Fiskarsaktien noteras på Nasdaq Helsinki. Fiskars har en aktieserie med handelskoden FSKRS (FIS1V fram till den 1.1.2017).

Fiskars aktiekapital uppgår till 77 510 200 euro. Antalet aktier är 81 000 000.