Vår strategi definierar de färre, större och modigare valen vi gör för att växa organiskt och öka lönsamheten.

Vi fokuserar på våra vinnande varumärken, kanaler och länder. Betydande resurser kommer att tilldelas de delar av verksamheten som har den största tillväxtpotentialen.

Våra viktigaste tillväxtfaktorer är kommersiell utmärkthet, direktkanalen, USA och Kina. Dessa faktorer kommer att transfromera koncernen på en bred front, över varumärken kanaler och länder. Kommersiell utmärkthet försäkrar att vi kontinuerligt och systematiskt kan optimera vår kommersiella verksamhet. Med direktkanalen kan vi förse konsumenter med fina upplevelser samt vara närvarande I de kanaler som de moderna konsumenterna använder. Därtill har vi robusta planer för att accelerera tillväxten I USA och Kina, för att nå ännu fler konsumenter.

Faktorer som möjliggör tillväxt är människor, digitalisering, innovation och design samt hållbarhet. Dessa spelar en central roll för koncernen, och är kritiska för att möjliggöra och genomföra tillväxtstrategin.