Milj. euroQ1 2022 Q1 2021
Räntebärande skulder207,1180,3
Nettoskuld / EBITDA1,040,85
Soliditet, %54 %54 %
Nettogearing, %26 %25 %
Kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt-55,910,7

Utöver utestående lån hade Fiskars Group 250 miljoner euro i oanvända långfristiga kreditfaciliteter. Företagscertifikatprogrammet på 400 milj. euro med nordiska banker var delvis i användning.