Finansiell position

Milj. euroQ1 2023 Q1 2022
Räntebärande skulder369,8207,1
Nettoskuld / EBITDA (rullande 12 mån.), relationstal2,041,04
Soliditet, %5054
Nettogearing, %4726
Kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt22,1-55,9

Fiskarskoncernen hade långfristiga kreditfaciliteter till ett belopp på 250,0 miljoner euro (250,0) och- outnyttjade icke-bindande kontokrediter på 46,9 miljoner euro (47,5). Bolaget hade ett program för företagscertifikat på 400 miljoner euro med nordiska banker. Av de långfristiga kreditfaciliteterna och företagscertifikatprogrammet hade 30,0 miljoner euro
(0,0) respektive 150,0 (85,0) utnyttjats.