Fiskars Groupin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2022

Fiskars Oyj Abp
Puolivuosikatsaus
28.7.2022 klo 08.30 (EEST)

Fiskars Groupin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2022

Laaja-alaista liikevaihdon kasvua, vertailukelpoinen EBIT vakaa kustannusinflaatiosta huolimatta

Tämä on tiivistelmä Fiskars Oyj Abp:n tänään julkistetusta tammi-kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksesta. Täydellinen puolivuosikatsaus taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä osoitteessa https://www.fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/osavuosikatsaukset ja yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com/fi. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen puolivuosikatsaukseen.

Huhti-kesäkuu 2022 lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi 3,9 % ja oli 319,1 milj. euroa (4-6/2021: 307,2)
 • Vertailukelpoinen liikevaihto1 kasvoi 7,7 % ja oli 319,1 milj. euroa (296,1)
 • EBIT kasvoi ja oli 39,5 milj. euroa (38,5)
 • Vertailukelpoinen EBIT2 laski 12,2 % ja oli 36,3 milj. euroa (41,4) eli 11,4 % liikevaihdosta (13,5 %)
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja heikentyi ja oli 16,0 milj. euroa (46,7)
 • Vapaa rahavirta oli -3,1 milj. euroa (34,5)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,41 euroa (0,38)

Tammi-kesäkuu 2022 lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi 6,9 % ja oli 651,7 milj. euroa (1-6/2021: 609,4)
 • Vertailukelpoinen liikevaihto1 kasvoi 10,6 % ja oli 651,7 milj. euroa (589,1)
 • EBIT laski ja oli 80,9 milj. euroa (84,3)
 • Vertailukelpoinen EBIT2 pysyi vakaana ja oli 88,1 milj. euroa (88,0) eli 13,5 % liikevaihdosta
  (14,4 %)
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja heikentyi ja oli -39,9 milj. euroa (57,4)
 • Vapaa rahavirta oli -73,0 milj. euroa (31,7)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,79 euroa (0,48)

1) Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien eikä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta

2) EBIT:n vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät esimerkiksi uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia ja varausten purkamisia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta

Näkymät vuodelle 2022 (ennallaan):

Fiskars odottaa vertailukelpoisen EBIT:in kasvavan vuodesta 2021 (2021: 154,2 milj. euroa).

Yhtiö seuraa tarkasti kuluttajien luottamuksen kehitystä. Kuluttajien luottamus on pudonnut alhaiselle tasolle monella yhtiön avainmarkkinalla ja se voi vaikuttaa Fiskars-konsernin tuotteiden kysyntään toisella vuosipuoliskolla.

Lisäksi maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin sekä raaka-aineiden ja energian hintoihin liittyvät haasteet jatkuvat. Vaikka yhtiö on onnistunut lieventämään näiden tekijöiden vaikutusta, ne muodostavat edelleen riskin vuoden 2022 tulokselle. Yhtiö odottaa, että vuosineljännesten välillä tulee olemaan volatiliteettia kustannusinflaation ja sen lievennystoimien välisten ajoituserojen vuoksi.

Fiskars Groupin toimitusjohtaja Nathalie Ahlström:

Toinen vuosineljännes oli yhdeksäs peräkkäinen neljännes, jolloin Fiskars Groupin liikevaihto kasvoi. Vertailukelpoinen liikevaihtomme kasvoi 7,7 % epävakaasta markkinaympäristöstä huolimatta, ja kaikilla liiketoiminta-alueilla oli positiivinen vaikutus liikevaihdon kasvuun. Minulle nämä yhdeksän peräkkäistä kasvun vuosineljännestä osoittavat, että kasvustrategiamme muuttaa yhtiötä ja meillä on hyvä perusta rakentaa kestävää pitkän aikavälin kasvua. Haluan kiittää koko Fiskars Groupin tiimiä kovasta työstä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.  

Odotustemme mukaisesti vertailukelpoinen EBIT pieneni toisella neljänneksellä viime vuoden ennätystasosta. Olemme ryhtyneet toimiin lieventääksemme etenkin Ukrainan sodan aiheuttaman merkittävän tuotantokustannusten nousun vaikutusta. Näiden toimien odotetaan kuitenkin vaikuttavan viiveellä, ja tulosten näkyvän selvemmin vuoden 2022 jälkipuoliskolla. Meille on myös ratkaisevan tärkeää jatkaa investointeja digitalisaation kiihdyttämiseen ja suoran kuluttajamyynnin kasvuun, jotta olemme tulevaisuudessakin asiakkaiden ensisijainen valinta. Tämä näkyy kohonneina myynti- ja hallintokustannuksina.   

Olemme pystyneet palvelemaan asiakkaitamme ja välttämään merkittävät tuotteiden saatavuushaasteet globaaleiden toimitusketjujen häiriöistä huolimatta. Tämä on kuitenkin vaatinut korkeampia varastotasoja, jotka vaikuttavat rahavirtaan negatiivisesti. Tavoitteenamme on vähentää varastoja vuoden loppua kohden, mutta tämä riippuu myös globaalin toimitusketjutilanteen kehittymisestä.

Jatkamme kasvustrategiamme täysipainoista toteutusta ja näemme selvästi sen tuottavan tuloksia. Ensimmäisen vuosipuoliskon kehitystä tarkasteltaessa onnistuimme hyvin neljän kasvuajurimme edistämisessä. Kasvuajurimme ovat kaupallinen erinomaisuus, suora kuluttajamyynti, Yhdysvallat ja Kiina.

Kaupallisen erinomaisuuden osalta laaja-alainen myynnin kasvu kaikilla liiketoiminta-alueilla ja vain hienoinen lasku bruttokatteessa ensimmäisellä vuosipuoliskolla tässä inflaatioympäristössä ovat osoitus brändiemme voimasta. Suora kuluttajamyynti kasvoi noin 15 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mikä kertoo siitä, että tekemämme investoinnit tuottavat tulosta. Myyntimme Yhdysvalloissa on kehittynyt vakaasti. Ensimmäinen vuosineljännes oli erittäin vahva, ja kasvu jatkui myös toisella neljänneksellä huolimatta siitä, että kylmä kevät vaikutti kysyntään Terra-liiketoimintayksikössä. Kiinassa molemmat vuosineljännekset ovat olleet meille vahvoja kasvukvartaaleita, mikä on erittäin hyvä tulos, kun otetaan huomioon ajoittaiset covid-19-sulkutoimet maaliskuusta alkaen. Tiimimme Kiinassa on tehnyt poikkeuksellisen hyvää työtä vaikeassa tilanteessa ja palvellut asiakkaita ketterästi.

Vastuullisuus on yksi strategiamme keskeisistä mahdollistajista, ja edistymme edelleen hyvin tavoitteidemme saavuttamisessa. Toisen vuosineljänneksen vastuullisuuden kohokohta oli ilmoitus Fiskars Groupin ja Outokummun yhteistyön tiivistymisestä. Olemme alkaneet käyttää ensimmäisenä yrityksenä maailmassa Outokummun uutta päästöminimoitua ruostumatonta terästä. Terästä käytetään valikoitujen Fiskars-brändin keittiötuotteiden valmistuksessa Sorsakosken tehtaallamme Suomessa. Voimme saavuttaa kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteemme vain yhdessä kumppaneidemme kanssa. Tämä yhteistyö on hieno esimerkki edistyksellisestä muotoilusta tuotteen elinkaaren jokaisessa vaiheessa: innovatiivisista vähäpäästöisistä raaka-aineista laadukkaisiin pitkäikäisiin keittiötuotteisiin.

Kun vuodesta on nyt puolet takana, pidämme ohjeistuksemme vuodelle 2022 ennallaan ja vahvistamme, että odotamme vertailukelpoisen EBITin kasvavan vuodesta 2021. Toimintaympäristö on kuitenkin edelleen arvaamaton ja epävakaa, eikä sen kaikkia vaikutuksia liiketoimintaamme voi ennakoida. Toisen vuosineljänneksen aikana kuluttajien luottamus laski alhaiselle tasolle monilla alueilla, mikä voi vaikuttaa tuotteidemme kysyntään. Seuraamme tarkasti, miten kuluttajien luottamus kehittyy etenkin Yhdysvalloissa ja muilla päämarkkinoillamme. Tässä ympäristössä vahva brändivalikoimamme ja laaja maantieteellinen läsnäolomme hyödyttävät meitä ja tuovat vakautta. Sen lisäksi että teemme lyhyemmän tähtäimen toimenpiteitä kustannuspaineiden vaikutusten lieventämiseksi, saa kasvustrategiamme meidät luottamaan kehitykseemme jatkossakin, sillä voimme nähdä sen tuottavan jo konkreettisia tuloksia.

Konsernin avainluvut

Milj. euroa 4‒6
2022
4‒6
2021
Muutos 1‒6
2022
1‒6
2021
Muutos 2021
Liikevaihto 319,1 307,2 3,9 % 651,7 609,4 6,9 % 1 254,3
Vertailukelpoinen liikevaihto1) 319,1 296,1 7,7 % 651,7 589,1 10,6 % 1 229,8
EBIT 39,5 38,5 2,7 % 80,9 84,3 -4,0 % 142,8
EBIT:n vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät2) 3,2 -2,9 -7,2 -3,7 94,4 % -11,5
Vertailukelpoinen EBIT3) 36,3 41,4 -12,2 % 88,1 88,0 0,1 % 154,2
Vertailukelpoinen EBIT-marginaali 11,4 % 13,5 % 13,5 % 14,4 % 12,3 %
Tulos ennen veroja 39,3 40,4 -2,6 % 81,9 82,2 -0,4 % 144,1
Tilikauden tulos 33,5 31,4 6,7 % 64,9 39,5 64,3 % 87,5
Osakekohtainen tulos, euroa 0,41 0,38 7,4 % 0,79 0,484) 65,3 % 1,06
Oma pääoma/osake, euroa 10,04 9,27 8,3 % 9,97
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 16,0 46,7 -65,7 % -39,9 57,4 164,2
Vapaa rahavirta -3,1 34,5 -73,0 31,7 95,3
Nettovelka 221,7 146,0 51,9 % 145,0
Nettovelka/EBITDA (liukuva 12kk) 1,11 0,65 70,6 % 0,71
Omavaraisuusaste, % 52 % 56 % 57 %
Nettovelkaantumisaste, % 27 % 19 % 18 %
Investoinnit 13,5 8,2 65,5 % 22,9 14,2 60,6 % 34,4
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 6 335 6 033 5,0 % 6 250 5 971 4,7 % 6 081

1) Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien eikä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta.

2) Vuoden 2022 toisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisälsivät pääasiassa muutoksen varojen alaskirjaukseen ja varauksiin liittyen päätökseen vetäytyä Venäjän markkinoilta.

3) EBIT ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoista EBITiä ei ole oikaistu jättämällä pois ostettujen/myytyjen liiketoimintojen vaikutusta, kuten Pohjois-Amerikan kasteluliiketoiminnan myyntiä 1.2.2022.

4) 1-6 2021 osakekohtainen tulos sisältää negatiivisen 0,35 euron vaikutuksen verokiistan epäsuotuisasta lopputuloksesta vuodelta 2014 koskien yhtiön vuonna 2003 anteeksiantamien konsernilainojen käsittelyä. Yhtiölle määrättiin yhteensä 28,3 milj. euron jälkiverot korkoineen ja veronkorotuksineen.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Toimitusjohtaja

 

Webcast

Toisen vuosineljänneksen webcast pidetään 28.7.2022 klo 11.00 (EEST). Englanninkielistä suoraa lähetystä voi seurata osoitteessa: https://fiskars.videosync.fi/q2-2022.

Tilaisuuden esitys on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin yhtiön internetsivuilla. Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä mihinkään muihin tarkoituksiin.

Media- ja sijoittajayhteydet:
Essi Lipponen, Sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 829 1192

Fiskars Group lyhyesti

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka designvetoiset brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa. Brändeihimme kuuluvat muun muassa Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford ja Wedgwood. Brändimme ovat läsnä yli 100 maassa ja meillä on yli 350 omaa liikettä. Henkilöstöä meillä on 7 000 ja vuonna 2021 liikevaihtomme oli 1,3 miljardia euroa.

Meitä yhdistää tavoitteemme luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta ainutkertaista. Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia ​​ja kauniita tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestävää kasvua.

Lue lisää: http://www.fiskarsgroup.com/fi