Fem år i översikt

 20212020201920182017
Omsättningmilj. euro1254,31116,21090,41118,51185,5
   varav utomlandsmilj. euro1142,01021,9977,51006,61073,1
   % av omsättningen   %91,091,589,690,090,5
   export från Finlandmilj. euro24,220,120,219,522,8
Procentuell förändring av omsättningen,   %12,42,4-2,5-5,6-1,6
Bruttobidragmilj. euro539,8452,0447,3485,1512,2
   % av omsättningen  %43,040,541,043,443,2
EBITmilj. euro142,898,060,191,697,9
% av omsättningen%11,48,85,58,28,3
Jämförbart EBITmilj. euro154,2109,077,7109,3103,7
% av omsättningen%12,39,87,19,88,7
EBITAmilj. euro157,4125,872,9112,5113,2
  % av omsättningen  %12,511,36,710,19,5
Jämförbart EBITAmilj. euro168,8136,890,6121,7119,0
Förändring i verkligt värde på biologiska tillgångarmilj. euro1,30,7-0,22,00,7
Finansnettomilj. euro0,0-8,93,49,4119,3
   % av omsättningen   %0,0-0,80,30,810,1
Vinst före skattermilj. euro144,189,863,2103,0217,8
   % av omsättningen   %11,58,05,89,218,4
Inkomstskattermilj. euro-56,5-21,3-10,8-21,1-50,8
Resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägaremilj. euro86,667,651,781,6166,4
  % av omsättningen   %6,96,14,77,314,0
Andel i resultat av innehav utan bestämmande inflytandemilj. euro0,90,80,70,20,7
Personalkostnadermilj. euro293,7262,9311,9307,9315,3
Avskrivningar och nedskrivningarmilj. euro61,676,159,643,838,8
   i% av omsättningen   %4,96,85,53,93,3
Kassaflöde från löpande verksamhetmilj. euro122,9199,296,5105,9103,8
Investeringar (inkl. företagsförvärv)milj. euro34,430,040,046,232,8
   % av omsättningen   %2,72,73,74,12,8
Forsknings- och utvecklingskostnader i resultaträkningmilj. euro15,516,518,418,418,8
   % av omsättningen   %1,21,51,71,61,6
Aktiverade utvecklingskostnadermilj. euro0,00,00,00,00,0
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägaremilj. euro812,1757,8760,91 207,01269,4
Innehav utan bestämmande inflytandemilj. euro4,23,83,62,72,8
Eget kapital sammanlagtmilj. euro816,3761,6764,51 209,71272,1
Räntebärande nettoskuldermilj. euro144,4143,7261,1135,4147,7
Rörelsekapitalmilj. euro164,5134,2194,4197,0195,9
Balansomslutningmilj. euro1435,51342,01364,31 719,2 1837,9
Avkastning på sysselsatt kapital   %15,39,96,07,915,4
Avkastning på eget kapital   %11,19,05,36,613,4
Soliditet   %56,956,856,070,469,3
Nettogearing   %17,718,934,211,211,6
Antal anställda i genomsnitt(FTE) 6 0816 1046 8407 3047 709
Antal anställda vid periodens slut 6 6906 4116 9847 7067 932
   av vilka utomlands 5 5795 3485 8526 5816 806