Dividender

Fiskars mål är att dela ut en stadig och över tid ökande dividend som utbetalas två gånger om året.

Styrelsen föreslår till bolagsstämman att det för räkenskapsåret som utgick den 31.12.2020 utbetalas en dividend på 0,60 euro per aktie. Dividenden betalas i två rater om 0,30 euro per aktie.