Långsiktiga finansiella mål

OMSÄTTNING
Årlig organisk valutaneutral omsättningstillväxt cirka 5 %

EBIT
Jämförbar EBIT-marginal cirka 15 % per slutet av 2025

KASSAFLÖDE
Fritt kassaflöde/periodens resultat exkl. jämförelsestörande poster ≥ 80 %

BALANSRÄKNING
Nettoskuld/LTM EBITDA exkl. jämförelsestörande poster ≤ 2,5X

 

 

Utdelning
Fiskars Group siktar på att dela ut en stabil, långsiktigt ökande dividend, som utbetalas två gånger om året.