Fem år i översikt

 20202019201820172016
Omsättningmilj. euro1 116,21 090,41 118,51 185,51 204,6
   varav utomlandsmilj. euro1 021,9977,51 006,61 073,11 102,0
   i procent av omsättningen   %91,589,690,090,581,1
   export från Finlandmilj. euro20,120,219,522,824,3
Procentuell förändring av omsättningen, %   %2,4-2,5-5,6-1,68,8
Bruttobidragmilj. euro452,0447,3485,1512,2502,9
   i procent av omsättningen   %40,541,043,443,238,0
EBITA*milj. euro125,872,9112,5113,296,7
   i procent av omsättningen   %11,36,710,19,58,0
Jämförbart EBITA*milj. euro136,890,6121,7119,0107,1
Förändring i verkligt värde på biologiska tillgångarmilj. euro0,7-0,22,00,7-0,5
Finansnettomilj. euro-8,93,49,4119,310,5
   i procent av omsättningen   %-0,80,30,810,10,9
Vinst före skattermilj. euro89,863,2103,0217,892,8
   i procent av omsättningen   %8,05,89,218,47,7
Inkomstskattermilj. euro-21,3-10,8-21,1-50,8-27,4
Resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägaremilj. euro67,651,781,6166,464,1
   i procent av omsättningen   %6,14,77,314,05,3
Andel i resultat av innehav utan bestämmande inflytandemilj. euro0,80,70,20,71,3
Personalkostnadermilj. euro262,9311,9307,9315,3337,1
Planenliga avskrivningar och nedskrivningarmilj. euro76,159,643,838,837,4
   i procent av omsättningen   %6,85,53,93,33,1
Kassaflöde från löpande verksamhetmilj. euro199,296,5105,9103,883,8
Investeringarmilj. euro30,040,046,232,837,6
   i procent av omsättningen   %2,73,74,12,83,1
Forsknings- och utvecklingskostnader i resultaträkningmilj. euro16,518,418,418,818,0
   i procent av omsättningen   %1,51,71,61,61,5
Aktiverade utvecklingskostnadermilj. euro0,00,00,00,00,0
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägaremilj. euro757,8760,91 207,01 269,41 218,1
Innehav utan bestämmande inflytandemilj. euro3,83,62,72,81,9
Eget kapital sammanlagtmilj. euro761,6764,51 209,71 272,11 220,1
Räntebärande nettoskuldermilj. euro143,7261,1135,4147,7152,4
Rörelsekapitalmilj. euro134,2194,4197,0195,9217,8
Balansomslutningmilj. euro1 342,01 364,31 719,2 1 837,91 760,1
Avkastning på sysselsatt kapital   %9,96,07,915,46,8
Avkastning på eget kapital   %9,05,36,613,45,4
Soliditet   %56,856,070,469,369,3
Nettogearing   %18,934,211,211,612,5
Antal anställda i genomsnitt(FTE) 6 1046 8407 3047 7098 000
Antal anställda vid periodens slut 6 4116 9847 7067 9328 560
   av vilka utomlands 5 3485 8526 5816 8067 336