Fiskars Oyj Abp är ett finländskt aktiebolag vars uppgifter och ansvar definieras enligt finsk lagstiftning. Fiskarskoncernen består av moderbolaget Fiskars Oyj Abp, och dess dotterbolag. Fiskars Oyj Abp:s lagstadgade styrande organ är bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och revisorn. Den övriga bolagsledningen stöder bolagets lagstadgade styrande organ. Bolagets hemort är Raseborg, Finland.

Fiskars Oyj Abp förvaltas enligt den finska aktiebolagslagen, regler och bestämmelser för noterade bolag, bolagets egen bolagsordning, de arbetsordningar som styr bolagets styrelse och dess kommittéer samt de regler och de bestämmelser som Nasdaq Helsinki Oy har utfärdat.

Fiskars Oyj Abp är en medlem av den finska Värdepappersmarknadsföreningen och följer också, med ett undantag till nomineringskommittén sammansättning, Finsk kod för bolagsstyrning som har godkänts av Värdepappersmarknadsföreningen. Rekommendationen trädde i kraft 1.1.2020 och finns tillgänglig på www.cgfinland.fi. Nomineringskommitténs sammansättning avviker från rekommendationen 15 nämnd i Finsk kod för bolagsstyrning, såsom beskrivit på punkten ”Kommittéer”.

Redogörelser över förvaltnings- och styrsystem

Dokument
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för 2022 (PDF)
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för 2021 (PDF)
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för 2020 (PDF)
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för 2019 (PDF)
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för 2018 (PDF)
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för 2017 (PDF)
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för 2016 (PDF)
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för 2015 (PDF)
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för 2014 (PDF)
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för 2013 (PDF)
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för 2012 (PDF)
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för 2011 (PDF)
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för 2010 (PDF)

Principerna för Fiskars styrelses mångfald

Dokument
Principerna för Fiskars styrelses mångfald (på engelska) (PDF)