Motarbeta slit-och-släng-kulturen

Vi motarbetar slit-och-släng-kulturen genom att utveckla lösningar för cirkulär ekonomi och minska våra utsläpp. Vi har förbundit oss att anpassa vår verksamhet enligt klimatmålet på 1,5 grader och vi följer regelbundet upp våra framsteg.

Cirkulär ekonomi

Vi motarbetar slit-och-släng-kulturen. Vi utvecklar lösningar för cirkulär ekonomi så att våra produkter och tjänster ger en mer hållbar glädje och minskar belastningen på planeten.

Affärsmodellerna i den cirkulära ekonomin skapar värde genom att hålla produkter och material i omlopp i stället för att slänga dem. För oss kan cirkulär ekonomi innebära att hyra, återvinna, återanvända, reparera eller hitta ett helt nytt användningsområde – endast kreativiteten sätter gränserna.

Vår design är gjord för att hålla länge. Vi övertygar människor med vår unika design, oöverträffade kvalitet och finslipade detaljer. Vi vill säkerställa att våra produkter aldrig slängs.

Vårt mål: Vårt mål är att majoriteten av vår omsättning ska komma från produkter och tjänster inom den cirkulära ekonomin år 2030. Under första halvåret 2023 härrörde cirka 8 % av vår omsättning från cirkulära produkter och tjänster.

Motarbeta slit-och-släng-kulturen:

– Vi satsar på tidlös och hållbar design.
– Vi testar och garanterar produktkvaliteten.
– Vi använder återvunna material i så stor utsträckning som möjligt och testar helt nya materialalternativ.
– Vi utvecklar tjänster inom cirkulär ekonomi, till exempel Fiskars pannservice och vår vintagetjänst.
– Vi använder främst förnybara och återvinningsbara material i våra förpackningar. Vi minskar vår användning av plast och ersätter ny plast med återvunnen plast där det är möjligt.
– Vi undviker kombinationer av material som är svåra att återvinna.
– Vi str
– Vi satsar på tidlös och hållbar design.
– Vi testar och garanterar produktkvaliteten.
– Vi använder återvunna material i så stor utsträckning som möjligt och testar helt nya materialalternativ.
– Vi utvecklar tjänster inom cirkulär ekonomi, till exempel Fiskars pannservice och vår vintagetjänst.
– Vi använder främst förnybara och återvinningsbara material i våra förpackningar. Vi minskar vår användning av plast och ersätter ny plast med återvunnen plast där det är möjligt.
– Vi undviker kombinationer av material som är svåra att återvinna.
– Vi strävar efter att återvinna eller återanvända avfallet från vår verksamhet, så att vi inte skapar avfall som hamnar på soptippen.
Visa mera Visa mindre

Vintagetjänst

Vår vintagetjänst köper och säljer begagnade kärl från Iittala, Arabia och Rörstrand, vilket förlänger våra produkters livslängd.

Tjänsten hjälper dig att hitta ett nytt hem för dina kärl. Konsumenterna kan lämna in begagnade kärl och glas från Iittala, Arabia och Rörstrand till vår butik, där personalen noggrant bedömer skicket på varje produkt. Om produkten inte lämpar sig för återförsäljning skickas den till återvinning eller annan återanvändning.

Vintagetjänsten har blivit mycket väl mottagen. Vi hade glädjen att kunna utvidga vintagetjänsten till alla vår
Vår vintagetjänst köper och säljer begagnade kärl från Iittala, Arabia och Rörstrand, vilket förlänger våra produkters livslängd.

Tjänsten hjälper dig att hitta ett nytt hem för dina kärl. Konsumenterna kan lämna in begagnade kärl och glas från Iittala, Arabia och Rörstrand till vår butik, där personalen noggrant bedömer skicket på varje produkt. Om produkten inte lämpar sig för återförsäljning skickas den till återvinning eller annan återanvändning.

Vintagetjänsten har blivit mycket väl mottagen. Vi hade glädjen att kunna utvidga vintagetjänsten till alla våra butiker i Sverige 2021 och vi kommer att testa den även i andra länder.
Visa mera Visa mindre

Fiskars ReNew-saxar

Fiskars har lanserat en innovativ ny version av sin ikoniska sax. Dessa förnyade klassiker är tillverkade av återvunnet och 100 % återvinningsbart material, vilket sparar miljön. Saxens handtag är tillverkat av återvunnen plast som samlats in från hushåll och förnybar träfiber, medan bladen är tillverkade av återvunnet rostfritt stål. Alla saxar tillverkas på Fiskars fabrik i Billnäs, där de noggrant testas för hand. Förpackningen till de återvunna saxarna är tillverkad av 100 % återvunnen pappersfiber. Fiskars ReNew-saxar finns för många olika ändamål.

Iittalas kollektion av 100 % återvunnet glas

Iittala är en av de första industriella glastillverkarna som tillverkar dricksglas uteslutande av glasavfall. Iittala utökar ständigt kollektionen av 100 % återvunnet glas, som innehåller några av Iittalas mest älskade glasföremål från olika årtionden. Materialet som används som råvara för kollektionen kommer helt och hållet från det glasavfall som uppstår vid Iittalas glasbruk. Varje föremål av återvunnet glas är unikt. På Iittalas glasbruk uppstår glasavfall under finslipningen efter blåsningen, under glasgjutningen och i samband med kvalitetskontrollen om föremålet inte uppfyller Iittalas k Iittala är en av de första industriella glastillverkarna som tillverkar dricksglas uteslutande av glasavfall. Iittala utökar ständigt kollektionen av 100 % återvunnet glas, som innehåller några av Iittalas mest älskade glasföremål från olika årtionden. Materialet som används som råvara för kollektionen kommer helt och hållet från det glasavfall som uppstår vid Iittalas glasbruk. Varje föremål av återvunnet glas är unikt. På Iittalas glasbruk uppstår glasavfall under finslipningen efter blåsningen, under glasgjutningen och i samband med kvalitetskontrollen om föremålet inte uppfyller Iittalas kvalitetskrav. Allt glasavfall som produceras vid Iittalas glasbruk återanvänds, antingen i tillverkningen av föremål i kollektionen av återvunnet glas eller som råmaterial för byggnadsindustrin. Återanvändningen av råvaror sparar naturresurser.
Visa mera Visa mindre

Vi minskar mängden avfall som vi producerar

Vi återanvänder eller återvinner så mycket som möjligt av överskottsmaterial. Våra produktionsanläggningar och distributionscentraler identifierar och mäter noggrant mängden avfall som uppstår i produktionen och genomför kontinuerligt väl genomtänkta förbättringar. Vårt mål är att allt avfall från vår verksamhet ska återvinnas eller återanvändas år 2030, och inget avfall ska hamna på soptippen.

De flesta av våra verksamhetsställen har redan gjort betydande förändringar i sin avfallshantering. Totalt sett minskade mängden deponerat avfall med 91 % jämfört med 2017 (2021). I slut
Vi återanvänder eller återvinner så mycket som möjligt av överskottsmaterial. Våra produktionsanläggningar och distributionscentraler identifierar och mäter noggrant mängden avfall som uppstår i produktionen och genomför kontinuerligt väl genomtänkta förbättringar. Vårt mål är att allt avfall från vår verksamhet ska återvinnas eller återanvändas år 2030, och inget avfall ska hamna på soptippen.

De flesta av våra verksamhetsställen har redan gjort betydande förändringar i sin avfallshantering. Totalt sett minskade mängden deponerat avfall med 91 % jämfört med 2017 (2021). I slutet av 2021 uppnådde åtta av Fiskars Groups 21 produktionsenheter och distributionscentraler nollnivån för deponerat avfall – åtta år före målet 2030.

Vi samarbetar också med våra partner. Vår keramikfabrik i Thailand samarbetar till exempel med en liten lokal tegelfabrik. Tegelfabriken krossar kasserad och trasig keramik och förvandlar den till råmaterial för eldfast tegel. Tack vare det här samarbetet, som inleddes 2018, hamnar 360 ton mindre avfall på soptippen varje år.
Visa mera Visa mindre

Fiskars pannservice

Fiskars pannservice återställer de ursprungliga, goda egenskaperna hos en sliten stekpanna. Kunderna kan ta med sig sina slitna stekpannor till vår roterande pannservice i butiken, där pannan rengörs och får en ny beläggning. Servicen innehåller en ny beläggning av Fiskars keramiskt belagda Norden Steel- och All Steel-stekpannor. Om det inte är möjligt att ge din stekpanna en ny beläggning, återvinner vi den för din räkning och hjälper dig att välja en ny, hållbar stekpanna.

Fiskars pannservice förbrukar 99 % mindre resurser än att köpa en ny kastrull. Fiskars pannservice kosta
Fiskars pannservice återställer de ursprungliga, goda egenskaperna hos en sliten stekpanna. Kunderna kan ta med sig sina slitna stekpannor till vår roterande pannservice i butiken, där pannan rengörs och får en ny beläggning. Servicen innehåller en ny beläggning av Fiskars keramiskt belagda Norden Steel- och All Steel-stekpannor. Om det inte är möjligt att ge din stekpanna en ny beläggning, återvinner vi den för din räkning och hjälper dig att välja en ny, hållbar stekpanna.

Fiskars pannservice förbrukar 99 % mindre resurser än att köpa en ny kastrull. Fiskars pannservice kostar 20 euro.
Visa mera Visa mindre

Klimat

Vi ansvarar alla för att bekämpa klimatförändringarna och vi gör vår del både globalt och lokalt i de samhällen där vi verkar.

År 2020 anslöt vi oss till FN:s initiativ Business Ambition for 1,5 °C. Initiativet uppmuntrar företag att sätta upp mål för utsläppsminskningar som bidrar till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Kampanjen leds av Science Based Targets Initiative i samarbete med Global Compact och WeMean Business-koalitionen. Vår hantering av miljöfrågor bygger på internationella standarder och riktlinjer, som ISO 14001, och initiativet Science Based Targets har bekräftat våra vetenskapsbaserade utsläppsmål.

Största delen utsläpp i vår värdekedja kommer från produktionen av produkter och tjänster. Andra betydande utsläppskällor är transport och distribution samt medarbetarnas arbetspendling och affärsresor. Vi övervakar aktivt vår energieffektivitet och våra utsläpp, och vidtar åtgärder för att uppnå koldioxidneutralitet inom en snar framtid.

Vårt mål för 2030:

  • Vi kommer att minska utsläppen av växthusgaser från vår verksamhet (Scope 1 och 2) med 60 % jämfört med nivån 2017.
  • Vi kommer att minska utsläppen av växthusgaser från transport- och distributionsverksamheten (Scope 3) med 30 % jämfört med nivån 2018.
  • 60 % av våra största leverantörer av varor och tjänster ska ha vetenskapsbaserade mål senast 2024.

Under första halvåret 2023 minskade växthusgasutsläppen enligt Scope 1 och 2 med 17 % jämfört med H1 2022 och med 53 % jämfört med basåret 2017.

Vid utgången av andra kvartalet hade 42 % (per 31.12.2022: 25 %) av våra leverantörer av råvara, komponenter och färdiga varor, enligt anskaffningsutgiften, ställt upp vetenskapsbaserade mål.

Klimat

– Vi har satt upp vetenskapsbaserade mål för utsläppsminskningar och vi övervakar kontinuerligt hur de uppnås. Vi rapporterar öppet och regelbundet om våra framsteg.
– Vi ersätter bland annat tekniker som drivs med naturgas med ny avancerad teknik som utnyttjar förnybar energi. Vi installerar solpaneler på våra fabriker och verksamhetsställen och vidtar aktiva åtgärder för att spara energi.
– Alla våra fabriker har miljöcertifieringen ISO 14001.
– Vi övervakar utsläppen från våra transporter och försöker aktivt minska utsläppen till exempel genom att gynna landtransporte
– Vi har satt upp vetenskapsbaserade mål för utsläppsminskningar och vi övervakar kontinuerligt hur de uppnås. Vi rapporterar öppet och regelbundet om våra framsteg.
– Vi ersätter bland annat tekniker som drivs med naturgas med ny avancerad teknik som utnyttjar förnybar energi. Vi installerar solpaneler på våra fabriker och verksamhetsställen och vidtar aktiva åtgärder för att spara energi.
– Alla våra fabriker har miljöcertifieringen ISO 14001.
– Vi övervakar utsläppen från våra transporter och försöker aktivt minska utsläppen till exempel genom att gynna landtransporter.
– Vi utbildar och uppmuntrar våra leverantörer att sätta upp ambitiösa mål för sina växthusgasutsläpp.
Visa mera Visa mindre

Vi investerar i våra fabriker och minskar utsläppen

Vårt mål är att minska klimatutsläppen genom att förbättra verksamhetens effektivitet och investera i förnybar energi. Som en del av övergången till en produktion med mindre utsläpp genomför vi en energiinvestering på cirka 10 miljoner euro i Iittalas glasbruk i Tavastehus, där Iittalas ikoniska produkter tillverkas för försäljning i Finland och på den internationella marknaden.
Energiinvesteringen kommer att inledas nästa år och förväntas vara klar 2026. Investeringen omfattar utbyte av de nuvarande naturgasugnarna mot smältugnar som använder förnybar el och avancerad teknik. Detta kom
Vårt mål är att minska klimatutsläppen genom att förbättra verksamhetens effektivitet och investera i förnybar energi. Som en del av övergången till en produktion med mindre utsläpp genomför vi en energiinvestering på cirka 10 miljoner euro i Iittalas glasbruk i Tavastehus, där Iittalas ikoniska produkter tillverkas för försäljning i Finland och på den internationella marknaden.
Energiinvesteringen kommer att inledas nästa år och förväntas vara klar 2026. Investeringen omfattar utbyte av de nuvarande naturgasugnarna mot smältugnar som använder förnybar el och avancerad teknik. Detta kommer att minska glasbrukets årliga koldioxidutsläpp med 74 % fram till slutet av 2026. Projektet medför också en betydande minskning av utsläppen av kväveoxider och små partiklar från glasbruket.
De nya ugnarna minskar också smältugnarnas energiförbrukning med 67 %. Smältugnarna står för den största delen av glasbrukets totala energiförbrukning.
Iittalas glasbruk grundades 1881 och är det enda glasbruket i Finland som fortfarande är i drift. Glasbruket sysselsätter cirka 200 personer i Tavastehus.

Visa mera Visa mindre

Förnybar energi

Vi letar aktivt efter sätt att använda förnybar energi i vår verksamhet. Vi använder förnybar el i alla våra produktionsanläggningar och distributionscentraler i sju länder (Danmark, Finland, Irland, Norge, Polen, Slovenien och Storbritannien).
Certifieringar garanterar att den energi vi köper är förnybar, till exempel vattenkraft, vindkraft eller bioenergi. Totalt var 79 % av den el vi köpte 2022 förnybar.
Vi utforskar aktivt möjligheterna att utöka inköp och användning av förnybar energi på våra andra verksamhetsställen. 2022 installerade vi solpaneler på vår produktionsanlägg
Vi letar aktivt efter sätt att använda förnybar energi i vår verksamhet. Vi använder förnybar el i alla våra produktionsanläggningar och distributionscentraler i sju länder (Danmark, Finland, Irland, Norge, Polen, Slovenien och Storbritannien).
Certifieringar garanterar att den energi vi köper är förnybar, till exempel vattenkraft, vindkraft eller bioenergi. Totalt var 79 % av den el vi köpte 2022 förnybar.
Vi utforskar aktivt möjligheterna att utöka inköp och användning av förnybar energi på våra andra verksamhetsställen. 2022 installerade vi solpaneler på vår produktionsanläggning i Slupsk, Polen. Vi har tidigare installerat solpaneler på vår produktionsanläggning för Royal Copenhagen i Thailand och på vår distributionscentral i Wall, New Jersey, USA och i Tavastehus, Finland.
Visa mera Visa mindre

Engagera leverantörer

Förutom att övervaka och förbättra vår egen verksamhet har vi åtagit oss att se till att 60 % av våra största leverantörer av varor och tjänster år 2024 har uppnått vetenskapsbaserade mål. Vi erbjuder våra leverantörer utbildning i att minska utsläppen och stöd för att fastställa vetenskapsbaserade mål. I slutet av september 2022 hade 19 % av våra största varuleverantörer satt upp vetenskapsbaserade mål för att minska växthusgasutsläppen.
För vårt arbete med leverantörsengagemang tilldelade CDP oss utmärkelsen 2021 Supplier Engagement Leader. Utmärkelsen tilldelades för vårt arbete med
Förutom att övervaka och förbättra vår egen verksamhet har vi åtagit oss att se till att 60 % av våra största leverantörer av varor och tjänster år 2024 har uppnått vetenskapsbaserade mål. Vi erbjuder våra leverantörer utbildning i att minska utsläppen och stöd för att fastställa vetenskapsbaserade mål. I slutet av september 2022 hade 19 % av våra största varuleverantörer satt upp vetenskapsbaserade mål för att minska växthusgasutsläppen.
För vårt arbete med leverantörsengagemang tilldelade CDP oss utmärkelsen 2021 Supplier Engagement Leader. Utmärkelsen tilldelades för vårt arbete med att mäta och minska klimatriskerna i vår leveranskedja.
Visa mera Visa mindre

Fiskars köksredskap i nytt utsläppsminimerat rostfritt stål

Vi var det första företaget som började använda Circle Green, Outokumpus nya utsläppsminimerade rostfria stål. Circle Green har det lägsta koldioxidavtrycket inom industrin för rostfritt stål: 92 % under det globala genomsnittet.* Det här nya rostfria stålet används i Fiskars All Steel-kokkärl och -stekpannor som tillverkas i vår fabrik i Sorsakoski.
De belagda stekpannorna i den hållbara Fiskars All Steel-serien kan beläggas på nytt, är helt plast- och fluorfria och helt återvinningsbara i slutet av deras långa livslängd.
*) Koldioxidavtrycket från utsläppsminimerat rostfritt s
Vi var det första företaget som började använda Circle Green, Outokumpus nya utsläppsminimerade rostfria stål. Circle Green har det lägsta koldioxidavtrycket inom industrin för rostfritt stål: 92 % under det globala genomsnittet.* Det här nya rostfria stålet används i Fiskars All Steel-kokkärl och -stekpannor som tillverkas i vår fabrik i Sorsakoski.
De belagda stekpannorna i den hållbara Fiskars All Steel-serien kan beläggas på nytt, är helt plast- och fluorfria och helt återvinningsbara i slutet av deras långa livslängd.
*) Koldioxidavtrycket från utsläppsminimerat rostfritt stål är 92 % lägre än det globala genomsnittet enligt GHG-protokollets Scope 1-3-kategorier. I dessa siffror ingår inte utsläppskompensering. Beräkningarna av utsläppsminskningar följer standarden ISO 14067:2018 (Greenhouse gases – Carbon footprint of products) med vissa identifierade förenklingar. Beräkningarna har granskats av WSP, ett konsultföretag som arbetar med strategisk rådgivning, planering och design.
Visa mera Visa mindre

Biologisk mångfald

Vår verksamhet är beroende av naturen och naturresurserna. Våra visionära formgivare hämtar inspiration från naturen och i många av våra produkter används material som härstammar från naturen. Vi värnar om miljön och bidrar till att bevara den biologiska mångfalden, vilket är ytterst viktigt för framtiden.

Biologisk mångfald

– Vi har gjort en preliminär bedömning av risker och möjligheter vad gäller biologisk mångfald i vår verksamhet. Vi fördjupar vår förståelse av hur vår verksamhet påverkar den biologiska mångfalden och kartlägger de ekosystemtjänster som är viktiga för oss.
– Vi undviker skadliga kemikalier och följer alltid lagen när vi hanterar kemikalier. Vi följer strikta riktlinjer för att se till att kemikalierna inte skadar miljön eller människor.
– Vi tar hänsyn till miljön vid inköp: för textilier föredrar vi naturliga eller återvunna material, vi köper inte utrotningshotade eller utsat
– Vi har gjort en preliminär bedömning av risker och möjligheter vad gäller biologisk mångfald i vår verksamhet. Vi fördjupar vår förståelse av hur vår verksamhet påverkar den biologiska mångfalden och kartlägger de ekosystemtjänster som är viktiga för oss.
– Vi undviker skadliga kemikalier och följer alltid lagen när vi hanterar kemikalier. Vi följer strikta riktlinjer för att se till att kemikalierna inte skadar miljön eller människor.
– Vi tar hänsyn till miljön vid inköp: för textilier föredrar vi naturliga eller återvunna material, vi köper inte utrotningshotade eller utsatta träslag, vi föredrar återvunnen metall och aluminium, och vi ser till att råvarorna till våra animaliska produkter kommer från etiska källor. Vi undersöker också som bäst möjligheten att införa globala, tillförlitliga certifikat.
– Våra varumärken stöder organisationer och aktörer som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden. Vi utbildar också vår personal och våra kunder i ämnet.
Visa mera Visa mindre

Skogarna kring Fiskars bruk

Fiskars Group äger cirka 14 000 hektar hållbart förvaltad FSC™-certifierad (FSC C109750) och PEFC-certifierad (PEFC / 02-21-18) skog vid Fiskars bruk och i Hangö udd. Både FSC- och PEFC-certifieringssystemen främjar en ansvarsfull förvaltning av världens skogar.
Skogarna omfattar också den 40 hektar stora Dagmarsparken som Fiskars Group 2017 donerade för allmän användning av dagens och kommande generationer för att fira 100 år av Finlands självständighet. Naturskyddsområdet överläts till Forststyrelsen mot en årlig hyra på en euro.
Hållbart skogsbruk är viktigt för oss, och det b
Fiskars Group äger cirka 14 000 hektar hållbart förvaltad FSC™-certifierad (FSC C109750) och PEFC-certifierad (PEFC / 02-21-18) skog vid Fiskars bruk och i Hangö udd. Både FSC- och PEFC-certifieringssystemen främjar en ansvarsfull förvaltning av världens skogar.
Skogarna omfattar också den 40 hektar stora Dagmarsparken som Fiskars Group 2017 donerade för allmän användning av dagens och kommande generationer för att fira 100 år av Finlands självständighet. Naturskyddsområdet överläts till Forststyrelsen mot en årlig hyra på en euro.
Hållbart skogsbruk är viktigt för oss, och det bidrar till att bevara våra skogar i årtionden framöver.
Visa mera Visa mindre

Vi sparar vatten

Vi använder vattenresurser med eftertanke och på ett hållbart sätt. Vattenbehovet i våra produktionsanläggningar varierar beroende på vilka produkter och tekniker vi tillverkar, och vi övervakar noga vår vattenförbrukning.
För att minska vattenförbrukningen återanvänder vi vatten i produktionen när det är möjligt, och det vatten som släpps ut behandlas i enlighet med alla lagstadgade krav för avloppsvatten.
Vi gör också allt vi kan för att se till att vår vattenförbrukning inte har en negativ inverkan på de samhällen och miljöer där vi verkar.

Fiskars Happy Bee-kampanj

Bin är viktiga för planetens och människornas välbefinnande, men många biarter är utrotningshotade. Med Fiskars Happy Bee-kampanj uppmuntrar vi alla trädgårdsentusiaster att uppmärksamma bina som arbetar outtröttligt för oss och planeten. Vi uppmuntrar och vägleder människor att skapa pollinatörsvänliga trädgårdar och balkonger där bin kan vila och söka föda. Vi informerar också om bekämpningsmedels skadliga effekter, visar hur man bygger bihotell och uppmuntrar till att tillhandahålla vattenplatser för bin.
Fiskars tar också hänsyn till bina på sin födelseplats i byn Fiskars, där en d
Bin är viktiga för planetens och människornas välbefinnande, men många biarter är utrotningshotade. Med Fiskars Happy Bee-kampanj uppmuntrar vi alla trädgårdsentusiaster att uppmärksamma bina som arbetar outtröttligt för oss och planeten. Vi uppmuntrar och vägleder människor att skapa pollinatörsvänliga trädgårdar och balkonger där bin kan vila och söka föda. Vi informerar också om bekämpningsmedels skadliga effekter, visar hur man bygger bihotell och uppmuntrar till att tillhandahålla vattenplatser för bin.
Fiskars tar också hänsyn till bina på sin födelseplats i byn Fiskars, där en del av gräsmattorna i den historiska bruksbyn lämnats som ängar för bin och andra pollinatörer.
Visa mera Visa mindre

Återställande av mangroveskogar i Indonesien

Mangroveskogar har en stor inverkan på koldioxidutsläppen eftersom de lagrar mycket organiskt kol och fungerar som viktiga kolsänkor. De bidrar också till den biologiska mångfalden genom att tillhandahålla ekosystemtjänster som näringskretslopp, jordbildning, lekplatser för fisk och förebyggande av kusterosion och negativa effekter av stormar.
För att stoppa förstörelsen har Fiskars Groups keramikfabrik i Indonesien hjälpt till att bekämpa avskogningen genom att plantera mangroveplantor längs den indonesiska kusten varje år sedan 2016. Totalt 22 000 mangroveplantor har redan planterats.
Mangroveskogar har en stor inverkan på koldioxidutsläppen eftersom de lagrar mycket organiskt kol och fungerar som viktiga kolsänkor. De bidrar också till den biologiska mångfalden genom att tillhandahålla ekosystemtjänster som näringskretslopp, jordbildning, lekplatser för fisk och förebyggande av kusterosion och negativa effekter av stormar.
För att stoppa förstörelsen har Fiskars Groups keramikfabrik i Indonesien hjälpt till att bekämpa avskogningen genom att plantera mangroveplantor längs den indonesiska kusten varje år sedan 2016. Totalt 22 000 mangroveplantor har redan planterats. Förutom planteringen har teamet övervakat och stöttat mangroveträdens tillväxt.
Visa mera Visa mindre

Läs vår hållbarhetsrapport för 2022 (på eng.) för att få mer information om de åtaganden, mål och åtgärder som utgör grunderna i vårt hållbarhetsarbete