Motarbeta slit-och-släng-kulturen

Vi försöker motarbeta slit-och-släng-kulturen genom att utveckla cirkulära lösningar för att förlänga den glädje dessa lösningar ger och minimera belastningen på vår planet.

Sustainability stamp

Vi arbetar hängivet för att motverka dagens slit-och-släng-kultur. Cirkulära lösningar gör det möjligt att förlänga den glädje våra produkter och tjänster ger användarna, samtidigt som dessa lösningar minimerar belastningen på vår planet.

Cirkulära affärsmodeller skapar värde genom att hålla produkter och material i cirkulation i stället för att de kasseras efter en tid. Cirkularitet kan omfatta allt från uthyrning, återvinning, återanvändning och reparationer till nya användningsområden – det är bara vår kreativitet som sätter gränser.

Vår design är skapad för att hålla. Vi vill att våra produkters unika utseende, höga kvalitet och extraordinära omsorg om detaljerna attraherar människor. Vi vill vara säkra på att våra produkter aldrig slängs.

Våra fokusområden och mål inför 2030

Vi har en cirkulär syn på hur vi gör affärer

  • Huvuddelen av vår omsättning kommer från cirkulära produkter och tjänster

Vi främjar och utforskar nya affärsmodeller

  • Cirkulariteten är fullständigt integrerad i våra innovationsprocesser
  • Vi har ett fullt fungerande globalt koncept för att ta emot och återvinna, återanvända och återförsälja produkterna från alla våra främsta varumärken

Vi använder fullständigt cirkulära och hållbara material i vår verksamhet, våra produkter och förpackningar

  • Alla våra förpackningar ska vara tillverkade av fullständigt förnybara, helst återvunna, material som dessutom ska kunna återvinnas
  • Allt avfall från våra egna verksamheter tillvaratas eller återvinns – inget avfall skickas till deponi

Material

Vi försöker hela tiden öka användningen av återvunna och förnybara material i våra produkter. Vi utforskar hela tiden nya hållbara material för att öka cirkulariteten hos våra produkter och material och för att minimera vårt avfall.

Läs mera

Nya affärsmodeller

Den traditionella linjära affärsmodellen kommer inte att finnas kvar särskilt länge till. Vi vill arbeta tillsammans med de människor som använder våra varumärken för att skapa nya cirkulära modeller som hjälper oss att skydda vår planet på ett bättre sätt samtidigt som vi gör vardagen till något utöver det vanliga.

Läs mera

Eliminering av avfall

Genom att noggrant välja och utveckla våra råmaterial samt återvinna, återanvända och hitta nya användningsområden för allt avfall vi genererar kan vi försäkra oss om att inget avfall skickas till deponi.

Läs mera

Vintagetjänst

Vår vintagetjänst ger människor möjlighet att hitta nya ägare åt sina fina kärl via våra kanaler. Vintagetjänsten finns redan i samtliga våra butiker i Finland. Vi kommer under 2021 även att utöka tjänsten till alla våra butiker i Sverige och genomföra ett test i Danmark.

Läs mera

Ansvarsfull vattenanvändning

Vi använder vatten på ett ansvarsfullt sätt. Vi har som målsättning att minimera och optimera vattenanvändningen i vår verksamhet och vid våra tillverkningsanläggningar. Vi har ställt upp specifika vattensparande mål för samtliga processer med hög vattenanvändning.

Läs mera

Mer information om de åtaganden, mål och åtgärder som utgör grunderna i vårt hållbarhetsarbete i vår

Hållbarhetsrapport 2021 (på eng.)