Fiskars Oyj Abp är ett finländskt aktiebolag vars uppgifter och ansvar definieras enligt finsk lagstiftning. Fiskarskoncernen består av moderbolaget Fiskars Oyj Abp, och dess dotterbolag. Fiskars Oyj Abp:s lagstadgade styrande organ är bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och revisorn. Den övriga bolagsledningen stöder bolagets lagstadgade styrande organ. Bolagets hemort är Raseborg, Finland.

Fiskars Oyj Abp förvaltas enligt den finska aktiebolagslagen, regler och bestämmelser för noterade bolag, bolagets egen bolagsordning, de arbetsordningar som styr bolagets styrelse och dess kommittéer samt de regler och de bestämmelser som Nasdaq Helsinki Oy har utfärdat. Fiskars Oyj Abp är en medlem av den finska Värdepappersmarknadsföreningen och följer också, med ett undantag till nomineringskommittén sammansättning, Finsk kod för bolagsstyrning som har godkänts av Värdepappersmarknadsföreningen. Rekommendationen trädde i kraft 1.1.2020 och finns tillgänglig på www.cgfinland.fi. Nomineringskommitténs sammansättning avviker från rekommendationen 15 nämnd i Finsk kod för bolagsstyrning, såsom beskrivit på punkten ”Kommittéer”.

Redogörelser över förvaltnings- och styrsystem

DokumentPDF
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för 2021PDF icon
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för 2020PDF icon
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för 2019PDF icon
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för 2018PDF icon
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för 2017PDF icon
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för 2016PDF icon
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för 2015PDF icon
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för 2014PDF icon
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för 2013PDF icon
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för 2012PDF icon
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för 2011PDF icon
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för 2010PDF icon

Principerna för Fiskars Groups styrelses mångfald

DokumentPDF
Principerna för Fiskars’ styrelses mångfald (på engelska)
PDF icon

Uppdaterad 30.3.2021