Finansiell position

Milj. euroH1 2023 H1 2022
Räntebärande skulder342,2221,7
Nettoskuld / EBITDA (rullande 12 mån.), relationstal2,081,11
Soliditet, %5352
Nettogearing, %4327
Kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt78,2-39,9

Fiskarskoncernen hade långfristiga kreditfaciliteter till ett belopp på 250,0 miljoner euro (250,0) och outnyttjade kontokrediter på 47,0 miljoner euro (48,6). Bolaget hade ett program för företagscertifikat på 400 miljoner euro med nordiska banker. Bolaget hade inte använt sig av långfristiga kreditfaciliteter (0,0). Av programmet för företagscertifikat hade bolaget använt 119,0 miljoner euro (140,0).