Förvärv och avyttringar

Date

Title

Språk

Försäljningen av bevattningsverksamheten i Nordamerika (varumärkena Gilmour och Nelson), transaktionen slutfördes den 1 februari 2022

Försäljning av den lokala krukverksamheten i USA

Försäljning av Buster 2015

Försäljningen av lokala Sankey-verksamheten 2013