjelmaa. Järjestelmien tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista ja kannattavan kasvun edistämistä, sekä yhtenäistää avainhenkilöiden ja yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista, joista kukin sisältää kolmen vuoden pituisen ansaintajakson sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisen sen jälkeen. Hallitus päättää kunkin yksittäisen ansaintajakson alkamisesta erikseen, jakson suorituskriteerit ja niihin liittyvät tavoitteet sekä siihen kuuluvat avainhenkilöt ja kullekin osallistujalle tulevat minimi-, tavoite- ja enimmäispalkkiot. Avainhenkilölle maksettavan palkkion määrä riippuu ennalta määritettyjen tavoitteiden saavuttamisesta. Palkkiota ei makseta, jos tavoitteita ei saavuteta tai jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista.

Ansaintajaksolla 2024–2026 kannustinjärjestelmään kuuluu enintään 70 avainhenkilöä ja järjestelmän tavoitteet liittyvät yhtiön osakkeen kokonaistuottoon, konsernin kumulatiiviseen vertailukelpoiseen liikevoittoon (EBIT) ja kiertotalouden mukaisten tuotteiden ja palveluiden edistämiseen. Jos ansaintakauden tavoitteet saavutetaan, palkkio maksetaan keväällä 2027.

Mikäli kaikki enimmäistavoitteet saavutetaan, ansaintajakson 2024–2026 perusteella osakkeina maksettava enimmäispalkkio vastaa yhteensä enintään 700 000 yhtiön osaketta (brutto). Asian havainnollistamiseksi (huomioiden, että osakkeiden markkina-arvo muuttuu jatkuvasti) laskettuna Fiskarsin osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotetulla keskiarvolla 7.2.2024, olisi ansaintajakson 2024–2026 kokonaisarvo noin 11,8 miljoonaa euroa.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista. Kukin ohjelma sisältää kokonaisuudessaan kolmen vuoden pituisen sitouttamisjakson, jonka kuluessa yhtiö voi luvata kiinteämääräisiä osakepalkkioita erikseen valituille avainhenkilöille pitkän aikavälin sitouttamisjärjestelmänä. Hallitus päättää kunkin yksittäisen ohjelman alkamisesta erikseen. Yhtiö voi päättää soveltaa lyhyempää sitouttamisjaksoa tapauskohtaisesti tämän kolmen vuoden kokonaisperiodin sisällä. Luvattu osakepalkkio maksetaan valitulle avainhenkilölle sitouttamisjakson jälkeen. Osallistuja ei ole oikeutettu palkkioon, jos hänen työ- tai toimisuhteensa päättyy ennen palkkion maksamista.

Sitouttamisjaksolla 2024–2026 kannustinjärjestelmään kuuluu enintään 30 avainhenkilöä ja sen nojalla maksettavat mahdolliset palkkiot maksetaan keväällä 2027.

Vuodet 2024–2026 kattavan jakson nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään 100 000 osaketta (brutto). Asian havainnollistamiseksi (huomioiden, että osakkeiden markkina-arvo muuttuu jatkuvasti) laskettuna Fiskarsin osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotetulla keskiarvolla 7.2.2024, olisi sitouttamisjakson 2024–2026 kokonaisarvo noin 1,7 miljoonaa euroa.

Muita ehtoja

Yllämainittujen järjestelmien vuodet 2024–2026 kattavien ohjelmien nojalla osallistujille suoritettavan palkkion määrää on rajoitettu Fiskarsin osakekurssin kehitykseen kytketyllä enimmäisarvolla. Muista järjestelmiin sovellettavista ehdoista on tiedotettu 10.12.2020 julkaistussa pörssitiedotteessa.

FISKARS OYJ ABP

Lisätietoja:

Essi Lipponen, Sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 829 1192

Fiskars-konserni lyhyesti

Fiskars-konserni (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka designvetoiset brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa. Brändeihimme kuuluvat muun muassa Fiskars, Georg Jensen, Gerber, Iittala, Moomin Arabia, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Brändimme ovat läsnä yli 100 maassa, meillä on lähes 450 omaa liikettä ja noin 7 000 työntekijää. Liikevaihtomme oli 1,1 miljardia euroa vuonna 2023.

Meitä yhdistää tavoitteemme luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta ainutkertaista. Vietämme 375-vuotisjuhlavuottamme vuonna 2024. Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia ja kauniita tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestävää kasvua.

Lue lisää: www.fiskarsgroup.com/fi