Fiskars Groupin tilinpäätöstiedote 2020

Fiskars Oyj Abp       
Tilinpäätöstiedote
5.2.2021 klo 08.30 (EET)

Fiskars Groupin tilinpäätöstiedote 2020

Vahvaa kehitystä poikkeuksellisen vuoden aikana – ketteryyden ja joustavuuden tukemana

Tämä on tiivistelmä Fiskars Oyj Abp:n tänään julkistetusta vuoden 2020 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteesta. Vuoden 2020 täydellinen tilinpäätöstiedote taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä, osoitteessa http://fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/osavuosikatsaukset ja yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com/fi. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen tilinpäätöstiedotteeseen.

Vuoden 2020 neljäs neljännes lyhyesti:
•    Liikevaihto kasvoi 1,7 % ja oli 313,3 milj. euroa (10-12/2019: 308,0)
•    Vertailukelpoinen liikevaihto1) kasvoi 5,2 % ja oli 313,3 milj. euroa (297,9)
•    EBITA kasvoi 47,5 % ja oli 47,2 milj. euroa (32,0)
•    Vertailukelpoinen2) EBITA kasvoi 42,4 % ja oli 49,9 milj. euroa (35,1)
•    Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja vahvistui ja oli 89,8 milj. euroa (84,7)
•    Osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (0,26)

Tammi-joulukuu 2020 lyhyesti:
•    Liikevaihto kasvoi 2,4 % ja oli 1 116,2 milj. euroa (2019: 1 090,4)
•    Vertailukelpoinen liikevaihto1 kasvoi 3,8 % ja oli 1 116,2 milj. euroa (1 075,4)
•    EBITA kasvoi 72,4 % ja oli 125,8 milj. euroa (72,9)
•    Vertailukelpoinen2 EBITA kasvoi 50,9 % ja oli 136,8 milj. euroa (90,6)
•    Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja vahvistui ja oli 223,8 milj. euroa (117,5)
•    Osakekohtainen tulos oli 0,83 euroa (0,63)

Ehdotus osingonjaosta:
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa 0,30 euron erässä.

Näkymät vuodelle 2021:
Vuonna 2021 Fiskars odottaa konsernin vertailukelpoisen2) EBITAn jäävän alle vuoden 2020 tason, mutta ylittävän 110 milj. euroa.

Näkyvyys pysyy heikkona Covid-19-pandemiasta johtuen. Pandemia vaikuttaa perustavanlaatuisesti kuluttajien elämään, ja vaikuttaa esimerkiksi käytettävissä oleviin tuloihin, ostovalintoihin ja kuluttajien käyttäytymiseen. Nämä voivat tuoda sekä haasteita että mahdollisuuksia Fiskars Groupille. Merkittävä osa säästötoimenpiteistä vuonna 2020 oli väliaikaisia ja kohdistui esimerkiksi markkinointiin. Kestävä liiketoiminta ei mahdollista yhtä mittaviin väliaikaisiin kustannussäästöihin tähtääviä toimenpiteitä pidempikestoisesti. Lisäksi käynnissä olevien Uudelleenjärjestely- ja Muutosohjelmien hyödyt toteutuvat täysimääräisesti vuonna 2022. Tarkempi läpikäynti mahdollisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä löytyy tämän tilinpäätöstiedotteen Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät –osiosta.

 

Fiskars Groupin toimitusjohtaja Nathalie Ahlström:

Fiskars Groupin liiketoiminta kehittyi poikkeuksellisen hyvin vuonna 2020. Sekä liikevaihto että vertailukelpoinen EBITA kasvoivat edellisvuoteen verrattuna haastavista olosuhteista huolimatta. Vahva suoritus jatkui kausiluonteisesti tärkeällä viimeisellä vuosineljänneksellä.

Covid-19-pandemia vaikutti merkittävästi Fiskarsin liiketoimintaan vuoden aikana. Epävakaus lisääntyi pandemian vuoksi ja näkyvyys heikkeni. Fiskars Group reagoi pandemiaan nopeasti ja määrätietoisesti jo vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden mittaan hallitsimme kustannuksiamme ja investoimme verkkokauppaan sekä tuotteiden saatavuuteen, erityisesti kysynnän kasvaessa joissakin kategorioissa, kuten puutarhatuotteissa, saksissa ja askartelutuotteissa. Myymälöiden ja tehtaiden väliaikaisista sulkemisista sekä henkilöstön lomautuksista huolimatta pystyimme ylläpitämään toimintaamme, palvelemaan asiakkaita ja kuluttajia onnistuneesti sekä luomaan hienoja asiakaskokemuksia.  

Pandemialla oli merkittävä negatiivinen vaikutus Vita-liiketoimintayksikköön koko vuoden ajan. Myymälöiden kävijämäärät laskivat, vähittäiskaupat pienensivät varastojaan ja lahjatavaroiden ostaminen väheni. Vaikeuksista huolimatta viimeinen vuosineljännes kehittyi vahvasti, sillä vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi edellisvuotisesta ja vertailukelpoinen EBITA kasvoi selvästi, suurelta osin säästötoimien ansiosta. Vita-liiketoimintayksikössä on havaittavissa positiivista kehitystä joillain osa-alueella, kun esimerkiksi laajeneminen Kiinassa on edennyt hyvin ja verkkokauppakanava kasvaa. Tätä työtä jatketaan edelleen.

Sekä Terra- että Crea-liiketoimintayksiköt suoriutuivat erittäin hyvin vuoden aikana, ja sama kehitys jatkui viimeisellä vuosineljänneksellä, joka on kausiluonteisesti vähemmän tärkeä Terra-liiketoimintayksikölle. Vuonna 2020 Terra-liiketoimintayksikkö sai tukea suotuisista sääoloista, lisääntyneestä jakelusta sekä puutarha- ja rakentamistuotekategorioiden vahvasta kysynnästä ihmisten viettäessä aikaa kotona. Myös Crea sai tukea kotikulutuksesta ja lisääntyneestä jakelusta.

Panostamme jatkossakin strategisten prioriteettiemme toteuttamiseen. Vuonna 2021 aiomme saada päätökseen kaksi meneillään olevaa muutosohjelmaa, jotka tähtäävät toiminnan yksinkertaistamiseen ja tehostamiseen. Osa tavoitelluista kustannussäästöistä on jo näkynyt Fiskarsin tuloksessa.

Kestävä kehitys on Fiskarsin liiketoiminnan ytimessä. Haluamme luoda pysyvää hyvinvointia ihmisille ja planeetallemme ja olemme sitoutuneet vastustamaan kertakäyttökulttuuria, edistämään hiilineutraalia liiketoimintaa sekä tuomaan lisää iloa ihmisille ja yhteisöille. Julkistimme lokakuussa sitoutumisemme ilmastotoimiin ja liityimme YK:n Business Ambition for 1.5°C -aloitteeseen sekä asetimme tieteeseen perustuvat päästötavoitteet.

Haluan kiittää työntekijöitämme hienoista tuloksista vuonna 2020. Koko tiimi osoitti ketteryyttä ja joustavuutta poikkeusoloissa vuoden aikana ja edistyi merkittävästi haasteista huolimatta. Olen ylpeä voidessani olla osa tiimiä.

Henkilöstön terveys ja hyvinvointi on meille keskeisen tärkeää ja olemme panostaneet työympäristön turvallisuuteen monilla toimenpiteillä pandemian aikana. Kiitän lämpimästi kaikkia kollegoitamme niin myymälöissä, tehtaissa ja jakelukeskuksissa kuin kaikkia etätöitä tekeviä, jotka ovat mahdollistaneet sen, että olemme voineet palvella asiakkaitamme ja kuluttajia koko vuoden ajan.

Ensimmäisinä viikkoinani Fiskars Groupin toimitusjohtajana olen tunnistanut sekä mahdollisuuksia että haasteita matkallamme kohti kannattavaa kasvua. Covid-19-pandemia vaikuttaa edelleen Fiskarsin liiketoimintaan ja kuluttajien käyttäytymiseen. Tarkoituksemme tehdä arjesta ainutkertaista ohjaa toimintaamme myös jatkossa.

1)     Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien eikä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta
2)    EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät esimerkiksi uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia ja varausten purkamisia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta

 

Konsernin avainluvut

Milj. euroa

10-12 2020 10-12 2019 Muutos % 2020 2019 Muutos %
Liikevaihto 313,3 308,0 1,7 % 1 116,2 1 090,4 2,4 %
Vertailukelpoinen liikevaihto1) 313,3 297,9 5,2 % 1 116,2 1 075,4 3,8 %
EBITA 47,2 32,0 47,5 % 125,8 72,9 72,4 %
EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät2) -2,7 -3,1 -11,0 -17,7 37,7 %
Vertailukelpoinen EBITA 49,9 35,1 42,4 % 136,8 90,6 50,9 %
Liiketulos (EBIT) 33,3 28,5 16,7 % 98,0 60,1 63,1 %
Tulos ennen veroja 30,4 26,5 14,9 % 89,8 63,2 41,9 %
Tilikauden tulos 25,2 21,3 18,6 % 68,5 52,4 30,6 %
Sijoitusten markkina-arvon nettomuutos   0,0 -20,4
Tulos/osake, euroa 0,30 0,26 17,0 % 0,83 0,63 30,9 %
Oma pääoma/osake, euroa   9,30 9,34
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 89,8 84,7 6,0 % 223,8 117,5 90,4 %
Omavaraisuusaste, %   57 % 56 %
Nettovelkaantumisaste, %   19 % 34 %
Investoinnit 9,6 12,6 -24,1 % 30,0 40,0 -24,8 %
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 5 993 6 592 -9,1 % 6 104 6 860 -11,0 %

1)    Käyttäen vertailukelpoisia valuuttakursseja ja ilman Leborgne-liiketoiminnan myyntiä.
2)    Vuoden 2020 neljännen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät koostuivat lähinnä muutosohjelmasta ja uudelleenjärjestelyohjelmasta.

 

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:
–    Konserniviestintä, puh. 0204 39 5031, communications@fiskars.com

Webcast
Neljännen vuosineljänneksen ja koko vuoden tulokseen liittyvä webcast pidetään 5.2.2021 klo 11.00. Englanninkielistä suoraa lähetystä voi seurata osoitteessa: https://fiskars.videosync.fi/2020-q4-results

Tilaisuuden esitys on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin yhtiön internetsivuilla. Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä mihinkään muihin tarkoituksiin.

Media- ja sijoittajayhteydet:
Konserniviestintä, puh. 020 439 5031, communications@fiskars.com
 
Making the everyday extraordinary  
Fiskars Groupin visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Brändimme Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood ovat mukana ihmisten elämässä – niin kotona, puutarhassa kuin ulkona luonnossa. Pyrimme tekemään arjesta ainutkertaista tänään ja tulevaisuudessa. Toimimme 30 maassa, ja tuotteitamme on saatavilla yli 100 maassa. Fiskarsin osake on listattu Nasdaq Helsingissä (FSKRS). Lisätietoja löydät osoitteesta www.fiskarsgroup.com. Voit seurata meitä Twitterissä @fiskarsgroup.

 

Liitteet