Fiskarsin osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2023

Fiskars Oyj Abp
Osavuosikatsaus
27.4.2023 klo 08.30

Fiskarsin osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2023

Keskittyminen rahavirtaan ja liikevoiton turvaamiseen tuotti tuloksia haasteellisessa toimintaympäristössä

Tämä on tiivistelmä Fiskars Oyj Abp:n tänään julkistetusta tammi-maaliskuun 2023 osavuosikatsauksesta. Täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä. Se on saatavilla myös osoitteessa https://www.fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/osavuosikatsaukset ja yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com/fi. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsaukseen.

Tammi-maaliskuu 2023 lyhyesti:

  • Vertailukelpoinen liikevaihto1 laski 13,4 % ja oli 274,9 milj. euroa (1–3/2022: 317,5). Raportoitu liikevaihto laski 17,4 % ja oli 274,9 milj. euroa (332,6)
  • Vertailukelpoinen EBIT2 pieneni 31,2 milj. euroon (51,8) ja oli 11,4 % (15,6 %) liikevaihdosta. EBIT laski ja oli 28,9 milj. euroa (41,4)
  • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja vahvistui ja oli 22,1 milj. euroa (-55,9)
  • Vapaa rahavirta kasvoi ja oli 12,9 milj. euroa (-69,9)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,25 euroa (0,38)

1) Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien eikä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta.

2) EBITin vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät esimerkiksi uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia ja varausten purkamisia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.

Tulosohjeistus vuodelle 2023 (ennallaan)

Fiskars odottaa vertailukelpoisen EBITin olevan hieman alle vuoden 2022 tason (2022: 151,0 milj. euroa).

Tulosohjeistuksen taustaoletukset

Keskeisimpien yhtiön tulosta heikentävien tekijöiden odotetaan vuonna 2023 olevan jatkuva epävarmuus markkinaympäristössä sekä heikompi kysyntä, etenkin vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Yhtiö on kertonut kohdennetuista organisaatiomuutoksista, joiden odotetaan johtavan EBITiä tukeviin säästöihin toisesta vuosipuoliskosta lähtien.

Yhtiö korostaa edelleen kustannusten tarkkaa hallintaa, mutta jatkaa kuitenkin investointeja strategisiin kasvutekijöihin.

Fiskars Groupin toimitusjohtaja Nathalie Ahlström:

Markkinaympäristö oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä odotustemme mukaisesti haasteellinen. Olemme keskittyneet heikommassa kysyntäympäristössä liikevoiton ja rahavirran turvaamiseen, ja olen hyvin tyytyväinen siihen miten tässä onnistuimme. Vertailukelpoinen EBIT oli 31 miljoonaa euroa, mikä on hyvä saavutus, kun otetaan huomioon myyntivolyymien merkittävä lasku. Vapaa rahavirtamme oli selvästi parempi kuin vertailukaudella, ja sitä vahvistivat etenkin määrätietoiset toimemme tuotantomäärien sopeuttamiseksi viime vuoden lopusta lähtien.

Vaikea toimintaympäristö heijastui kuitenkin liikevaihtoon. Vuoden 2022 jälkipuoliskolla nähdyt trendit – alhainen kuluttajien luottamus ja jälleenmyyjien korkeat varastotasot – jatkuivat ja johtivat 13 prosentin laskuun vertailukelpoisessa liikevaihdossa. Etenkin Terra-liiketoiminta-alueen myynti Yhdysvalloissa laski, kun puutarhakauden alun toimitukset olivat selvästi pienemmät kuin vertailukaudella. Samalla verkkokauppamme jatkoi kasvuaan ja saavutti 12 prosentin kasvuvauhdin neljänneksellä. Tämä osoittaa brändiemme voiman ja näyttää, että strateginen keskittymisemme suoraan kuluttajamyyntiin tuottaa tuloksia.

Strategiamme ja sen neljä kasvuajuria – kaupallinen erinomaisuus, suora kuluttajamyynti, Yhdysvallat ja Kiina – luovat kehyksen valinnoillemme. Uskomme näiden kasvuajureiden muuttavan yhtiötä pitkällä aikavälillä, ja jatkamme siksi niihin investoimista. Ensimmäisellä neljänneksellä onnistuimme säilyttämään operatiivisesti vakaan bruttokatemarginaalin, joka on kaupallisen erinomaisuuden keskeinen suorituskykymittarimme. Suora kuluttajamyynti kasvoi 4 % verkkokaupan vauhdittamana ja oli 20 % konsernin liikevaihdosta. Yhdysvalloissa liikevaihtomme laski 21 %, kun jälleenmyyjien korkeat varastotasot vaikuttivat edelleen kysyntään. Kiinassa vuoden alku oli haasteellinen Covid-19-pandemian leviämisen myötä sekä kiinalaisen uudenvuoden ajoituksesta johtuen. Kysyntä Kiinassa kuitenkin piristyi vuosineljänneksen jälkipuoliskolla, minkä seurauksena liikevaihto kasvoi 14 prosenttia.

Vastuullisuudessa vuosineljänneksen kohokohta oli Fiskars-brändin valinta yhdeksi vastuullisimmista brändeistä Suomessa Sustainable Brand Index™ –tutkimuksessa. Se on vuotuinen luokitus, joka kertoo, miten sidosryhmät kokevat brändien vastuullisuuden. Toinen tärkeä virstanpylväs vastuullisuudessa oli ensimmäisen vastuullisuuteen liittyvän keskeisen suorituskykymittarin – kiertotalouteen perustuvien tuotteiden ja palvelujen – sisällyttäminen osakeperusteiseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmäämme yhtiön avainhenkilöille. Vastuullisuus on strategiamme keskeinen mahdollistaja, ja on tärkeää, että se otetaan huomioon palkitsemisessa.

Myös innovointi ja muotoilu ovat strategiamme keskeisiä mahdollistajia, ja niiden osalta meillä oli kunnia vastaanottaa kaksi Red Dot -palkintoa, kun All Steel -paistoastiasarja ja Fiskarsin viidennen sukupolven kirveet palkittiin Best of the Best -kategoriassa. Best of the Best on kilpailun pääpalkinto, ja se myönnetään uraauurtavalle muotoilulle.

Minulla on myös ilo esitellä MyFiskars, Fiskarsin ensimmäinen työntekijöiden osakesäästöohjelma, joka lanseerattiin maaliskuussa. Sen tavoitteena on tarjota työntekijöille mahdollisuus hankkia ja omistaa Fiskarsin osakkeita ja luoda siten vahvempi omistajuuden ja yrittäjyyden kulttuuri sekä vahvistaa entisestään työntekijöidemme sitoutumista Fiskarsiin pitkällä aikavälillä.

Vuosineljänneksen aikana ilmoitimme muutoksesta Fiskars Groupin johtoryhmässä, kun Aamir Shaukat nimitettiin toimitusketjusta vastaavaksi johtajaksi. Aamir aloittaa tehtävässään 1.8.2023 mennessä. Siihen saakka tehtävän hoitamista jatkaa Bengt Erlandsson, joka on toiminut väliaikaisena toimitusketjusta vastaavana johtajana vuoden alusta lähtien. Olen vakuuttunut siitä, että Aamirin kattava globaali kokemuksensa muutoksen ja monimuotoisten tiimien johtamisessa vahvistaa entisestään strategista hankintaamme ja ketteryyttä toimitusketjussamme. Haluan myös kiittää Bengtiä hänen kaupallisesta, tehokkaasta ja tuloslähtöisestä toimitusketjumme johtamisesta viime kuukausien aikana.

Kun vuodesta on nyt takana ensimmäinen vuosineljännes, pidämme ennallaan tulosohjeistuksemme vuodelle 2023. Odotamme vertailukelpoisen EBITin olevan hieman alle vuoden 2022 tason (151,0 milj. euroa). Markkinaympäristö jatkuu haasteellisena, etenkin vuoden alkupuoliskolla. Jatkamme liikevoiton ja rahavirran turvaamista useilla käynnissä olevilla toimenpiteillä. Lisäksi kohdennetut organisaatiomuutokset, joista ilmoitimme tammikuussa, etenevät suunnitelmiemme mukaisesti, ja niihin liittyvien säästöjen odotetaan tukevan EBITiä vuoden jälkipuoliskolta alkaen. Toimenpiteemme kehityksemme turvaamiseksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä antavat minulle luottamusta tulevaan.

Konsernin avainluvut

Milj. euroa, ellei muuta mainittu 1-3/2023 1-3/2022 Muutos 2022
Liikevaihto 274,9 332,6 -17,4 % 1 248,4
Vertailukelpoinen liikevaihto1) 274,9 317,5 -13,4 % 1 237,2
EBIT 28,9 41,4 -30,2 % 134,7
EBIT:n vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät2) 2,3 10,3 16,3
Vertailukelpoinen EBIT3) 31,2 51,8 -39,6 % 151,0
Vertailukelpoinen EBIT-marginaali 11,4 % 15,6% 12,1 %
Tulos ennen veroja 26,3 42,6 -38,1 % 124,1
Tilikauden tulos 20,5 31,4 -34,6 % 99,1
Osakekohtainen tulos, euroa 0,25 0,38 -34,6 % 1,21
Oma pääoma/osake, euroa 9,71 9,61 0,9 % 10,32
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 22,1 -55,9 -24,9
Vapaa rahavirta 12,9 -69,9 -100,7
Nettovelka 369,8 207,1 78,5 % 325,3
Nettovelka/EBITDA (liukuva 12kk), suhdeluku 2,04 1,04 1,66
Omavaraisuusaste, % 50 % 54 % 53 %
Nettovelkaantumisaste, % 47 % 26 % 39 %
Investoinnit 10,1 9,4 10,6 % 48,1
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 6 026 6 164 -2,2 % 6 273

1) Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien eikä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta.

2) Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyivät pääasiassa organisaatiomuutoksiin.

3) EBIT ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoista EBITiä ei ole oikaistu jättämällä pois ostettujen/myytyjen liiketoimintojen kokonaisvaikutusta.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Toimitusjohtaja

Webcast

Ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen liittyvä webcast pidetään 27. huhtikuuta 2023 klo 13.00 (EEST). Englanninkielistä suoraa lähetystä voi seurata osoitteessa https://fiskars.videosync.fi/q1-2023-results

Tilaisuuden esitys on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin yhtiön internetsivuilla. Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä mihinkään muihin tarkoituksiin.

Media- ja sijoittajayhteydet:

Essi Lipponen, Sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 829 1192

Fiskars Group lyhyesti

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka designvetoiset brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa. Brändeihimme kuuluvat muun muassa Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford ja Wedgwood. Brändimme ovat läsnä yli 100 maassa ja meillä on noin 350 omaa liikettä. Henkilöstöä meillä on lähes 7 000 ja vuonna 2022 liikevaihtomme oli 1,2 miljardia euroa.

Meitä yhdistää tavoitteemme luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta ainutkertaista. Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia ​​ja kauniita tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestävää kasvua.

Lue lisää: http://www.fiskarsgroup.com/fi