Verkställande direktörens översikt Q2 2023

Som förväntat påverkades vår affärsverksamhet fortsättningsvis av en krävande marknadsmiljö och svag efterfrågan under andra kvartalet, med en betydande volymminskning som följd. Följaktligen minskade den jämförbara omsättningen med 13 procent, och jämförbara EBIT minskade till 23 miljoner euro. Trots att vi inte kan vara nöjda med den här utvecklingen, såg vi ändå en tydlig förbättring av bruttomarginalen, vilket kommer att ge oss positiv drivkraft när volymerna återhämtar sig. En annan höjdpunkt var affärsområdet Crea, vars största vinst någonsin för andra kvartalet är ett bevis på vikten av och styrkan i vår breda portfölj. Dessutom såg vi en betydande förbättring av det fria kassaflödet tack vare våra fortlöpande insatser för att anpassa leveransvolymerna.

I detta nu ser vi inga betydande tecken på att marknadsläget skulle bli bättre under andra halvåret. Lågt konsumentförtroende på våra viktigaste marknader och återförsäljarnas fokus på lagerhantering kommer att ha en mer negativ inverkan på efterfrågan och omsättningen än vad vi förutsett. I början av juli sänkte vi därför prognosen för 2023. Jämförbara EBIT kommer att vara 120-130 miljoner euro för 2023. Vi förväntar oss att besparingarna från de redan meddelade omorganiseringarna kommer att stöda EBIT under andra halvåret, aamtidigt som vi fortsätter med noggrann kostnadshantering.

I det rådande läget är det viktigare än någonsin att vi har en kristallklar tillväxtstrategi som anger ramarna för våra val. Vi fortsätter att investera i de viktigaste byggstenarna i strategin för att säkerställa vår konkurrensförmåga på lång sikt. Under första halvåret såg vi stora framsteg inom följande tre av våra drivkrafter för tillväxt enligt strategin: kommersiell excellens, direktkanalen (DTC) och Kina. Vår bruttomarginal, som är vårt viktigaste resultatmått för kommersiell excellens, stärktes operativt med 160 baspunkter under januari–juni. Försäljningen i direktkanalen ökade med 6 procent och utgjorde 21 procent av koncernens omsättning, genom god utveckling på flera viktiga marknader. I Kina ökade omsättningen med 30 procent tack vare en betydlig tillväxt sedan februari. I USA, som är den fjärde drivkraften, minskade omsättningen med 18 procent under januari-juni då återförsäljarnas fokus på lagerhantering fortsatte att inverka på efterfrågan.

På hållbarhetsområdet fastställde vi vårt femte ESG-mål som mäter medarbetarnas upplevda inkludering. Vi vill bygga upp en inkluderande, rättvis och öppen arbetsmiljö där alla känner att de blir bemötta och uppskattade som unika individer. När det gäller upplevd inkludering är vårt mål att vara bland de bästa 10 procent av högpresterande bolag i världen. En hel del återstår att göra, men vi är redan på god väg mot målet.

I juni påbörjade vi den första registreringsomgången för Fiskars Groups aktiesparprogram för personalen ”MyFiskars”, som vi lanserat tidigare i år. Syftet med programmet är att ge medarbetare möjligheten att förvärva och äga Fiskars aktier och på så sätt skapa en starkare ägarkultur och företagsanda samt ytterligare stärka medarbetarengagemanget på lång sikt. Det kändes fint att se att nästan 13 procent av medarbetarna globalt och 30 procent av kontorspersonalen har redan tecknat på programmet i den första omgången. Jag välkomnar varmt våra nya aktieägare.

Vi har sett ett antal spännande lanseringar av våra varumärken under kvartalet. Moomin Arabia öppnade upp en ny produktkategori genom att gå in för heminredning med textilier för sovrum och badrum. Wedgwood lanserade sin nya kreativa vision, som knyter an till varumärkets historia och det innovativa tänkandet hos varumärkets grundare Josiah Wedgwood. Den kreativa visionen handlar om att tänja på gränserna för design och vara innovatör inom bordsporslin.

Vårt fokus under andra halvåret kommer att ligga på att skydda vinsten och kassaflödet. rots att marknadsläget är krävande inom den närmaste framtiden är jag övertygad om att vår tillväxtstrategi och de åtgärder vi har vidtagit kommer att bära frukt.

NATHALIE AHLSTRÖM

President & CEO

.