Fiskars Oyj Abp: Fiskars-konsernin avainhenkilöille uusi osakeperusteinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
7.2.2018 klo 9.00 (EET)

Fiskars-konsernin avainhenkilöille uusi osakeperusteinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Fiskars Oyj Abp:n hallitus on päättänyt uudesta Fiskars-konsernin johtoryhmälle ja muille avainhenkilöille suunnatusta osakeperusteisesta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä on osa yhtiön avainhenkilöiden palkitsemisohjelmaa ja sen tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista sekä yhtenäistää avainhenkilöiden ja yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, jotka muodostuvat kalenterivuosista 2018–2020, 2019–2021 ja 2020–2022. Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle erikseen kannustinjärjestelmään kuuluvat avainhenkilöt ja kullekin osallistujalle tulevat minimi-, tavoite- ja enimmäispalkkiot, sekä suorituskriteerit ja niihin liittyvät tavoitteet.  

Avainhenkilölle maksettavan palkkion määrä riippuu ennalta määritettyjen tavoitteiden saavuttamisesta. Palkkiota ei makseta, jos tavoitteita ei saavuteta tai jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista. Ensimmäisellä ansaintajaksolla kannustinjärjestelmään kuuluu enintään 48 avainhenkilöä ja järjestelmän tavoitteet liittyvät yhtiön osakkeen kokonaistuottoon, konsernin EBITAan ja liikevaihtoon.  

Jos kannustinjärjestelmän tavoitteet saavutetaan, palkkiot maksetaan kunkin ansaintajakson päätyttyä. Palkkio maksetaan yhtiön osakkeina sen jälkeen, kun palkkiosta on vähennetty osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahassa. Mikäli kaikki enimmäistavoitteet saavutetaan, ansaintajakson 2018–2020 perusteella osakkeina maksettava enimmäispalkkio vastaa bruttona yhteensä enintään 314 321 yhtiön osaketta. Lähtökohtaisesti avainhenkilöille annettavat osakkeet maksetaan yhtiön olemassa olevilla osakkeilla, joten pitkän aikavälin kannustinjärjestelmällä ei odoteta olevan osakkeenomistajien omistusta laimentavaa vaikutusta.  

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään kuuluvia Fiskars-konsernin johtoryhmän jäseniä koskee yhtiön osakkeiden omistusvaatimus, jonka mukaan heidän tulee säilyttää omistuksessaan vähintään 50 % järjestelmän nojalla saamistaan netto-osakkeista, kunnes heidän osakeomistuksensa Fiskarsissa vastaa vähintään 50 % (ja toimitusjohtajan osalta vähintään 100 %) heidän vuosittaisen kiinteän bruttopalkkansa määrästä.

  

FISKARS OYJ ABP

Hallitus

Median ja sijoittajien yhteydenotot:
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Maija Taimi, puh. 0204 39 5031, communications@fiskars.com

  
Fiskars – Making the everyday extraordinary
Fiskars palvelee kuluttajia ja asiakkaita ympäri maailmaa kansainvälisesti tunnetuilla brändeillä, kuten Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Missiomme mukaisesti rakennamme ikonisten lifestyle-brändien perhettä. Fiskarsin visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Lisätietoja yhtiöstä www.fiskarsgroup.com