Fiskarsin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2020

Fiskars Oyj Abp       
Pörssitiedote
6.5.2020 klo 08.30 (EEST)

Fiskarsin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2020

Vuoden positiivinen alku kääntyi covid-19-pandemian vuoksi, meneillään useita toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään negatiivisia vaikutuksia kannattavuuteen

Tämä on tiivistelmä Fiskars Oyj Abp:n tänään julkistetusta tammi-maaliskuun 2020 osavuosikatsauksesta. Täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä osoitteessa http://fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/osavuosikatsaukset ja yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com/fi. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsaukseen.

Vuoden 2020 ensimmäinen neljännes lyhyesti:
•    Liikevaihto laski 4,6 % ja oli 256,2 milj. euroa (1-3/2019: 268,6)
•    Vertailukelpoinen liikevaihto1) laski 4,7 % ja oli 256,2 milj. euroa (268,9)
•    EBITA laski 40,7 % ja oli 11,9 milj. euroa (20,1)
•    Vertailukelpoinen2) EBITA laski 27,0 % ja oli 18,9 milj. euroa (25,9)
•    Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja heikkeni ja oli -37,5 milj. euroa (-25,8)
•    Osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (0,21)

Näkymät vuodelle 2020 peruttu 19.3.2020:
Fiskars Oyj Abp perui 5.2.2020 antamansa näkymät vuodelle 2020. Koronaviruksen leviämisen takia on epätodennäköistä, että vertailukelpoinen EBITA kasvaa vuonna 2020. Pandemialla tulee olemaan merkittävä negatiivinen vaikutus vuoden toisella neljänneksellä. Koska tilanne muuttuu nopeasti, perusteltua arviota mahdollisista vaikutuksista koko vuoden 2020 osalta on liian aikaista tehdä. Fiskars pyrkii täsmentämään näkymiään vuodelle 2020 sitten, kun vaikutuksia voidaan luotettavammin arvioida. Tarkempaa kuvausta mahdollisista riskeistä löytyy tämän osavuosikatsauksen Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät –osiosta.

Fiskars Groupin väliaikainen toimitusjohtaja Sari Pohjonen:
Vuosi alkoi vahvasti, ja ylitimme edellisvuoden tulostason tammi-helmikuussa. Covid-19-pandemia alkoi kuitenkin vaikuttaa liiketoimintaamme asteittain, alkaen Aasiasta ja leviten kaikille keskeisille markkinoillemme vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Vuosineljännes päättyi siihen, että sekä vertailukelpoinen liikevaihto että vertailukelpoinen EBITA laskivat edellisvuoden vastaavalta jaksolta koko neljänneksen osalta. Hyvää kehitystä oli nähtävissä useilla alueilla, erityisesti Terra- ja Crea-segmenteissä Amerikassa sekä Terra-segmentissä Keski-Euroopassa. Lisäksi oma verkkokauppamme jatkoi kasvuaan kaksinumeroisin luvuin. Samanaikaisesti myymälöiden sulkemiset useilla markkinoilla ja kulutuskysynnän voimakas lasku maaliskuussa vaikuttivat erityisesti Vita-segmentin suoritukseen.

Kun vaikutukset kysyntään alkoivat näkyä, peruimme 19.3.2020 aikaisemmin antamamme näkymät vuodelle 2020. Pyrimme täsmentämään näkymiämme vuodelle 2020 sitten, kun vaikutuksia voidaan luotettavammin arvioida.

Vuoden alku oli monin tavoin intensiivistä aikaa. Saimme vuoden 2019 lopussa ilmoitetun organisaatiomuutoksen päätökseen, kun uusi rakenne tuli voimaan. Muutoksen myötä meillä on aikaisempaa parempi asema työskennellä yhtenä yhtiönä, mikä on erityisen tärkeää luoviessamme nykyisessä poikkeuksellisen hankalassa markkinatilanteessa.

Pyrimme ennakoivasti vähentämään covid-19-pandemian negatiivisia vaikutuksia toimintoihimme ympäri maailmaa. Olemme toteuttaneet lomautuksia tai vastaavia toimia mm. tehtaissa, jakelukeskuksissa sekä myymälöissä kuin myös toimihenkilöitä koskien. Lisäksi olemme käynnistäneet myös muita säästöhankkeita. Seuraamme liiketoiminnan tilannetta jatkuvasti ja ryhdymme lisätoimiin tarvittaessa.

Jatkamme edelleen kustannusten minimoimista ja panostamme samalla strategisiin hankkeisiimme. Uuden verkkokauppa-alustamme käyttöönotto etenee, ja useita brändejä on tulossa mukaan toisella vuosineljänneksellä. Wedgwood- ja Royal Doulton -brändien uudistaminen eteni ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja kuluttajaviestintä aloitettiin useilla markkinoilla. Samanaikaisesti pyrimme hyödyntämään kasvumahdollisuuksia niillä markkinoilla, jotka ovat palaamassa normaalimpaan toimintaan.

Koko johtoryhmä vie yhtiötä päättäväisesti eteenpäin näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Vakaa taseemme auttaa meitä vastaamaan näihin haasteisiin ja tavoitteemme tehdä arjesta ainutkertaista tarjoaa meille selkeän suunnan kasvun tavoittelemiseen.

1)    Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien eikä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta
2)    EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät esimerkiksi uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia ja varausten purkamisia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta

Konsernin avainluvut

Milj. euroa 1-3 2020 1-3 2019 Muutos 2019
Liikevaihto 256,2 268,6 -4,6 % 1 090,4
Vertailukelpoinen liikevaihto1) 256,2 268,9 -4,7 % 1 083,7
EBITA 11,9 20,1 -40,7 % 72,9
EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät2) -7,0 -5,8 -20,7 % -17,7
Vertailukelpoinen EBITA 18,9 25,9 -27,0 % 90,6
Liiketulos (EBIT) 8,4 16,9 -50,2 % 60,1
Tulos ennen veroja 8,5 22,7 -62,6 % 63,2
Tilikauden tulos 5,1 17,6 -70,9 % 52,4
Sijoitusten markkina-arvon nettomuutos 0,0 16,0 -20,4
Tulos/osake, euroa 0,06 0,21 -71,6 % 0,63
Oma pääoma/osake, euroa 9,11 14,96 9,34
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -37,5 -25,8 -45,2 % 117,5
Omavaraisuusaste, % 51 % 65 % 56 %
Nettovelkaantumisaste, % 44 % 26 % 34 %
Investoinnit 5,0 8,0 -37,5 % 40,0
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 6 374 7 029 -9,3% 6 840

1)    Käyttäen vertailukelpoisia valuuttakursseja ja ilman Leborgne-liiketoiminnan myyntiä.
2)    Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät koostuivat lähinnä uudelleenjärjestely- ja transformaatio-ohjelmista.

 

FISKARS OYJ ABP

Sari Pohjonen
Väliaikainen toimitusjohtaja

Lisätietoja:
–    Väliaikainen toimitusjohtaja ja talousjohtaja Sari Pohjonen, puh. 0204 39 5773
–    Konserniviestintä, puh. 0204 39 5031, communications@fiskars.com

Webcast
Ensimmäisen vuosineljänneksen webcast pidetään 6.5.2020 klo 11.00. Englanninkielistä suoraa lähetystä voi seurata osoitteessa: https://fiskars.videosync.fi/2020-q1-results

Tilaisuuden esitys on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin yhtiön internetsivuilla. Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä mihinkään muihin tarkoituksiin.

Media- ja sijoittajayhteydet:
Konserniviestintä, puh. 020 439 5031, communications@fiskars.com
 
Making the everyday extraordinary  
Fiskars Groupin visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Brändimme Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood ovat mukana ihmisten elämässä – niin kotona, puutarhassa kuin ulkona luonnossa. Pyrimme tekemään arjesta ainutkertaista tänään ja tulevaisuudessa. Työllistämme noin 7 000 henkilöä 30 maassa, ja tuotteitamme on saatavilla yli 100 maassa. Fiskarsin osake on listattu Nasdaq Helsingissä (FSKRS). Lisätietoja löydät osoitteesta www.fiskarsgroup.com. Voit seurata meitä Twitterissä @fiskarsgroup.

Liitteet