Positionerad för tillväxt med globalt kända varumärken

Vårt primära finansiella mål är att skapa och leverera långsiktigt värde för våra aktieägare samtidigt som vi gör vardagen extraordinär. Konsumenternas preferenser ändras och verksamhetsmiljön för handeln fortsätter att utvecklas, så vi förändras i en föränderlig värld för att bättre och på ett hållbart sätt kunna utnyttja de tillfällen som uppstår för att bygga upp värdet för våra aktieägare.

En unik portfölj av livsstilsvarumärken

Vi har en stark marknadsställning i våra viktiga kategorier och geografiska områden. Våra varumärken spelar en viktig roll, eftersom de kan skilja sig från mängden, ge ett löfte och kombinera det bekanta med det nya. De unika varumärken som ingår i vår portfölj har ett enastående arv och kompletterar varandra väl.

En stabil grund för lönsam tillväxt

Vi strävar efter ökad tillväxt genom utvidgning till nya kategorier och områden. Vi har en djup insikt i konsumenttrender och det hjälper oss att se till att vårt utbud är relevant samtidigt som vårt eget detaljhandelsnätverk hjälper oss att finnas nära konsumenterna. För att nå våra tillväxtmål utnyttjar vi våra globala möjligheter, gemensamma processer och plattformar och handelsförhållanden som vi kan lita på.

Hållbarhet som ger en konkurrensfördel

Vår vision är att skapa en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Hållbarhet finns i hjärtat på vår verksamhet, eftersom hållbar design och nya innovationer utmanar slit-och-släng. Att vi verkar på ett hållbart sätt gör att vi både kan hantera risker och ta tag i nya möjligheter, uppnå tillväxt och locka till oss begåvningar. Vi ser till exempel en tillväxtmöjlighet i att satsa på den cirkulära ekonomin

Vi siktar på stabil utdelningstillväxt

Vi siktar på en stabil avkastning som ökar med tiden och dividendutbetalning två gånger per år. Vår starka balansräkning och vår potential att förbättra vår kapitaleffektivitet stöder det målet.