Andra kvartalet 2022 innebar det nionde tillväxtkvartalet i följd för Fiskars Group. Vår jämförbara omsättning ökade med 7,7 % med ett positivt bidrag från alla verksamhetsenheter, trots en volatil affärsmiljö. Jag ser dessa nio kvartal av tillväxt som ett bevis på att det sker en omvandling av bolaget tack vare vår tillväxtstrategi och vi har grunderna på plats för att driva hållbar långsiktig tillväxt. Jag vill rikta mitt tack till hela teamet på Fiskars Group som jobbat hårt och framgångsrikt navigerat i en ständigt skiftande omvärld.

Som förväntat backade vår jämförbara EBIT under andra kvartalet jämfört med rekordnoteringen i fjol. Vi har vidtagit åtgärder för att mildra verkningarna av de avsevärt ökande insatskostnaderna, framför allt till följd av kriget i Ukraina, men åtgärderna förväntas ge effekt med en viss fördröjning och resultaten bli mer synliga under andra halvåret 2022. Vi har också sett det som nödvändigt att fortsätta investeringarna i digital acceleration och tillväxt inom direktkanalen för att säkerställa att vi är konsumenternas förstahandsval även i framtiden. Allt detta avspeglas som ökande försäljnings och administrationskostnader Vi har lyckats betjäna våra kunder och undvika några större brister i tillgången på produkter, trots störningar i de globala leveranskedjorna. Detta har krävt större varulager, vilket haft en negativ kassaflödeseffekt. Vårt mål är att minska lagernivåerna mot årsslutet, även om detta beror på hur läget i de globala leveranskedjorna utvecklas.

Vi fortsätter att genomföra vår tillväxtstrategi fullt ut och kan tydligt se att den ger resultat. Då vi tittar på första halvåret ser vi stora framsteg inom våra fyra drivkrafter för tillväxt , det vill säga
kommersiell excellens , direktkanalen (DTC), USA och Kina. Vad gäller kommersiell excellens är den omfattande tillväxten inom samtliga verksamhetsenheter och endast en liten dipp i bruttomarginalen i en inflationsmiljö under första halvåret bevis på styrkan i våra varumärken. Tillväxten i direktkanalen under första halvåret ligger kring 15 procent som ett tecken på att våra investeringar ger avkastning. Försäljningen i USA uppvisar en stadig utveckling med ett mycket gott första kvartal och tillväxt också under andra kvartalet, trots att den kalla våren påverkade efterfrågan inom Terra. I Kina har vi redan sett tillväxt på båda kvartalena i år , vilket är ett mycket gott resultat med tanke på de upprepade nedstängningarna på grund av covid 19 som verkställts sedan mars. Vårt team i landet har levererat en enastående insats för att utnyttja möjligheterna i ett svårt läge och smidigt tjäna konsumenterna.

En av de viktigaste framgångsfaktorerna i vår strategi är hållbarhet, och på det området fortsätter vi att göra goda framsteg mot våra mål. Höjdpunkten inom hållbarhet under andra kvartalet var
tillkännagivandet av ett utökat samarbete mellan Fiskars Group och Outokumpu, genom vilket vi som det första företaget i världen har börjat använda det nya utsläppsminimerade stålet från Outokumpu. Stålet används för utvalda kokkärl som tillverkas under varumärket Fiskars på vår fabrik i Sorsakoski i Finland. Vi kan uppnå våra ambitiösa hållbarhetsmål endast genom partnerskap. Samarbetet med Outokumpu är ett utmärkt exempel på nyskapande design i varje led av produktens livsspann, från innovativa råvaror med lägre utsläpp till långlivade kokkärl av hög kvalitet.

Med det första halvåret bakom oss vidhåller vi utsikterna för helåret 2022 och ser fram emot att förbättra jämförbara EBIT från år 2021. Visserligen är det i en fortsatt osäker och volatil omvärld svårt att förutse alla omständigheter som kan påverka vår verksamhet. Konsumentförtroendet minskade i många regioner under kvartalet, vilket kan få följder för efterfrågan på våra produkter. Vi håller ett öga på utvecklingen av konsumentsentimentet på våra huvudmarknader, däribland USA. I det rådande affärsklimatet bidrar vår starka varumärkesportfölj och geografiska täckning till att ge oss fördel och stabilitet. Utöver de kortsiktiga åtgärder som vi har vidtagit för att mildra effekten av kostnadsmotvind inger vår tillväxtstrategi oss tilltro till bolagets prestanda framöver, i synnerhet då vi redan kan se konkreta resultat av strategin.

NATHALIE AHLSTRÖM

President & CEO

.