Tillväxtstrategin skapar värde för aktieägarna

Med vår tillväxtstrategi strävar vi till att skapa aktieägarvärde på ett långisktigt och hållbart sätt. Vår strategi definierar de färre, större och modigare valen vi gör för att växa organiskt och öka lönsamheten. Vi fokuserar på våra vinnande varumärken, kanaler och länder. Betydande resurser kommer att tilldelas de delar av verksamheten som har den största tillväxtpotentialen. Den målsättning vi har gällande organisk tillväxt och lönsamhetsförbättring säkrar vår resultattillväxt samt stöder förändringen av bolagets profil.

En unik portfölj av livsstilsvarumärken och ikoniska produkter

Vi har en stark marknadsställning i våra viktiga kategorier och geografiska områden. Våra varumärken spelar en viktig roll, eftersom de kan skilja sig från mängden, ge ett löfte och kombinera det bekanta med det nya. De unika varumärken som ingår i vår portfölj har ett enastående arv och kompletterar varandra väl.

Hållbarhet ger en konkurrensfördel

Vår vision är att skapa en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Hållbarhet finns i hjärtat på vår verksamhet, eftersom hållbar design och nya innovationer utmanar slit-och-släng. Att vi verkar på ett hållbart sätt gör att vi både kan hantera risker och ta tag i nya möjligheter, uppnå tillväxt och locka till oss begåvningar. Vi ser till exempel en tillväxtmöjlighet i att satsa på den cirkulära ekonomin

Vi siktar på stabil utdelningstillväxt

Vi siktar på en stabil utdelning som ökar med tiden och betalas två gånger per år. Vår starka balansräkning och vår potential att förbättra vår kapitaleffektivitet stöder det målet.