Dividender

Fiskars mål är att dela ut en stadig och över tid ökande dividend som utbetalas två gånger om året.

Den ordinarie bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att i dividend för räkenskapsåret som utgick den 31.12.2022 utbetalas 0,80 euro per aktie. Dividenden utbetalas i två rater. Den första raten på 0,40 euro per aktie utbetalades den 24.3.2023. Fiskars styrelse har den 7.9.2023 beslutit i enlighet med den ordinarie bolagsstämmans beslut att utbetalningsdagen för den andra dividendraten på 0,40 euro per aktie är den 19.9.2023. Dividendens lossningsdag är den 11.9.2023 och avstämningsdag den 12.9.2023.