Vi erbjuder dig

Möjligheter till utveckling 

Vi på Fiskars Group är experter på vår egen vardag. Vi uppmuntrar våra medarbetare att hela tiden utöka sina kunskaper och bygga vidare på sina karriärer genom att erbjuda möjlighteter och verktyg för det. Vi tror på att främja interna talanger och att lära sig under arbetets gång.

Vi erbjuder många möjligheter till kontinuerlig utveckling – från lärlingsprogram och kurser till coachning och mentorskap. Vår globala portfölj för utveckling av lärande driver vår verksamhet framåt genom att se till att våra medarbetare har rätt färdigheter för rätt jobb.

Ledarskap

Vi tror på värderingsbaserat ledarskap. Vi tror på att våra personliga övertygelser måste ligga i linje med de värderingar vi delar vid Fiskars Group. Vår utvecklingsportfölj stöder våra ledares tillväxtresor i deras strävan efter att uppfylla verksamhetens behov samtidigt som de lockar till sig, inspirerar och engagerar begåvade medarbetare. Vi vill hjälpa människor att frodas i den ständigt föränderliga vardagen.

Flexibelt arbetssätt

Vi uppmuntrar våra medarbetare att själva definiera var och när de känner att de har rätt förutsättningar för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt. Vi uppmuntrar våra kontorsmedarbetare till en flexibel kombination av kontors- och distansarbete när det är möjligt. Vi arbetar dessutom engagerat för att skapa rättvisa och inspirerande arbetsmiljöer i våra tillverkningsenheter och butiker.

Säkerhet

Vi engagerar oss i och arbetar aktivt för att öka säkerheten för och välmåendet hos våra kolleger, kunder och besökare. Alla har rätt till en fysiskt och känslomässigt säker arbetsmiljö. Det här är en ovillkorlig prioritet för oss.

Belönande

Vi erbjuder våra medarbetare en konkurrenskraftig grundlön, kompletterad med förmåner enligt lokala standarder, ansvars- och prestationsnivå. Vi har gemensamma koncernomfattande riktlinjer för våra belöningssystem. Vi följer dessutom alltid lokala riktlinjer och normer för att försäkra oss om att samtliga medarbetare behandlas rättvist.

6595

medarbetare

29

länder

70

nationaliteter

45 %

av våra team leds av kvinnor

350

egna butiker

Mångfald och inkludering

Vår målsättning att göra vardagen till något utöver det vanliga. Vardagen är olika för alla. Den formas av vad vi gör, var vi bor, vilka vi älskar och hur vi tänker. 

Vi ber människor att dela med sig av sina upplevelser av och synpunkter på vardagen och strävar efter att skapa en öppen miljö där alla lyssnar på och förstår varandra.

Vi hyllar mångfalden i alla dess former och välkomnar de många dimensioner som gör oss unika. Genom att utforska, lära oss och skapa saker tillsammans kan vi göra vardagen bättre för varandra och världen runtomkring oss.

  • Fiskars Group erbjuder jämställda möjligheter som arbetsgivare. Vi anser att en arbetsstyrka med mångfald är ett måste för att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet. Vi fördömer alla former av rasism och diskriminering. Vi stöder och står upp för dem som vågar tala ut och söka rättvisa.