Lisää iloa ihmisille ja yhteisöille

Luomme positiivista vaikutusta ihmisten ja yhteisöjen elämänlaatuun. Haluamme näyttää esimerkkiä ja innostaa ihmisiä mukaan luomaan kestävää hyvinvointia ihmisille ja maapallolle.

Sustainability stamp

Yhä monimutkaisemmassa ja arvaamattomammassa maailmassa kaipaamme tasapainoa ja panostamme hyvinvointiin. Ihmiset odottavat rehellisyyttä ja avoimuutta, ja äänestävät herkästi jaloillaan ja lompakollaan, jos brändin arvot eivät tunnu oikeilta. Toisaalta brändi voi myös ansaita ihmisten luottamuksen ja tarjota pysyvyyttä muutoin epävarmassa maailmassa.

Meille tämä on mahdollisuus ja haluamme inspiroida ihmisiä tekemään arjestaan ainutkertaisempaa. On suuri luottamuksen osoitus, että tuotteemme ovat tervetulleita ihmisten koteihin ja haluamme olla tuon luottamuksen arvoisia.

Painopisteemme ja tavoitteemme vuoteen 2030 mennessä

Kuluttajien inspiroiminen vastuullisuusasioissa

  • Vastuullisuuden nivominen tiiviisti pääbrändeihimme käytäntöihimme.
  • Pääbrändien sijoittuminen Sustainable Brand Indexissä viiden parhaan joukkoon.

Työntekijöiden inspiroiminen arvopohjaisella johtamisella

  • Arvopohjainen johtaminen näkyy työntekijäkyselyn tuloksissa ja työntekijöiden sitoutumisessa.

Työntekijöistä huolehtiminen luomalla turvallinen ja osallistava työympäristö

  • Nolla onnettomuutta ja tapaturmataajuus nolla.
  • Työntekijäkyselyn mukaan työntekijöistä tuntuu, että heillä on hyvät mahdollisuudet oppia uutta ja kehittyä Fiskars Groupissa.
  • Uusien työntekijöiden (enintään kolme vuotta työskennelleiden) poistuma on sama kuin koko yrityksen toimihenkilöiden poistuma.

Myönteinen vaikuttaminen yhteisöissä, joihin kuulumme

  • Koordinoitu ja johdonmukainen yhteisötoimintaohjelma toteutettu ja tavoitteissa edetty.

Ihmisoikeudet

Ihmisoikeudet eivät ole neuvoteltavissa. Me kunnioitamme ja puolustamme ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme ja odotamme samaa kaikilta yhteistyökumppaneiltamme. Yhtiö noudattaa YK:n Global Compactia (UNGC:tä), jonka mukaisesti se on sitoutunut tunnistamaan ja ratkaisemaan mahdolliset ihmisoikeusongelmat sekä torjumaan korruptiota ja lahjontaa.

Lue lisää

Terveys, turvallisuus ja hyvinvointi

Meidän vastuullamme on varmistaa, että kaikki Fiskars Groupin työntekijät ja yhteistyökumppanit sekä toimipaikoissamme vierailevat ovat turvassa ja tuntevat olonsa turvalliseksi. Tarkastamme toimitilamme säännöllisesti ja koulutamme tiimimme työskentelemään turvallisesti. Vaalimme kulttuuria, jossa välitetään paitsi omasta myös toisten hyvinvoinnista.

Lue lisää

Oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen työpaikka

Fiskars Group tarjoaa työnantajana tasavertaiset mahdollisuudet. Uskomme, että työvoimamme moninaisuus on tärkeää liiketoiminnan menestymiselle. Tuomitsemme kaikenlaisen rasismin ja syrjinnän. Kannustamme ilmoittamaan huolenaiheista ja tuemme työntekijöitä, jotka kokevat tulleensa väärinkohdelluiksi.

Lue lisää

Moninaisuus ja inklusiivisuus

Kannustamme kaikkia tuomaan esiin arkipäivän kokemuksensa ja näkökulmansa avoimessa ympäristössä, jossa kaikkia kuunnellaan ja ymmärretään. Vaalimme moninaisuutta kaikissa muodoissaan ja arvostamme joka yksilön ainutlaatuista ominaisuuksien kirjoa. Kun tutkimme, opimme ja luomme yhdessä, voimme vaikuttaa positiivisesti paitsi omaan arkeemme myös meitä ympäröivään maailmaan.

Lue lisää

Yhteisötoiminta

Olemme kautta aikojen olleet tiiviisti mukana niiden yhteisöjen arjessa, joissa toimimme. Olemme kiinnostuneita paikallisten yhteisöjen kulttuureista, tavoista ja arvoista ja kunnioitamme niitä. Käymme aktiivista ja avointa keskustelua naapureidemme, kansalaisjärjestöjen ja yhtiöstämme kiinnostuneiden kanssa. Luova yhteistyö ja mielekkäät suhteet paikallisiin yhteisöihin hyödyttävät meitä kaikkia.

Lue lisää

Luonnon monimuotoisuus

Arvokkaiden luonnonvarojen avulla yrityksemme on voinut toimia kaikki nämä vuodet. Olemme vastuussa sekä menneille että tuleville sukupolville siitä, että suojelemme kaikin mahdollisin tavoin ympäristöä ja luonnon monimuotoisuutta. Tämän vastuun me myös kannamme: vastustamme kertakäyttökulttuuria ja kehitämme vastuullisia tapoja käyttää, uusiokäyttää ja kierrättää raaka-aineita.

Lue lisää

Lisätietoa vastuullisuussitoumuksistamme, tavoitteista ja toimenpiteistä on vuoden 2021 yritysvastuuraportissamme.

Sustainability Report 2021