Aktieemissioner

Antalet aktier

DatumA-aktieK-aktieTotalt  
31.12.19942 236 3923 362 8145 599 206  
22.3.19951 866 402 1 866 402 Fondemission: mot tre A- och/eller K-aktier en ny A-aktie
23.11.199823 364 33513 431 97036 796 305 Split: mot en aktie sex nya aktier
28.10.199911 072 886 11 072 886 Fondemission: mot fyra A- och/eller K-aktier en ny A-aktie
3.12.200415 698 4266 447 34422 145 770 Fondemission: mot fem A-aktier två nya A-aktier och mot fem K-aktier två nya K-aktier
 706 051-676 42029 631 Övriga ändringar 1994-2014
30.7.2009-54 944 492-22 565 70877 510 200 Sammanslagningen av aktieserier
30.7.2009  4 513 141 Riktade emission: mot fem K-aktier en ny aktie
31.7.2009  11 863 964 Riktade emission till Agrofins aktieägare
3.8.2009  -11 863 964 Ogiltigförklaring av egna aktier
15.2.2013  -118 099 Ogiltigförklaring av egna aktier
2.11.2022-905 242Ogiltigförklaring av egna aktier
   81 000 000 Antalet aktier