Enligt våra uppgifter följer följande analytiker Fiskars Oyj Abp. Listan kan vara ofullständig. Fiskars ansvarar inte för deras uppskattningar.

ABG Sundal Collier
Johan Brown
Regeringsgatan 25
SE-11153 Stockholm, Sweden
Tel. +46 8 566 286 51
johan.brown@abgsc.se

Carnegie Investment Bank
Tommy Ilmoni
Södra esplanaden 12
FI-00130 Helsingfors, Finland
Tel. +358 9 618 71 235
tommy.ilmoni@carnegie.fi

Inderes
Petri Kajaani
Östersjögatan 5
FI-00180 Helsingfors, Finland
Tel. +358 50 527 8680
petri.kajaani@inderes.fi

OP Financial Group
Joonas Häyhä
Industrigatan 1B, Helsingfors
PB 308, FI-00013 Pohjola, Finland
Tel. +358 10 252 4504
joonas.hayha@op.fi

SEB
Jutta Rahikainen
Unionsgatan 30
FI-00100 Helsingfors, Finland
Tel. +358 9 6162 8713
jutta.rahikainen@seb.fi