Investerings­kalkylator

Med detta verktyg kan du beräkna nuvärdet av och avkastningen på din investering. Du kan välja om dividenderna ska återinvesteras i Fiskars aktier. Kalkylen tar inte hänsyn till möjliga dividendskatter eller handelskostnader för återinvestering.

Historiska data före sammanslagningen av aktieserier den 31.7.2009 baserar sig på data av A-aktien. Priser och dividender är korrigerade enligt förändringar i aktiekapitalet. Historiska data är tillgängliga från året 1995.