FN:s globala mål för hållbar utveckling

Affärsverksamheter kan inte frodas i en värld av fattigdom, ojämlikhet, oro och miljömässig stress.

Agenda 2030 – FN:s globala mål för hållbar utveckling – ställer upp 17 mål för hållbar utveckling (SDG:er). Dessa mål antogs 2015 av FN:s samtliga medlemsstater.

Vi inser att även vi som företag har ett ansvar att bidra till att dessa mål för hållbar utveckling uppfylls. När vi har studerat vår egen värdekedja har vi framförallt uppmärksammat tre av dessa mål. Genom att integrera dem i vårt hållbarhetskoncept, våra mål och åtgärdsplaner blir det enklare att kommunicera vårt tillvägagångssätt och se till att vi fokuserar våra ansträngningar korrekt.

Ansvarsfull konsumtion och produktion

Vi är ett konsumentproduktföretag. Det ger oss möjlighet att påverka människors konsumtionsvanor. Vi vill använda den här möjligheten på ett ansvarsfullt sätt och inspirera människor att göra hållbara val.

Vi har redan förbättrat vår miljöprestanda avseende material, ämnen med stor påverkan och avfallshantering. I framtiden kommer vi att utvidga vårt tillvägagångssätt för att få en bättre förståelse för till exempel livscykeln för våra produkter och påverkan från hållbara tjänstmodeller.

Minskade ojämlikheter

Fiskars Group har cirka 7 000 medarbetare i 30 länder. Ett stort antal människor arbetar dessutom i olika delar av våra värdekedja.

Vi prioriterar mångfald och en jämlik behandling av våra medarbetare mycket högt. Vi bedriver ett aktivt arbete för att identifiera och minska ojämlikheter i hela vår värdekedja.

Klimatförändringar

Vår nuvarande kärnverksamhet är att skapa produkter och leverera dem till våra kunder och konsumenter via vår leveranskedja. Varje del av värdekedjan – från utvinningen av råmaterial till slutet av livslängden hos våra produkter – ger upphov till CO2-utsläpp. Vi arbetar hårt för att minimera vår negativa påverkan på klimatförändringen genom att minska våra utsläpp via vår hållbara formgivning och nya affärsmodeller som baseras på cirkulär ekonomi. Vi är övertygade om att vi kommer att vara koldioxidneutrala i framtiden.

Läs vår hållbarhetsrapport för 2020 (eng.) för att få mer information om de åtaganden, mål och åtgärder som utgör grunderna i vårt hållbarhetsarbete

Sustainability Report 2020 (eng.)