Rapportera misstänkt uppförande

Det är viktigt för Fiskars Group att agera etiskt och följa lagar och förordningar i sin verksamhet. Våra samarbetspartner och deras anställda kan rapportera eventuella missförhållanden antingen via Fiskars Groups kontaktperson eller anonymt.

Skicka in en anonym rapport

Om du vill rapportera anonymt kan du göra det skriftligen via Ethics & Compliance Helpline eller genom att ringa Ethics & Compliance Hotline. Kanalerna tillhandahålls av vår partner WhistleB Whistleblowing Centre AB. Observera att dessa kanaler inte är avsedda för kundfeedback eller situationer där det råder en omedelbar säkerhetsrisk.

Vår partner hanterar alla anmälningar med absolut sekretess och Fiskars Group kan inte fastställa IP-adress, telefonnummer eller annan identifieringsinformation om den person som skickat anmälan.

Skicka en anmälan:

1. Berätta för oss eller registrera dina observationer så noggrant som möjligt så att vi kan utreda saken ordentligt.

2. Om du ringer till Ethics & Compliance Hotline får du en sexsiffrig kod i samband med din anmälan som du ska spara. Koden gör det möjligt att återkomma till ärendet och ta emot en rapport.

3. Din anmälan besvaras inom sju dagar efter att den har lämnats in.

4. Efter sju dagar ska du kontrollera den kanal du använder för eventuella tilläggsfrågor.