Vastuullisuuden hallinnan malli

Selkeä vastuunjako luo läpinäkyvyyttä. Kun keskitymme olennaiseen, voimme kasvaa vastuullisesti. Fiskars Groupin hallintomallissa on kuvattu, miten vastuullisuutta hallitaan kaikkialla yrityksessä.

Hallitus tarkistaa vastuullisuuden periaatteet ja tavoitetason kattavasti vuosittain, ja sillä on ylin valvontavastuu vastuullisuuden kaikista tavoitteista.

Toimitusjohtaja ja Fiskars Groupin johtoryhmä (FGLT) tarkistavat ja hyväksyvät Fiskars Groupin vastuullisuuden periaatteet, sitoumukset, etenemissuunnitelmat ja tavoitteet. He seuraavat etenemissuunnitelman toteuttamista. Heidän vastuullaan on saavuttaa tavoitteet, edistää strategisia prioriteetteja ja reagoida globaaleihin vaikutuksiin. He vahvistavat käytännöt, yritysvastuuraportit, vastuullisuuden toimintaohjeiden noudattamisen ja datan. Aihe on säännöllisesti Fiskars Groupin johtoryhmän esityslistalla. Talousjohtaja & toimitusjohtajan sijainen kantaa kokonaisvastuun vastuullisuuden edistämisestä johtoryhmässä.

Vastuullisuuden johtoryhmä on eri toiminnot kattava tiimi, joka yhdenmukaistaa ja priorisoi Fiskars Groupin vastuullisuustoimia ja luo etenemissuunnitelman hyväksyttäväksi. Tiimi valvoo Fiskars Groupin vastuullisuuden etenemissuunnitelman toteuttamista ja seuraa tuloksia suhteessa sitoumuksiimme ja etenemissuunnitelmaan. Tiimissä on jäseniä liiketoimintayksiköistä ja kaikista globaaleista toiminnoistamme, mukaan lukien henkilöstöhallinto, rahoitus ja IT, toimitusketju, lakiasiat ja vaatimustenmukaisuus, myynti ja viestintä. Kaikki tiimin jäsenet ovat vastuussa siitä, että he jakavat tietoa ja edistävät vastuullisuutta omissa tiimeissään.

Group Sustainability -tiimi valvoo strategiselta kannalta vastuullisuutta Fiskars Groupin toiminnoissa kehittämällä, koordinoimalla ja raportoimalla vastuullisuuteen liittyviä aiheita.

  • kokoaa yhteen liiketoimintayksiköiden ja eri toimintojen näkemykset ja varmistaa, että etenemme kohti tavoitteitamme ja sisällytämme vastuullisuuden liiketoimintasuunnitelmiimme
  • käsittelee proaktiivisesti sidosryhmien odotuksia sekä tuo näkökulmia ja kokemuksia liiketoimintaan ja ylimmän johdon toimintaan
  • nivoo vastuullisuuden käytäntöihin ja viestintään
  • raportoi kehityksestä sisäisesti ja ulkoisesti olennaisille sidosryhmille.

Liiketoimintayksiköt ja globaalit funktiot vastaavat vastuullisuustavoitteista brändi- ja liiketoimintasuunnitelmissaan sekä toiminnoissaan.