Ansvarsfull leverantörshantering

Fiskars Group har skapat ett kraftfullt och transparent leverantörsnätverk för att uppfylla både våra verksamhetsbehov och företagsvärderingar samt uppfylla våra förväntningar avseende sociala och miljömässiga krav.​

Vi använder en mängd olika råmaterial, delar och tjänster, från både egna och externa fabriker, för att tillverka våra produkter. Vi köper även in färdiga produkter från leverantörer i Europa, Nordamerika och Asien. De största leverantörsländerna är Kina, Thailand och Vietnam. 

Fiskars Groups program för granskning av hållbarheten hos leverantörer infördes 2011. Vi har sedan dess genomfört över 600 leverantörsgranskningar på plats. Vi genomförde 81 hållbarhetsgranskningar av våra leverantörer under 2021.

Fiskars Groups uppförandekod för leverantörer (SCOC) anger de ovillkorliga minimikrav som alla Fiskars Groups leverantörer måste uppfylla. Den beskriver de värden och principer som utgör kärnan i Fiskars Groups globala verksamhet.

Uppförandekoden för leverantörer omfattar viktiga ämnen som hälsa och säkerhet, miljöskydd, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Den beskriver även Fiskars Groups engagemang i internationella konventioner, till exempel FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, Internationella arbetsorganisationens (ILO) grundläggande konventioner, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt de tio principerna i FN:s Global Compact-initiativ.

Läs vår hållbarhetsrapport för 2022 (eng.) för att få mer information om de åtaganden, mål och åtgärder som utgör grunderna i vårt hållbarhetsarbete

Sustainability Report 2022 (på eng.)