Toinen vuosineljännes oli yhdeksäs peräkkäinen neljännes, jolloin Fiskars Groupin liikevaihto kasvoi. Vertailukelpoinen liikevaihtomme kasvoi 7,7 % epävakaasta markkinaympäristöstä huolimatta , ja kaikilla liiketoiminta alueilla oli positiivinen vaikutus liikevaihdon kasvuun .
Minulle nämä yhdeksän peräkkäistä kasvun vuosineljännestä osoittavat, että kasvustrategiamme muuttaa yhtiötä ja meillä on hyvä perusta rakentaa kestävää pitkän aikavälin kasvua. Haluan kiittää koko Fiskars Groupin tiimiä kovasta työstä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Odotustemme mukaisesti vertailukelpoinen EBIT pieneni toisella neljänneksellä viime vuoden ennätystasosta Olemme ryhtyneet toimiin lieventääksemme etenkin Ukrainan sodan aiheuttaman merkittävän tuotantokustannuste n nousun vaikutusta. Näiden toimien odotetaan kuitenkin vaikuttavan viiveellä, ja tulosten näkyvän selvemmin vuoden 2022 jälkipuoliskolla. Meille on myös ratkaisevan tärkeää jatkaa investointeja digitalisaation kiihdyttämiseen ja suoran kuluttajamyynnin kasvuun, jotta olemme tulevaisuudessakin asiakkaiden ensisijainen valinta. Tämä näkyy kohonneina myynti ja hallinto kustannuksina.

Olemme pystyneet palvelemaan asiakkaitamme ja välttämään merkittävät tuotteiden saatavuushaasteet globaaleiden toimitusketjujen häiriöistä huolimatta. Tämä on kuitenkin vaatinut korkeampia varastotasoja, jotka vaikuttavat rahavirtaan negatiivisesti. Tavoitteenamme on vähentää varastoja vuoden loppua kohden, mutta tämä riippuu myös globaalin toimitusketjutilanteen kehittymisestä. Jatkamme kasvustrategiamme täysipainoista toteutusta ja näemme selvästi sen tuottavan tuloksia. Ensimmäisen vuosipuoliskon kehitystä tarkasteltaessa onnistuimme hyvin neljän kasvuajurimme edistämisessä. Kasvuajurimme ovat kaupallinen erinomaisuus, suora kuluttajamyynti, Yhdysvallat ja Kiina.

Kaupallisen erinomaisuuden osalta laaja alainen myynnin kasvu kaikilla liiketoiminta alueilla ja vain hienoinen lasku bruttokatteessa ensimmäisellä vuosipuoliskolla tässä inflaatioympäristössä ovat osoitus brändiemme voimasta. Suora kuluttajamyynti kasvoi noin 15 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mikä kertoo siitä, että tekemämme investoinnit tuottavat tulosta. Myyntimme Yhdysvalloissa on kehittynyt vakaasti. Ensimmäinen vuosineljännes oli erittäin vahva, ja kasvu jatkui myös toisella neljänneksellä huolimatta siitä, että kylmä kevät vaikutti kysyntään Terra liiketoimintayksikössä. Kiinassa molemmat vuosineljännekset ovat olleet meille vahvoja kasvukvartaaleita, mikä on erittäin hyvä tulos, kun otetaan huomioon ajoittaiset covid-19 sulkutoimet maaliskuusta alkaen. Tiimimme Kiinassa on tehnyt poikkeuksellisen hyvää työtä vaikeassa tilanteessa ja palvellut asiakkaita ketterästi.

Vastuullisuus on yksi strategiamme keskeisistä mahdollistajista, ja edistymme edelleen hyvin tavoitteidemme saavuttamisessa. Toisen vuosineljänneksen vastuullisuuden kohokohta oli ilmoitus Fiskars Groupin ja Outokummun yhteistyön tiivistymisestä. Olemme alkaneet käyttää ensimmäisenä yrityksenä maailmassa Outokummun uutta päästöminimoitua ruostumatonta terästä. Terästä käytetään valikoitujen Fiskars brändin keittiötuotteiden valmistuksessa Sorsakosken tehtaallamme Suomessa . Voimme saavuttaa kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteemme vain yhdessä kumppaneidemme kanssa. Tämä yhteistyö on hieno esimerkki edistyksellisestä muotoilusta tuotteen elinkaaren jokaisessa vaiheessa: innovatiivisista vähäpäästöisistä raaka-aineista laadukkaisiin pitkäikäisiin keittiötuotteisiin.

Kun vuodesta on nyt puolet takana, pidämme ohjeistuksemme vuodelle 2022 ennallaan ja vahvistamme, että odotamme vertailukelpoisen EBITin kasvavan vuodesta 2021. Toimintaympäristö on kuitenkin edelleen arvaamaton ja epävakaa, eikä sen kaikkia vaikutuksia liiketoimintaamme voi ennakoida. Toisen vuosi neljänneksen aikana kuluttajien luottamus laski alhaiselle tasolle monilla alueilla, mikä voi vaikuttaa tuotteidemme kysyntään. Seuraamme tarkasti, miten kuluttajien luottamus kehittyy etenkin Yhdysvalloissa ja muilla päämarkkinoillamme. Tässä ympäristössä vahva brändivalikoimamme ja laaja maantieteellinen läsnäolomme hyödyttävät meitä ja tuovat vakautta. Sen lisäksi että teemme lyhyemmän tähtäimen toimenpiteitä kustannuspaineiden vaikutusten lieventämiseksi, saa kasvustrategiamme meidät luottamaan kehitykseemme jatkossakin, sillä voimme nähdä sen tuottavan jo konkreettisia tuloksia.

NATHALIE AHLSTRÖM

President & CEO