Kasvumme vahva kehitys jatkui kolmannella neljänneksellä, joka oli jo kuudes peräkkäinen kasvuneljännes. Samalla se oli kaikkien aikojen korkein kolmannen neljänneksen liikevaihtomme. Vertailukelpoinen EBITA jäi hieman viimevuotisesta ennätyksellisen vahvasta tasosta.

Taloudellinen kehityksemme parani vuosineljänneksen loppua kohti kaikissa liiketoimintayksiköissä. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi Vita- ja Crea -segmenteissä ja pysyi Terra-segmentissä viime vuoden tasolla. Terran ja Crean osalta vuoden 2020 vertailuluvut olivat ennätystasolla.

Maailmanlaajuisten toimitusketjujen haasteista huolimatta olemme pystyneet palvelemaan asiakkaitamme, ja tämä on tuonut meille kilpailuetua. Tuotteiden saatavuuteen liittyvät riskit jatkuvat edelleen. Myös raaka-aine- ja logistiikkakustannusten kasvu jatkuu. Uutena tekijänä on energian hintojen nousu, joka vaikuttaa erityisesti Vita-segmenttiin. Jatkamme näiden tekijöiden vaikutusten hillitsemistä. Kustannusinflaation ja siihen liittyvien vastatoimien vaikutusten välillä saattaa kuitenkin olla viivettä. Investoimme vuoden jälkipuoliskolla enemmän kasvua edistäviin tekijöihin.

Investoinnit liittyvät pääasiassa digitaaliseen liiketoimintamme eli dataan, omaan kanavaan ja kuluttajakokemuksiin liittyvien kyvykkyyksien kehittämiseen. Meillä avautui kolmannella neljänneksellä noin 50 uutta työpaikkaa digitaalisissa kasvuhankkeissa. Olemme myös tehneet nykyisiin IT-toimintoihimme muutoksia, jotka alkavat tuottaa säästöjä vuodesta 2022 lähtien. Odotamme tulevien säästöjen kattavan nyt tehtävät investoinnit.

Kaksi meneillään olevaa ohjelmaamme ovat valmistumassa. Annoimme vuoden 2021 puolivuotiskatsauksessa päivityksen Vita-muutosohjelman tilanteesta. Voimme nyt vahvistaa, että myös uudelleenjärjestelyohjelma valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Ohjelmien hyötyjen arvioidaan toteutuvan pääosin vuoden 2021 loppuun mennessä. Lisäksi ohjelmien kokonaiskustannukset jäävät selvästi pienemmiksi kuin alun perin arveltiin. Vuonna 2021 tulemme toisin sanoen viemään päätökseen molemmat ohjelmat, jotka tuovat tavoitellut säästöt ja joiden kustannukset jäävät alle alkuperäisten odotusten.

Nyt yhtiön painopisteenä on varmistaa tärkeän viimeisen vuosineljänneksen toimitukset. Samaan aikaan aiomme jatkaa pitkän aikavälin orgaaniseen kasvuun tähtäävän strategiamme toteuttamista. Osana kasvusuunnitelmiamme julkistimme uuden globaalin strategisen kumppanuuden Moomin Charactersin kanssa. Samalla ilmoitimme ostavamme vähemmistöosakkuuden Rights & Brands -yhtiöstä, joka edustaa ikonisia pohjoismaisia brändejä, kuten Muumeja. Odotamme mahdollisuutta päästä esittelemään kasvustrategiaamme Fiskars Groupin pääomamarkkinapäivässä 9.11.2021.

NATHALIE AHLSTRÖM

President & CEO