Vuoden alussa kysyntä oli hyvällä tasolla ja kehitys päämarkkinoillamme oli vakaata. Vuoden ensimmäinen neljännes oli kahdeksas peräkkäinen neljännes, jolloin liikevaihtomme kasvoi. Orgaaninen kasvu vertailukelpoisin valuuttakurssein oli yli 13 %, ja sitä tuki etenkin Terra-liiketoimintayksikkömme, mutta myös Vita- ja Crea-liiketoimintayksiköt edistivät liikevaihdon kasvua. Kasvu oli kannattavaa ja vertailukelpoinen EBIT oli 15,6 %. ​

Jatkoimme kasvustrategiamme toteutusta keskittymällä selkeästi neljään muutostekijäämme, jotka ovat kaupallinen erinomaisuus, suora kuluttajamyynti, Yhdysvallat ja Kiina. Aloimme toteuttaa kasvustrategiaamme vuonna 2021, ja olemme saaneet jo aikaan konkreettisia ja kestäviä tuloksia sen perusteella. Bruttokatteemme (pl. vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät) parani 45,6 %:iin, ja oman kanavan myyntimme kasvoi 14 % riippumatta covid-19-pandemian aiheuttamista lyhytaikaisista sulkutoimista Kiinassa. Liikevaihtomme kasvoi 16 % Yhdysvalloissa ja 53 % Kiinassa.​

Lisäksi jatkoimme strategisia panostuksia kilpailukyvyn varmistamiseksi pitkällä aikavälillä. Kustannukset digitalisaation kiihdyttämisestä ja suoran kuluttajamyynnin kasvattamisesta omassa kanavassa olivat noin 5 milj. euroa, ja jatkoimme kriittisten kyvykkyyksien rekrytointia erityisesti verkkokauppaan ja omaan vähittäiskauppaan.​

Helmikuusta alkaen maailmanlaajuisissa toimitusketjuissa on ollut merkittäviä haasteita ja tuotantokustannusten laajapohjainen inflaatio on kiihtynyt sekä Ukrainan sodan että Kiinassa covid-19-pandemiaan liittyneiden häiriöiden seurauksena.​

Vaikka pidemmän aikavälin ennustettavuus on edelleen rajallista, uskomme pystyvämme lieventämään tuotantokustannusten inflaation negatiivisia vaikutuksia tänä vuonna toimenpiteillä, joita olemme joko toteuttaneet tai toteutamme parhaillaan. Odotamme kuitenkin, että vuosineljännesten välillä tulee olemaan volatiliteettia kustannusinflaation ja sen lievennystoimien välisten ajoituserojen vuoksi.​

Olemme pystyneet palvelemaan asiakkaitamme ja välttämään merkittävät tuotteiden saatavuushaasteet, mikä on ollut meille kilpailuetu. Nyt keskitymme varmistamaan loppuvuoden toimitukset.​

Teimme joitakin rakenteellisia muutoksia ensimmäisellä neljänneksellä. Helmikuussa saimme päätökseen Pohjois-Amerikan kasteluliiketoimintamme myynnin. Kaupasta kerrottiin joulukuussa 2021.​

​Maaliskuussa kerroimme päätöksestä vetäytyä kokonaan Venäjän markkinoilta Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen vuoksi. Tuomitsemme hyökkäyksen ehdottoman jyrkästi. Venäjän markkinoilta poistuminen ei vaikuta merkittävästi vuoden 2022 tulokseemme, ja vetäytymisen kertaluonteiset vaikutukset sisältyvät ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.​

Olemme matkalla kohti tavoitettamme, että suurin osa liikevaihdostamme tulee kiertotalouden mukaisista tuotteista ja palveluista vuoteen 2030 mennessä. Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä 5 % liikevaihdostamme tuli kierrätysmateriaaleista valmistetuista tuotevalikoimista.​

Fiskars Groupin vastuullisuustyö on saanut tunnustusta kuluttajilta ja kolmansilta osapuolilta. Saimme vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä useita ulkoisia palkintoja ja tunnustuksia. Fiskars Group pääsi mukaan CDP:n vuoden 2021 Supplier Engagement Leaderboard –listalle ja sai Platinum-tason vastuullisuusluokituksen EcoVadisilta. Fiskars-brändi pääsi mukaan myös vuoden 2022 Sustainable Brand Index -luokitukseen, joka julkistettiin maaliskuussa. Kuluttajien mukaan Fiskars on vastuullisin brändi harrastusten ja vapaa-ajan kategorioissa ja neljänneksi vastuullisin brändi koko Suomessa.​

Olemme myös tehneet Fiskars Groupin johtoryhmässä muutoksia, jotka tukevat kasvustrategiamme toteutusta. Charlene Patten Zappa nimitettiin Terra-liiketoimintayksikön johtajaksi, ja Anna Mindelöf nimitettiin henkilöstöjohtajaksi. Lisäksi kuluttajakokemus- ja viestintätoiminto yhdistettiin liiketoimintayksiköihin ja muihin toimintoihin. Tämä yksinkertaistaa organisaatiota, vauhdittaa liiketoiminnan toteuttamista ja selkeyttää vastuita. ​

Jatkamme kasvustrategiamme toteutusta luottavaisesti, vaikka liiketoimintaympäristö on entistä arvaamattomampi ja epävakaampi eikä sen kaikkia vaikutuksia liiketoimintaamme voi ennustaa.​

Uskomme, että meillä on valmiudet toteuttaa kasvustrategiamme ja olemme ryhtyneet toimenpiteisiin lieventääksemme liiketoimintaympäristön tämänhetkisiä haasteita. Pidämme ennallaan koko vuoden 2022 ohjeistuksen vertailukelpoisen EBIT:in paranemisesta.

NATHALIE AHLSTRÖM

President & CEO