Investerarrelationer

Information till marknaderna

Fiskars avsikt är att alla parter på marknaden har korrekta, färska och tillräckliga uppgifter om företaget. På Fiskars webbplats är uppgifter om företagets förvaltnings- och styrsystem tillgängliga. Alla börsmeddelanden publiceras strax efter publiceringen, och även övrig betydande investerarinformation är tillgänglig.

Fiskars tillämpar principen med tyst period under 30 dagar före publicering av resultat. Under denna period kommenterar Fiskars Oyj Abp inte marknadsläget eller företagets framtidsutsikter.

Essi Lipponen

Director, Investor Relations

Keilaniementie 10
P.O. Box 91, FI-02151 Espoo, Finland

Tel. +358 40 829 1192
essi.lipponen@fiskars.com