Långsiktiga finansiella mål

I november 2021 publicerade Fiskarskoncernen sina nya långsiktiga finansiella mål för nästa fyra år. Målen täcker fem områden: tillväxt, lönsamhet, kassaflöde, balansräkning och utdelning.

Tillväxt

Årlig organisk omsättningstillväxt (valutakursneutral) cirka 5 % (mid-single digit).

Lönsamhet

Jämförbar rörelsemarginal (EBIT) cirka 15 % (mid-teen) per slutet av 2025.

Kassaflöde

Cash conversion (fritt kassaflöde / periodens resultat) minst 80 %.

Balansräkning

Nettoskuld / driftsbidrag (EBITDA, senaste 12 mån), 2,5x eller mindre.

Utdelning

Fiskars Group siktar på att dela ut en stabil, långsiktigt ökande dividend, som utbetalas två gånger om året.