Fiskars Oyj Abp: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote 
29.12.2017 klo 18.45 EET

Fiskars Oyj Abp: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Fiskars Oyj Abp on vastaanottanut 29.12.2017 seuraavan:

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 6 ja 7 §:N MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS

1. Osakkeiden liikkeellelaskija
Fiskars Oyj Abp (yritys- ja yhteisötunnus 0214036-5)

2. Ilmoitusvelvollinen osakkeenomistaja
Turret Oy Ab (yritys- ja yhteisötunnus 0757932-6)
Holdix Oy Ab (yritys- ja yhteisötunnus 0758027-1)

3. Ilmoituksen peruste
Kohdeyhtiön omistusta ja liputusvelvollisten äänestyskäyttäytymistä koskeva osakassopimus.

Turret Oy Ab:n ja Holdix Oy Ab:n suora ja välillinen omistus- ja ääniosuus on ylittänyt 25 prosentin liputusrajan. Liputusraja ylitettiin 29.12.2017. Turret Oy Ab:lla, Holdix Oy Ab:lla sekä näiden yhtiöiden lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä on hallussaan yhteensä 23 883 711 Fiskars Oyj Abp:n osaketta, mikä vastaa 29,16 prosenttia kaikista Fiskars Oyj Abp:n osakkeista ja äänistä.

Turret Oy Ab ja Holdix Oy Ab sekä eräät näiden lähipiiriin kuuluvat henkilöt ovat 29.12.2017 sopineet Fiskars Oyj Abp:n omistukseensa liittyvästä yhteistyöstä. Osapuolet ovat ryhtyneet yhteistyöhön tarkoituksenaan toimia sitoutuneena ja pitkäaikaisena omistajana keskittyen Fiskarsin toiminnan ja sen osakkeen arvon edelleen kehittämiseen.

Yhteistyö käsittää Turret Oy Ab:n ja Holdix Oy Ab:n välisen osakassopimuksen, jota näiden lähipiiriin kuuluvat henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan soveltuvin osin. Lähipiiriin kuuluvat henkilöt käsittävät Paul Ehrnroothin, Jacob Ehrnroothin ja Sophia Ehrnroothin, jotka kaikki kuuluvat Turret Oy Ab:n lähipiiriin, sekä Elsa Fromondin, Louise Fromondin ja Anna Fromondin, jotka kaikki kuuluvat Holdix Oy Ab:n lähipiiriin.

Osakassopimuksen puitteissa osapuolten edellytetään omistajayhteistyön kautta muodostavan yhteisen käsityksen siitä, miten osapuolten oikeuksia Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajana tulee käyttää. Lisäksi osapuolet ovat sopineet etuosto-oikeudesta jonkun osapuolen aikoessa myydä Fiskars Oyj Abp:n osakkeita. Sopimus sisältää myös muita ehtoja, jotka ovat tyypillisiä vastaavissa omistajayhteistyöjärjestelyissä.

Osapuolilla ei ole mitään aikomusta tehdä ostotarjousta Fiskars Oyj Abp:sta ja yhteenlaskettu omistus tulee, nykyisen strategian mukaisesti, olemaan alle 30 prosenttia.

Paul Ehrnroothilla on Turret Oy Ab:ta koskevan osakassopimuksen myötä määräysvalta Turret Oy Ab:ssa siten kuin Fiskars Oyj Abp:n 27.5.2016 julkistamasta pörssitiedotteesta ilmenee. Muilla lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä ei ole määräysvaltaa Turret Oy Ab:ssa, Holdix Oy Ab:ssa tai Fiskars Oyj Abp:ssa.

Fiskars Oyj Abp:lla on yhteensä 81 905 242 osaketta. Fiskars Oyj Abp:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokaisella osakkeella on yksi ääni.

 

FISKARS OYJ ABP

Jaana Tuominen
Toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:
Konserniviestintä, puh. 0204 39 5031, communications@fiskars.com

 

Fiskars – Making the everyday extraordinary
Fiskars palvelee kuluttajia ja asiakkaita ympäri maailmaa brändiportfoliolla, johon kuuluu kansainvälisesti tunnettuja brändejä kuten Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Missiomme mukaisesti rakennamme ikonisten lifestyle-brändien perhettä. Fiskarsin visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Lisätietoja yhtiöstä www.fiskarsgroup.com