Milj. euroQ2 2021 Q2 2020
Räntebärande skulder145,3289,5
Soliditet, %56 %49 %
Nettogearing, %19 %38 %
Kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt46,755,8

Utöver utestående lån hade Fiskars Group 300 milj. euro i oanvända långfristiga kreditfaciliteter och ett företagscertifikatprogram på 400 milj. euro med nordiska banker.