Kapitalmarknadsdag 2021

Fiskars Group arrangerade en kapitalmarknadsdag den 9.11.2021. Tillställningens fokus var på den uppdaterade strategin samt de nya långsiktiga finansiella målen. Presentationer gavs av verkställande direktör Nathalie Ahlström och ekonomidirektör Jussi Siitonen, efter vilket de svarade på frågor.