Fem år i översikt

 20222021202020192018
Omsättningmilj. euro1248,41254,31116,21090,41118,5
   varav utomlandsmilj. euro1136,01142,01021,9977,51006,6
   % av omsättningen   %91,091,091,589,690,0
   export från Finlandmilj. euro20,424,220,120,219,5
Procentuell förändring av omsättningen,   %-0,512,42,4-2,5-5,6
Bruttobidragmilj. euro555,9539,8452,0447,3485,1
   % av omsättningen  %44,543,040,541,043,4
EBITmilj. euro134,7142,898,060,191,6
% av omsättningen%10,811,48,85,58,2
Jämförbart EBITmilj. euro151,0154,2109,077,8100,8
% av omsättningen%12,112,39,87,19,8
Förändring i verkligt värde på biologiska tillgångarmilj. euro1,11,30,7-0,22,0
Finansnettomilj. euro-11,70,0-8,93,49,4
   % av omsättningen   %-0,90,0-0,80,30,8
Vinst före skattermilj. euro124,1144,189,863,2103,0
   % av omsättningen   %9,911,58,05,89,2
Inkomstskattermilj. euro-25,0-56,5-21,3-10,8-21,1
Resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägaremilj. euro98,286,667,651,781,6
  % av omsättningen   %7,96,96,14,77,3
Andel i resultat av innehav utan bestämmande inflytandemilj. euro0,90,90,80,70,2
Personalkostnadermilj. euro289,0293,7262,9311,9307,9
Avskrivningar och nedskrivningarmilj. euro59,461,676,159,643,8
   i% av omsättningen   %4,84,96,85,53,9
Kassaflöde från löpande verksamhetmilj. euro-61,4122,9199,296,5105,9
Investeringar (inkl. företagsförvärv)milj. euro48,134,430,040,046,2
   % av omsättningen   %3,92,72,73,74,1
Forsknings- och utvecklingskostnader i resultaträkningmilj. euro20,815,516,518,418,4
   % av omsättningen   %1,71,21,51,71,6
Aktiverade utvecklingskostnadermilj. euro0,00,00,00,00,0
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägaremilj. euro831,6812,1757,8760,91 207,0
Innehav utan bestämmande inflytandemilj. euro4,14,23,83,62,7
Eget kapital sammanlagtmilj. euro835,6816,3761,6764,51 209,7
Räntebärande nettoskuldermilj. euro325,3144,4143,7261,1135,4
Rörelsekapitalmilj. euro337,2164,5134,2194,4197,0
Balansomslutningmilj. euro1585,41435,51342,01364,31 719,2
Avkastning på sysselsatt kapital   %12,115,39,96,07,9
Avkastning på eget kapital   %12,011,19,05,36,6
Soliditet   %52,756,956,856,070,4
Nettogearing   %38,917,718,934,211,2
Antal anställda i genomsnitt(FTE) 62736 0816 1046 8407 304
Antal anställda vid periodens slut 65956 6906 4116 9847 706
   av vilka utomlands 54325 5795 3485 8526 581