Hantering av hållbarhet

Fiskars Group har en styrningsmodell för hållbarhet i avsikt att skapa tydliga ansvars- och fokusområden i hela koncernen.

Sustainability stamp

Läs vår hållbarhetsrapport för 2021 (eng.) för att få mer information om de åtaganden, mål och åtgärder som utgör grunderna i vårt hållbarhetsarbete.

Vi är övertygade om att en kraftfull syn på hållbarhet är den rätta lösningen för både människorna och planeten. Det är även en förutsättning för att framtidssäkra och utöka vår verksamhet.

Vi utvecklade dessutom under 2020 vår styrningsmodell och uppdaterade vår hållbarhetssyn och våra åtaganden om hållbarhet för att integrera hållbarheten ytterligare i våra affärsmetoder.