Verkställande direktör och ledningsgruppen

Fiskars Oyj Abp har en verkställande direktör som har ansvaret för den dagliga ledningen av företagets affärsverksamhet och förvaltning i enlighet med finska aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens anvisningar och bestämmelser samt för att till styrelsen rapportera om bolagets verksamhet och finansiella situation. Verkställande direktören ansvarar för att företagets bokföring sköts enligt lagens bestämmelser samt att företagets tillgångar är ansvarsfullt skötta. Ledningsgruppen bistår verkställande direktören i dessa uppgifter.

Ledningsgruppen bistår verkställande direktören i operativ planering och ledning samt förbereder angelägenheter för styrelsebehandling.  

Till ledningsgruppens uppgifter hör att förbereda koncernens strategi samt årsplanering, övervaka finansiell rapportering och att mål uppnås, förbereda betydande investeringar och företagsköp samt andra betydande beslut. Centrala uppgifter för ledningsgruppen är även att utveckla en enhetlig Fiskarskultur, internt samarbete och befrämja gemensamma utvecklingsprojekt.

Ledningsgruppens medlemmar:

Nathalie Ahlström, verkställande direktör  / Jussi Siitonen, ekonomidirektör & ställföreträdande verkställande direktör  / Tina Andersson, direktör, konsumentupplevelser & kommunikation / Christian Bachler, EVP, Business Area Vita / James Brouillard, EVP, Business Area Terra / Peter Cabello Holmberg, direktör, digital utveckling / Risto Gaggl, direktör, leveranskedjan / Johan Hedberg, direktör, försäljning / Tuomas Hyyryläinen, EVP, Business Area Crea / Niklas Lindholm, HR-direktör/ Päivi Timonen, chefsjurist

Nathalie Ahlström

Verkställande direktör, anställd sedan 2020
Född 1974, diplomingenjör, finsk medborgare

Central arbetserfarenhet:

 • Verkställande direktör, Fazer Konfektyr 2018-2020
 • Amcor Ltd.
  • Vice President & GM, High Performance Laminates 2016-2018
  • Director Strategy and M&A, 2014-2016
  • Vice President, Amcor AFAP, Singapore 2012-2014
 • Huhtamäki Oyj, flera poster, 2005-2012

Förtroendeuppdrag:

 • Styrelsemedlem, Ahlstrom-Munksjö Oyj, 2020-2021
 • Styrelsemedlem, Fiskars Group, 2020

Jussi Siitonen

Ekonomidirektör & ställföreträdande verkställande direktör
Född 1969, finsk medborgare

Central arbetserfarenhet:

 • Amer Sports
  • Ekonomidirektör och medlem i Amer Sports Executive Board 2011–2021
  • Senior Vice President, Finance, 2009–2010
 • Stora Enso Group
  • Senior Vice President and Group Controller, 2008–2009
  • Senior Vice President, Chief Accounting Officer, 2006–2008
  • Flera lederskapspositioner, 1992–2006

Tina Andersson

Direktör, konsumentupplevelse och kommunikation, anställd sedan 2020
f. 1969, Civ.Ek., svensk medborgare

Central arbetserfarenhet:

 • Paulig Group 2016–2019
  • Strategi- och innovationsdirektör, 2019
  • Strategi- och tillväxtdirektör, 2018
  • Tjänsteförrättande direktör, 2017
  • Strategi- och tillväxtdirektör, 2016
 • Duni AB 2013–2016
  • Konsumentaffärsområdes- och marknadsföringsdirektör
  • Marknadsförings- och kommunikationsdirektör
 • Inpower AB 2012–2013
  • Marknadsförings-, försäljnings- och innovationskonsult
 • Hilding Anders International 2008–2012
  • Marknadsförings- och innovationsdirektör
 • Findus 2005–2008
  • Marknadsföring- och R&D-direktör

Förtroendeuppdrag:

 • Styrelseordförande:
  • Stråkstödet 2015 –
 • Styrelsemedlem:
  • Alvsbyhus AB 2016–
  • Wihlborgs AB 2014 –
  • Fitness24Seven Advisory board 2012–2014
  • Midsona AB 2012–2013
  • Duni AB 2011–2013

Christian Bachler

EVP, Business Area Vita, anställd sedan 2010
f. 1976, MBA, österrikisk medborgare

Central arbetserfarenhet:

 • Fiskars Group 2010–
  • Direktör, English & Crystal Living
  • Direktör, affärsverksamhet och portfolio, Functional Business Europa & Asien och Stillahavsområdet
  • Direktör, kategorierna Kök och Skola, kontor & hobby
  • Direktör, Köksprodukter
  • Affärsverksamhetsdirektör, Homeware
 • Swarovski 2004–2010
  • Direktör för produkt- och design management
  • Marknadsföringsdirektör

James Brouillard

EVP, Business Area Terra, anställd sedan 2020
f. 1972, B.S. (Computer Science), amerikansk och svensk medborgare

Central arbetserfarenhet: 

 • MTD Products, 2018–2020, Direktör, produktmarknadsföring och ledning av verksamhetssegment
 • Ply Gem Industries, 2017–2018, Direktör, produktsortiment och -marknadsföring
 • Electrolux AB, 2012–2017, Direktör, globala småapparater
 • Electrolux Major Appliances North America, 2003–2012, olika positioner inom olika verksamhetsområden

Risto Gaggl

Direktör, leveranskedjan, anställd sedan 2011
Född 1968, diplomingenjör, finsk och österrikisk medborgare

Central arbetserfarenhet:

 • Fiskars, produktionsdirektör, Trädgård EMEA 2011–2012
 • Elcoteq SE
  • Direktör, Business Excellence 2010–2011
  • Direktör, mobilverksamheten 2009–2010
 • Elcoteq Personal Communications, produktionsdirektör 2008–2009
 • Elcoteqkoncernen, olika chefsbefattningar i Finland, Ungern och Estland 2001–2007

Johan Hedberg

Direktör, försäljning, anställd sedan 2019
f. 1966, MBA, svensk medborgare

Central arbetserfarenhet:

 • Fiskars Group 2019–
  • Direktör för global försäljning, Living Business
 • Thule Group 2013–2019
  • Direktör, försäljning och marknadsföring, EMEA- och APAC-områdena
 • Caddiemaster, Inc. 2010–2012
  • Operativ direktör
 • Acushnet Company/Fortune Brands 2005–2009
  • Direktör, utveckling av global försäljning
 • Amer Sports Oyj 1996–2005
  • Affärsverksamhetsdirektör, Suunto EMEA-området
  • Direktör, Sverige och Danmark
  • Produktdirektör, Wilson Sporting Goods EMEA-området

Peter Cabello Holmberg

Direktör för digital utveckling, anställd sedan 2021
f. 1968, ekonomie magister, eMBA (näthandel), dansk medborgare

Central arbetserfarenhet:

• CIO, Pandora A/S, 2016–2021
• CIO, GN Store Nord. 2014-2016
• Direktör för global IT, A.P. Møller Maersk / Damco, 2012-2014
• IT-direktör, Carlsberg, 2007-2012
• IT-direktör, ISS A/S, 2006-2007

Tuomas Hyyryläinen

EVP, Business Area Crea, anställd sedan 2018
Född 1977, ekonomie magister, finsk medborgare

Central arbetserfarenhet:

 • Neste Oyj 2012–2018
  • Direktör, nya affärsverksamheter
  • Direktör, strategi och företagsarrangemang
  • Strategidirektör
 • F-Secure Oyj, strategidirektör, 2010–2012
 • Nokia Oyj, olika ledarpositioner inom strategi och affärsutveckling 2004–2010

Förtroendeuppdrag:

 • Vapo Oy, styrelsemedlem, 2016–

Niklas Lindholm

HR-direktör, anställd sedan 2018
Född 1968, ekonomi doktor, finsk medborgare

Central arbetserfarenhet:

 • Paulig Group, personaldirektör 2008–2018
 • Nokia Demand-Supply Network, HRD-direktör 2008
 • Nokia Oyj, HR-direktör, CMO Europa-området 2006–2007
 • Nokia China, HR-direktör 2004–2006
 • Olika ledningspositioner inom HR på Nokiakoncernen 1999–2004

Päivi Timonen

Chefsjurist, anställd sedan 2014
Född 1970, jur. kand., VH, finsk medborgare

Central arbetserfarenhet:

 • Elektrobit, chefsjurist 2002–2014
 • Roschier, jurist 1998–2002