Välkommen till Fiskars Group

Vi gör vardagen till något utöver det vanliga. Vår vision är att skapa en positiv och varaktig inverkan på vår livskvalitet.

Fiskars group locations on the map

6690

medarbetare 31.12.2021

30

länder

70

nationaliteter

45 %

av våra team leds av kvinnor

350

egna butiker

Upptäck våra karriärområden

Våra värderingar

Skapa förändring

Vi har alltid haft modet att leda i en ständigt föränderlig värld. Vi formar vår egen framtid.

Hylla det vardagliga

Vi finns med i vardagens alla små ögonblick. Vi uppskattar även de små saker vi gör eftersom vi vet att de har en stor påverkan på både oss själva och vår framtid.

Växa genom medkänsla

Vi vet att vi kan bli bäst på det vi gör genom att se världen ur andras perspektiv.​ Vi är ambitiösa men visar samtidigt alltid medkänsla med andra.

Hållbarhet

Vi vill skapa ett varaktigt välmående för både människorna och vår planet. Vi vill erbjuda inspirerande, meningsfulla och distruptiva alternativ till engångskultur. Vi tror att de små sakerna vi gör varje dag inverkar mycket på oss och vår framtid.

Våra åtaganden

Motarbeta slit-och-släng-kulturen

Vi försöker motarbeta slit-och-släng-kulturen genom att utveckla cirkulära lösningar för att förlänga den glädje dessa lösningar ger och minimera belastningen på vår planet.

För en koldioxidneutral framtid

Vi vidtar klimatåtgärder genom att minska vår påverkan enligt Parisavtalets 1,5-gradersmål. Vi omvandlar vår verksamhet till att bli koldioxidneutral.

För ökad glädje

Vi skapar en positiv påverkan på människors och samhällens livskvalitet.