Finansiell position

Milj. euroQ3 2022 Q3 2021
Räntebärande skulder343,9137,0
Nettoskuld / EBITDA (rullande 12 mån.)1,770,61
Soliditet, %53 %58 %
Nettogearing, %41 %17 %
Kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt-85,3109,3

Fiskarskoncernen hade långfristiga kreditfaciliteter till ett belopp på 250 miljoner euro och ett
företagscertifikatprogram på 400 miljoner euro. Dessa finansieringskällor var delvis i användning. Utöver dessa faciliteter hade Fiskarskoncernen ett bilateralt lån.