Ledningens transaktioner

I Fiskars Groups insiderpolicy, som har godkänts av styrelsen, beskrivs den policy som gäller handel med Fiskars Groups aktier av alla anställda på Fiskars Group, ledningen och styrelsen. Fiskars Group offentliggör utan oskäliga dröjsmål alla transaktioner som görs av ledningen och deras närstående genom ett börsmeddelande. Dessutom är styrelsens, VD:s och Ekonomidirektörens samt deras kontrollerade samfund  och samfund över vilka inflytande utövas (inte kontroll men huvudsakligen motsvarande ekonomiska intressen) innehav av Fiskars Groups aktier visas i tabellen nedan, förutsatt godkännande av relevant person.

Fiskars Groups högsta ledning måste följa ett antal börshandelsrestriktioner och regler. Bland annat får de inte handla med Fiskars Groups aktier under 30 kalenderdagar innan en delårsrapport eller en bokslutsrapport publiceras, där den sista dagen i perioden är publiceringsdagen. Dessutom tillämpar Fiskars Groups börshandelsrestriktioner baserat på deltagande i interna projekt.

Information angående ledningens transaktioner uppdateras på denna webbplats så fort som möjligt efter transaktionen ägt rum.

Anvisningar för högsta ledningen och deras närstående

Fiskars Groups högsta ledning och deras närstående (vilka åsyftas i marknadsmissbruksförordningen (MAR) nr 596/2014) måste följa nedanstående instruktioner för att informera om transaktioner som sker efter den 3.7.2016.

I enlighet med Fiskars Groups insiderpolicy måste den högsta ledningen meddela Fiskars och finska finansinspektionen om alla transaktioner som rör Fiskars aktier som görs för egen räkning. Informationen ska lämnas snarast möjligt och inte senare än två arbetsdagar efter transaktionsdatumet. Fiskars Group rekommenderar att man lämnar in ett informellt meddelande till bolaget samma dag när transaktionen har ägt rum. Det officiella meddelandet skapas i Finansinspektionens elektroniska system och sänds till Fiskars Group inom två arbetsdagar efter transaktionsdatumet.

Anvisningar för att skapa anmälningen (från och med den 13.1.2022)

1. Fyll i transaktionsmeddelandeformuläret (elektroniskt)

Finansinspektionens elektroniska ärendehantering https://asiointi.finanssivalvonta.fi/sv/login

Relevant information vid ifyllningen av formuläret

  • Fiskars Oyj Abp LEI-kod: 743700BKTW4EQIVKYY42
  • Fiskars Oyj Abp aktiens handelskod: FSKRS
  • Fiskars Oyj Abp aktiens ISIN-kod: FI0009000400
  • Referensnummer: Skapas automatiskt av forumläret (lämnas tomt)

2. Skicka formuläret omedelbart till Fiskars Group

  • Spara formuläret du skapat i Finansinspektionens portal i pdf-format
  • Sänd pdf-filen per epost till management.transactions@fiskars.com  
  • Lägg till ditt telefonnummer så att bolaget kan nå dig vid behov

När Fiskars Group har tagit emot meddelandet publiceras ett börsmeddelande med information om transaktionen utan oskäligt dröjsmål. Fiskars Group publicerar alla meddelade transaktioner såvida det inte finns en särskild begäran om att inte publicera information om transaktioner vars värde understiger 5 000 euro. Ifall transaktionerna värde överstiger EUR 5 000 under ett kalenderår är Fiskars Group bunden att publicera informationen. Börsmeddelanden som gäller ledningens transaktioner finner ni nedan. Mer information om regelverket kring transaktioner som görs av ledningen och deras närstående finns på: https://www.finanssivalvonta.fi/sv/regelverk/regelverk/marknadsmissbruksforordningen/transaktioner-utforda-av-personer-i-ledande-stallning/