Fiskars-konserni kirjaa negatiivista liikearvoa Georg Jensen -hankinnasta ja tulouttaa vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin 25,4 miljoonaa euroa voittoa – ei vaikutusta tulosohjeistukseen 2023

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
09.01.2024 klo 15.40

Fiskars-konserni kirjaa negatiivista liikearvoa Georg Jensen -hankinnasta ja tulouttaa vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin 25,4 miljoonaa euroa voittoa –  ei vaikutusta tulosohjeistukseen 2023

Fiskars-konserni on saanut päätökseen[1] Georg Jensen -yritysostoon liittyvän hankintamenolaskelman, ja kirjaa yritysostosta negatiivista liikearvoa. Tämän johdosta yhtiö tulouttaa vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin (IAC) vuoden 2023 neljännelle vuosineljännekselle 25,4 miljoonaa euroa voittoa. Koska negatiivinen liikearvo kirjataan liiketoiminnan muuna tuottona vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin, sillä ei ole vaikutusta Fiskars-konsernin vuoden 2023 vertailukelpoiseen EBITiin eikä yhtiön vuoden 2023 tulosohjeistukseen. Negatiivista liikearvoa syntyy kauppahinnan ollessa alhaisempi kuin hankitun nettovarallisuuden käypä arvo.

Yhtiö tiedotti Georg Jensen -yritysoston vaikutuksista 12. lokakuuta 2023 ja odottaa aiemmin kerrotun mukaisesti yritysoston nettovaikutuksen Fiskars-konsernin vuoden 2023 vertailukelpoiseen EBITiin olevan positiivinen. Georg Jensen -brändin neljännen vuosineljänneksen liikevoiton odotetaan ylittävän vertailukelpoiseen EBITiin mukaan luettavien hankintamenolaskelmasta aiheutuvien erien, eli poistojen, negatiivisen vaikutuksen.

Hankintamenolaskelman tuloslaskelmavaikutukset vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä ja vuonna 2024 on esitetty alla olevassa taulukossa (kaikki ei-rahavirtavaikutteisia eriä). Negatiivisen liikearvon lisäksi muut hankintamenolaskelman keskeiset tuloslaskelmavaikutteiset erät ovat vaihto-omaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden käypään arvoon arvostaminen.

Milj. euroa Q4 2023 2024
Tulos-laskelmavaikutus Josta kirjataan vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin Tulos-laskelmavaikutus Josta kirjataan vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin
Negatiivinen liikearvo +25,4 +25,4
Vaihto-omaisuuden käypään arvoon arvostaminen -13,7 -13,7 -41,1 -41,1
Poistot* -0,3 -1,2

* Poistetaan taloudellisen vaikutusajan kuluessa, jonka arvioidaan olevan 20 vuotta.

Hankinnasta syntynyt negatiivinen liikearvo huomioiden yritysosto ei laimenna osakekohtaista tulosta vuonna 2023.

Fiskars-konserni tiedotti tanskalaisen luksuslifestylebrändi Georg Jensenin ostosta 14. syyskuuta 2023 ja kaupan saattamisesta päätökseen 1. lokakuuta 2023. Osakkeista maksettava kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja (enterprise value) oli 155 miljoonaa euroa[2] (165 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria). Velaton kauppahinta (enterprise value) vastaa arvostuskerrointa 9.5 viimeisen 12 kuukauden käyttökatteella laskettuna sekä arvostuskerrointa 4.7, jos huomioidaan odotettujen arviolta 18 miljoonan euron kustannussynergioiden vaikutus sekä integraatiokustannukset. Lopullinen nettovarallisuudesta maksettu kauppahinta oli 125 miljoonaa euroa hankitun liiketoiminnan kaupantoteutumishetken kassavaroihin, velkoihin ja käyttöpääomaan perustuvien erien oikaisun jälkeen.

“Olen erittäin tyytyväinen siihen, miten olemme edenneet tämän yritysoston kanssa. Saimme yritysoston päätökseen kahdessa viikossa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, ja tulemme raportoimaan Georg Jensenin koko neljännen vuosineljänneksen – joka on brändin tärkein vuosineljännes – osana Fiskars-konsernia. Nyt pääpaino on integraatiossa, ja se etenee hyvin", sanoo Nathalie Ahlström, Fiskars-konsernin toimitusjohtaja.

Fiskars Oyj Abp julkistaa vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteensa 8. helmikuuta 2024 arviolta klo 8.30 (EET).

FISKARS OYJ ABP

Lisätietoja:
Essi Lipponen, sijoittajasuhdejohtaja, tel. +358 40 829 1192

Fiskars-konserni lyhyesti

Fiskars-konserni (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka designvetoiset brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa. Brändeihimme kuuluvat muun muassa Fiskars, Georg Jensen, Gerber, Iittala, Moomin Arabia, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Vuonna 2022 brändimme olivat läsnä yli 100 maassa, meillä oli noin 350 omaa liikettä ja lähes 7 000 työntekijää. Liikevaihtomme oli 1,2 miljardia euroa vuonna 2022.

Meitä yhdistää tavoitteemme luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta ainutkertaista. Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia ja kauniita tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestävää kasvua.

Lue lisää: www.fiskarsgroup.com/fi

[1] IFRS 3 -standardin mukaan oikaisut hankintamenolaskelmaan ovat mahdollisia vuoden yritysoston päätökseen saattamisen jälkeen, eli 30.9.2024 saakka.

[2] Kauppahinta on tässä tiedotteessa muunnettu euroiksi 22.9.2023 USD/EUR-kurssilla 1.0647. Valuuttakurssivaihtelun aiheuttamat vaikutukset suojattiin.