Fiskars Group etablerade långsiktiga finansiella mål i februari 2017. De långsiktiga finansiella målen täcker fyra områden: tillväxt, lönsamhet, kapitalstruktur och utdelning.

Den 8.11.2018 uppdaterade Fiskars Group sina långsiktiga finansiella mål gällande lönsamheten. Tidigare var målet för EBITA-marginalen att överskrida 10 %.

Tillväxt

En genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på över 5 % från såväl organisk tillväxt som utvalda förvärv.

Lösamhet

EBITA-marginalen skall nå 12 %.

Kapitalstruktur

Nettogearingen under 100 %.

Nettogearing är förhållandet mellan räntebärande främmande kapital minus räntebärande fordringar minus kassa och bank dividerat med eget kapital sammanlagt.

Utdelning

Fiskars Group siktar på att dela ut en stabil, långsiktigt ökande dividend, som utbetalas två gånger om året.