Zásady ochrany osobních údajů zákazníků skupiny Fiskars Group

Fiskars, Iittala, Royal Copenhagen, Wedgwood, Waterford a Gerber patří mezi nejoblíbenější značky v nabídce značky Fiskars Group. Naším cílem je udělat z každého dne neobyčejný. Naší vizí je pozitivně a trvale měnit kvalitu života všech osob. Ve všech záležitostech týkajících se ochrany osobních údajů jednáme otevřeně a férově. Ochrana soukromí je pro nás víc než jen dodržování předpisů. Ochrana soukromí je nedílnou a zcela přirozenou součástí všech aktivit společnosti Fiskars.  

Datum účinnosti: 26.5.2021

Ve skupině Fiskars Group se zavazujeme chránit soukromí našich zákazníků a dalších návštěvníků, kteří využívají naše webové stránky. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak skupina Fiskars Group (dále také jen „my“) zpracovává vaše osobní údaje. Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů jsme správcem údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají všech webových stránek společnosti, výrobků a služeb Fiskars Group, které shromažďují osobní údaje nebo které jsou propojeny s těmito zásadami ochrany osobních údajů nebo na nichž jsou tyto zásady ochrany osobních údajů viditelné. Máme sdílený registr spotřebitelů a společnosti naší skupiny v něm vystupují jako společní správci.

Domníváme se, že byste měli vědět, jaké osobní údaje shromažďujeme a jak vás může shromažďování a používání vašich osobních údajů ovlivnit. V těchto zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme, pro jaké účely shromažďujeme a využíváme vaše osobní údaje, a dále jak jsme zajistili, že máte nad svými osobními údaji adekvátní kontrolu.

Doporučujeme, abyste si pečlivě tyto zásady ochrany osobních údajů pročetli, protože uvádějí důležité informace o osobních údajích, které shromažďujeme.

Pokud jste si u nás vytvořili účet a dojde k jakékoli změně, nezapomeňte prosím své informace aktualizovat.

V případě jakýchkoli dotazů, žádostí nebo nejasností nás můžete kdykoli kontaktovat na služeb pro zákazníky. 

1. Jaké údaje používáme?

 • Informace poskytnuté přímo od vás – například jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, informace týkající se účtů, které jste si případně vytvořili, vaše souhlasy a podobně;
 • informace shromažďované při používání našich webových stránek nebo interaktivních produktů či služeb – například vámi využívaný webový prohlížeč, vaše IP adresa a doba prohlížení našich webových stránek, informace o souborech cookie (pokud jste je povolili) a podobně;
 • informace související s vašimi nákupy a dalšími obchodními činnostmi s námi – například vaše nákupy, účast v různých soutěžích, návštěvy našich provozoven nebo obchodů, kontakty se službami pro zákazníky a podobně; a
 • informace shromážděné z jiných zdrojů, které mohou být kombinovány s podrobnostmi z uživatelského účtu – například aktualizované informace o doručení od subjektů zajišťujících dodávky a z veřejných zdrojů.

Upozorňujeme, že neshromažďujeme žádné platební informace. Všechny platební údaje jsou bezpečně zpracovány autorizovanými poskytovateli platebních služeb jednajícími jako třetí strany.

Informace shromážděné přímo od vás:

 • kontaktní údaje: jméno, e-mailová adresa či adresy, telefonní číslo, korespondenční adresa;
 • demografické informace: pohlaví, datum narození nebo věk, jazyk, oslovení nebo titul, informace o příjmech, informace o ubytování, velikost domácnosti;
 • oficiální průkaz totožnosti, například kopie pasu nebo řidičského průkazu, pokud vás potřebujeme oficiálně identifikovat;
 • váš nárok na slevy na základě stavu;
 • informace týkající se vašeho účtu: typ nebo metoda platby, zašifrované heslo;
 • jakékoli souhlasy, jakákoli sdělení a zpětná vazba, které nám poskytnete;
 • osobní zájmy, které nám oznámíte;
 • informace související s prací, které nám poskytnete: jméno a kontaktní údaje vaší firmy/zaměstnavatele;
 • informace o dárkovém nákupu: jméno příjemce, kontaktní adresa, dodací adresa či adresy, telefonní číslo a e-mailová adresa či adresy; a
 • další informace shromážděné na základě vašeho předchozího výslovného a dobrovolného souhlasu (včetně profilů veřejných sociálních sítí).

Informace shromážděné při používání našich webových stránek nebo interaktivních výrobků či služeb:
identita vašeho uživatelského účtu a datum registrace (pokud jste přihlášeni);
váš prohlížeč, operační systém, model zařízení, IP adresa, doba přístupu a trvání přístupu;
webové stránky, přes které jste na naše webové stránky vstoupili, stránky na našich webových stránkách, které jste procházeli, všechny další akce, které jste během vaší návštěvy našich webových stránek učinili (např. interakce, odkazující webové stránky, klíčová slova použitá ve vyhledávání);
soubory cookie a další identifikační značky;
marketingové informace: výhody, kampaně a služby poskytované nebo nabízené zákazníkům a jejich využívání zákazníky; a
další informace shromážděné na základě vašeho souhlasu.

informace týkající se vašich nákupů a dalších vašich obchodních transakcí s námi a účast v propagačních akcích:

 • informace o objednávkách, dodávkách, způsobech platby, fakturační adrese či adresách, dodací adrese či adresách a další informace týkající se jakékoli vaší obchodní transakce se společností Fiskars (vrácení, reklamace, získané slevy atd.);
 • vaše kontakty se službami pro zákazníky a komunikace s vámi;
 • vaše účast a interakce související s našimi propagačními akcemi a soutěžemi;
 • záznamy z bezpečnostních kamer umístěných v našich provozovnách a dalších místech s kamerovým dohledem; a
 • jakékoli informace nebo souhlasy, které jste během své návštěvy poskytli našim zaměstnancům.

Informace shromážděné z jiných zdrojů, které mohou být kombinovány s uživatelským účtem:

 • pokud jste se připojili k webovým stránkám společnosti Fiskars, jejím službám či kanálu na sociálních sítích, můžeme shromažďovat veřejné informace dostupné ve vašem profilu (profilech) na sociální síti;
 • informace od třetích stran, které doplňují námi shromážděné údaje v mezích příslušných právních předpisů;
 • informace z veřejných rejstříků, které vedou veřejné orgány, pokud jsou ve vaší zemi takové rejstříky k dispozici, a to také pro účely ověřování; a
 • aktualizované dodací a kontaktní údaje od poskytovatelů doručovacích služeb.

Ke zpracování plateb využíváme poskytovatele služeb jednajícího jako třetí strana. V takovém případě budete přesměrováni na webové stránky příslušného poskytovatele platebních služeb jednajícího jako třetí strana, které podléhají podmínkám takového poskytovatele platebních služeb jednajícího jako třetí strana. Společnost Fiskars neukládá žádné informace o platebních kartách.

2. Jak společnost Fiskars vaše osobní údaje používá?

Vaše osobní údaje shromažďujeme, abychom vám mohli co nejlepším způsobem nabídnout naše produkty a služby. Také vám chceme zajistit příjemný zážitek z nakupování a provozovat a efektivně udržovat naše webové stránky a služby.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro tyto konkrétní účely:

I. Nabízení výrobků, marketing a personalizace

Chceme vám nabízet ty nejzajímavější výrobky a služby, a proto můžeme analyzovat vaše zájmy, preference a ohlasy. Můžeme také používat přímý marketing, např. prostřednictvím e-mailu nebo zobrazováním digitální reklamy, pokud jste nám k tomu dali souhlas. Vaše údaje využíváme k správě našich vztahů s vámi, a to následovně: správa životního cyklu vztahu se zákazníkem, segmentace zákazníků a zvyšování efektivity. Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem optimalizace našich webových stránek, doporučení produktů a přizpůsobení sortimentu, aby lépe odpovídal vašim preferencím. Za tímto účelem můžeme vytvořit účet (u nepřihlášených uživatelů se může jednat o účet hosta), který bude založen na vámi poskytnutých údajích a na údajích shromážděných námi v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Tento účet může obsahovat například záznamy o tom, zda jste otevřeli nějaké e-maily, které jsme vám poslali, a klikli na nějaký obsah, který byl v těchto e-mailech.

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, oznamovat vám uvedení nových výrobků či služeb nebo výhod, které máte k dispozici, a případně pro účely provádění průzkumů trhu, za podmínky, že nejprve získáme potřebný souhlas. Takový marketing může být prováděn takto:

 • přímý marketing prostřednictvím pošty nebo telefonu, včetně textových zpráv;
 • elektronický marketing prostřednictvím e-mailů a jiných elektronicky zasílaných zpráv; a
 • digitální online marketing (např. obsahové reklamy nebo marketing ve vyhledávačích) – proto můžete vidět

reklamy na své produkty na jiných webových stránkách.

II. Věrnostní programy pro zákazníky

Vaše osobní údaje používáme pro správu věrnostních programů pro zákazníky a dalších uživatelských účtů a také k poskytování zákaznických služeb a zajištění, aby byly v souladu s našimi standardy. Můžeme pořizovat záznamy hovorů, ale budete na to předem upozorněni.

Pokud jste se zaregistrovali do našeho věrnostního programu pro zákazníky, nebo pokud jste si vytvořili uživatelský účet na kterékoli z našich webových stránek, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účely poskytování výhod a služeb, které se nabízejí v rámci našeho věrnostního programu pro zákazníky, případně abychom vás informovali o jakýchkoli změnách.

III. Služby pro zákazníky a záruky na produkty

Náš tým služeb pro zákazníky může zpracovávat vaše osobní údaje, pokud jej kontaktujete. Vaše volání týmu služeb pro zákazníky může být nahráváno, v takovém případě však budete na tuto skutečnost upozorněni předem. Osobní údaje shromážděné týmem služeb pro zákazníky můžeme spojit s ostatními osobními údaji, například s vaší nákupní historií, což nám umožňuje poskytovat vám maximálně účinné a osobně přizpůsobené služby.

Tým služeb pro zákazníky může někdy potřebovat ověřit, zda jste to skutečně vy – za tímto účelem vás možná budeme potřebovat požádat o oficiální prokázání vaší totožnosti.

Vaše osobní údaje mohou být také zpracovány pro účely aktivit souvisejících se zárukou, například při aktivaci záruky, reklamacích týkajících se záruk a registraci doplňkových záruk na určité položky.

IV. Vývoj výrobků a služeb

Vývoj výrobků a služeb má pro nás zásadní význam a umožňuje nám poskytovat zákazníkům ještě lepší, inovativnější a uživatelsky pohodlnější výrobky a služby. Můžeme zpracovávat vaše osobní údaje a údaje o účtu ke zlepšování našich stávajících výrobků a služeb a k vývoji nových. Případnou zpětnou vazbu a sdělení přijatá od vás můžeme spojovat s vaším účtem, a to včetně vašich odpovědí v průzkumech nebo panelech. Zpracování osobních údajů shromážděných prostřednictvím takových výzkumů, panelů a průzkumů se řídí těmito zásadami ochrany osobních údajů. Taková opatření mohou například zahrnovat například:

 • Průzkumy/výzkumy prováděné prostřednictvím našich webových stránek: Ke zlepšování dojmu zákazníků můžeme čas od času využívat na našich webových stránkách dotazníkové nástroje.
 • Komunita věrných zákazníků: Ke zlepšení našich služeb a našeho věrnostního programu zaměřeného na plnění potřeb zákazníků vám můžeme v rámci průzkumů nebo výzkumům předložit otázky týkající se našich výrobků a služeb (může to být v „papírové“ podobě nebo online).
 • Výzkumy/průzkumy zasílané e-mailem nebo pomocí SMS: Čas od času vám můžeme e-mailem nebo SMS zprávami zasílat průzkumy týkající se našich výrobků a služeb, vždy v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a požadavky platných právních předpisů.

Pro účely vykazování používáme anonymizované údaje. Takové údaje byly anonymizovány a není možné je použít k vaší identifikaci. Takové údaje používáme k analýze plnění našich obchodních cílů, například účinnosti našich kampaní zaměřených na výrobky.

V. Objednávky výrobků a služeb

Pokud jste si objednali výrobky nebo služby z kteréhokoli z našich webových nebo kamenných obchodů, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účely vyřízení vaší objednávky či vašich objednávek, ale také k vyřízení vrácení a reklamací a ke správě smlouvy (smluv) o poskytování služeb mezi vámi a námi, například v případě služeb pronájmu.

Upozorňujeme vás, že údaje o způsobech platby, jako je číslo vaší kreditní karty a podobně, nejsou v našich systémech ukládány. Místo toho poskytujete platební údaje přímo našim poskytovatelům platebních služeb jednajícím jako třetí strany.

VI. Detekce a vyšetřování nezákonných aktivit a předcházení takovým aktivitám

Vaše údaje můžeme používat k vyšetřování nezákonných aktivit. Vaše údaje můžeme také poskytovat donucovacím orgánům na základě jejich požadavku, případně na zákonném základě definovaném v jakémkoli platném právním předpisu, a to pro účely předcházení podvodům či jiným nezákonným aktivitám, případně pro účely jejich vyšetřování. Vaše osobní údaje můžeme sdělit jakékoli straně v reakci na příkaz vydaný příslušným soudem.

VII. Workshopy, události, kampaně, loterie a soutěže

V případě. že jste nám poskytli svolení s přímým marketingem, můžeme vám poskytovat pozvánky do loterií a soutěží.  Pokud se účastníte soutěže nebo loterie v našich obchodech, vámi poskytnuté údaje budou zpracovávány pouze pro účely pořádání a správy loterie nebo soutěže a pro komunikaci s vámi v případě, že vyhrajete.

Vaše údaje můžeme také použít pro pořádání akcí, workshopů a kampaní – k ověření vaší totožnosti, vaší účasti a také následně pro potřebu zpracování vašich údajů, například abychom vám mohli zaslat výrobky, které jste na našich workshopech vytvořili.

 

3. Jak dlouho se vaše osobní údaje uchovávají?

Naše obecná doba uchovávání údajů o spotřebitelích činí 3 roky. Existují však určité výjimky a vaše údaje mohou být uloženy tak dlouho, jak je to nutné pro účely shromažďování, a navíc po příslušné období pro účely omezení právních nároků, případně po jakékoli další období, pokud to vyžadují nebo připouštějí platné právní předpisy.

Pokud používáte účet v našem webovém obchodě nebo nakupujete výrobky v našich místních obchodech, můžete být vyzváni k aktualizaci údajů, abyste mohli dostávat naše aktuality, nabídky a další informace, které vás mohou zajímat.

V rámci kampaní nebo propagačních akcí můžeme také využívat specifické doby uchovávání údajů. Pokud jsme například uvedli, že budou vaše údaje uloženy pouze po dobu trvání kampaně a následujících 60 dnů, použijeme tuto dobu stanovenou pro uchovávání údajů.

Vaše osobní údaje můžeme uchovávat po dobu nezbytnou k ustavení, výkonu či obhajobě jakýchkoli zákonných práv.

4. V jakých případech jsou vaše osobní údaje poskytovány jiným stranám?

Vaše údaje nesdělujeme žádným třetím stranám, s výjimkou zpracovatelů a schválených třetích stran. Vaše údaje nikomu neprodáváme ani nepronajímáme. Vaše údaje adekvátním způsobem chráněny v případě, že dochází k jejich mezinárodnímu přenosu.

Vaše osobní údaje sdělujeme pouze stranám uvedeným níže a pouze pro následující účely:

 • Přidružené subjekty a zpracovatelé jednající jako třetí strany

Vaše osobní údaje můžeme sdělit společnostem patřícím do skupiny Fiskars a oprávněným dodavatelům jednajícím jako třetí strany, kteří pro nás údaje zpracovávají. Mezi tato sdělování může patřit sdělování poskytovatelům platebních služeb, společnostem, které vyřizují vaše objednávky, kurýrním společnostem, týmům služeb pro zákazníky a společnostem, které pro nás analyzují a spravují údaje o spotřebitelích, provádějí kontroly platební schopnosti, průzkumy trhu a marketingové kampaně. Tyto oprávněné třetí strany jsou povinny zachovávat přísnou důvěrnost vašich osobních údajů. Také po nich požadujeme, aby k ochraně vašich osobních údajů využívaly bezpečnostní opatření špičkové úrovně.

 • Mezinárodní přenosy

Naše služby mohou být poskytovány s využitím prostředků a serverů umístěných v různých zemích, částečně také těch, které se nachází mimo EU/EHP. Vaše osobní údaje proto mohou být přenášeny přes mezinárodní hranice mimo zemi, kde využíváte naše služby. Pokud jsou osobní údaje přenášeny mimo EU/EHP, postaráme se, aby byl přenos podložen alespoň jedním z principů a zásad přenosu uvedených v kapitole V obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 • Požadavky na základě právních předpisů a našich zájmů

Může být nutné sdělit vaše osobní údaje státním orgánům nebo třetím stranám na základě závazných požadavků platných právních předpisů, případně pro účely právních řízení nebo jiných zákonných žádostí. Můžeme také sdělit nebo jinak zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy za účelem hájení našich oprávněných zájmů (například v občanskoprávním nebo trestněprávním řízení) a v rámci boje proti podvodům.

 • Fúze a akvizice

V případě jakéhokoli prodeje, jakékoli konsolidace či reorganizace našich firem (například formou fúze či akvizice) můžeme vaše adekvátně zabezpečené osobní údaje sdělit potenciálním nebo skutečným kupujícím či jejich poradcům, kde je to vhodné.

 1. Na jakém právním základě vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje shromažďujeme na základě jednoho nebo více následujících právních základů:

 1. získali jsme váš předchozí souhlas (písemný, ústní nebo online) se zpracováním vašich osobních údajů – Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, stačí kontaktovat náš tý služeb pro zákazníky.
 2. zpracování je nezbytné v souvislosti s jakoukoli smlouvou uzavřenou mezi společností Fiskars a vámi – například v případě, že jste si od nás koupili produkt, zaregistrovali se do věrnostního programu, zaregistrovali jste záruku produktu apod.;
 3. máme oprávněný zájem provádět zpracování pro účely řízení, provozování či propagace naší firmy, nebo ochrany majetku či proti trestné činnosti, přičemž před tímto naším oprávněným zájmem nemají přednost žádné vaše zájmy, žádná vaše základní práva ani žádné vaše svobody; nebo
 4. máme zákonnou povinnost zpracovávat vaše osobní údaje.

 

6. Zpracováváme osobní údaje dětí?

Nesnažíme se nijak shromažďovat osobní údaje dětí. Pokud děti navštíví naše provozovny nebo obchody nebo se v jejich blízkosti nacházejí, mohou být zaznamenány na záznamech našich bezpečnostních kamer. Objednávky produktů a registrace do našich věrnostních programů přijímáme pouze tehdy, když je vám 18 nebo více let.

7. Jak chráníme vaše osobní údaje?

Zavedli jsme řadu vhodných technických a organizačních bezpečnostní opatření, jejichž účelem je chránit vaše osobní údaje proti náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, pozměnění, neoprávněnému sdělení nebo neoprávněnému přístupu a dalším nezákonným a neoprávněným formám zpracování. Mezi tato bezpečnostní opatření patří například ochrana našich systémů firewallem a ukládání fyzických dokumentů v uzamčených a ohnivzdorných prostorách. K databázím a jejich zálohovaným kopiím mají přístup pouze určité předem určené osoby; všechny osoby, které zpracovávají osobní údaje, musí mít individuální akreditaci; k přístupu do našich prostor nebo ke zpracování údajů jsou oprávněni pouze konkrétně zmocnění pracovníci naší společnosti nebo oprávněné třetí strany; a každý, kdo získá přístup k vašim osobním údajům, je povinen zachovávat o těchto údajích mlčenlivost. Byly zřízeny různé úrovně přístupu na základě typu údajů, k nimž potřebuje konkrétní osoba mít přístup nebo které má zpracovávat, v souladu s popisem její pracovní náplně.

8. Jaká máte práva a možnosti a jak je můžete využít?

Doufáme v zajištění, že námi zpracovávané osobní údaje budou vždy přesné, a proto vás vybízíme, abyste v případě, že dojde k jakýmkoli změnám, údaje ve svém účtu aktualizovali.

Můžete se rozhodnout, že nám své osobní údaje neposkytnete
V případě, že se rozhodnete nám své osobní údaje neposkytnout, budou pro vás možná nedostupné některé funkce našich webových stránek a další služby (např. bez potřebných údajů možná nebudeme moci vyřídit vaše objednávky).

Ke svým údajům můžete přistupovat

Můžete se požádat o přístup ke svým osobním údajům nebo k jejich kopiím. Můžete také získat informace o povaze, zpracování a sdělování vašich údajů.

Můžete se odhlásit z odběru sdělení přímého marketingu,

Do veškerých elektronických marketingových sdělení, která vám posíláme, vkládáme odkaz umožňující odhlášení odběru takových sdělení. Souhlas se zasíláním zpráv přímého marketingu můžete kdykoli zrušit. Pokud tak učiníte, provedeme bezodkladně aktualizaci našich databází a nebudeme vám posílat další zprávy přímého marketingu, i nadále vás však budeme kontaktovat v nezbytném rozsahu pro účely jakýchkoli vyžádaných výrobků nebo služeb.

Své osobní údaje můžete kontrolovat a upravovat

Pokud máte uživatelský účet online, můžete upravovat své osobní údaje přímo vy sami. Pokud jej nemáte, můžete kontaktovat tým služeb pro zákazníky, který na vaši žádost co možná nejdříve informace, které jsou nesprávné, zbytečné, chybějící nebo zastaralé, opraví, odstraní nebo doplní.

Můžete blokovat a mazat soubory cookie

Máte právo zvolit si, které soubory cookie přijmete, a svou volbu později změnit. Další informace naleznete v našich zásadách používání souborů cookie.

Můžete požádat o výmaz nebo omezení zpracování vašich osobních údajů

Pokud byste se domnívali, že jsou vaše osobní údaje nepřesné, že je zpracování nezákonné, že nezpracováváme vaše údaje v souladu s účelem zpracování, nebo pokud chcete vznést proti zpracování jakoukoli námitku, můžete se obrátit na náš tým služeb pro zákazníky a požádat o vymazání vašich údajů nebo o omezení jejich zpracování. Kontaktní údaje služeb pro zákazníky v Austrálii, Hongkongu, na Novém Zélandu a ve Spojených státech naleznete v oddílu 10. Upozorňujeme, že vaši žádost prošetříme v přiměřené lhůtě a následně se rozhodněme, jaké kroky podnikneme.

Můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů

Můžete mít právo vznést ze zákonných důvodů námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

Můžete svůj souhlas odvolat

Svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Odvolání vašeho souhlasu nám nebude bránit zpracovávat vaše osobní údaje na jiném zákonném základě, například na základě požadavků, které nám udělují platné právní předpisy. Je však třeba pamatovat na to, že dojde ke zrušení vašeho účtu (účtů) v našem webovém obchodě (obchodech) a budou vynulovány i výhody udělené vám prostřednictvím vašeho účtu. Odvolání souhlasu nebude mít dopad na zákonnost jakéhokoli zpracování prováděného před datem tohoto odvolání.

Své osobní údaje můžete přenést na jiného poskytovatele

Můžete využít právo na přenositelnost údajů. To znamená, že můžete přenést své osobní údaje na jiného správce ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a to v míře, do jaké lze toto ustanovení použít.

Můžete podat stížnost dozorovému orgánu

Pokud byste se domnívali, že naše zpracování vašich osobních údajů porušuje vaše zákonná práva, můžete podat stížnost u místně příslušného dozorového orgánu. Seznam webových stránek dozorových orgánu lze nalézt zde Odkaz na webové stránky Evropské komise a v oddílu 10.

Upozorňujeme, že pokud uplatníte kterákoli z práv uvedených výše, můžete být požádáni, abyste pro účely identifikace poskytli ještě další informace. Takové doplňkové informace se nebudou používat pro žádné jiné účely a po úspěšné identifikaci budou odstraněny

 

9. Používáme soubory cookie?

Naše webové stránky využívají soubory cookie. Soubory cookie můžete v nastavení prohlížeče zablokovat, ale bez souborů cookie nemusí některé funkce webových stránek správně fungovat. Další informace naleznete v zásadách používání souborů cookie.

10. Místní podmínky

Upozornění pro obyvatele Austrálie a Nového Zélandu

Mezinárodní přenosy: V souvislosti s oddílem 4 výše můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit stranám v řadě zemí, včetně Austrálie, Dánska, Finska, Irska, Spojeného království, Spojených států amerických a Švédska. Může se stát, že budeme muset vaše osobní údaje poskytnout stranám v jiných zemích, které nejsou uvedeny na tomto seznamu. K tomu dochází příležitostně nebo v konkrétních případech a pro účely, pro které jsme vaše osobní údaje shromáždili.

Stížnosti: Pokud se domníváte, že jsme nedodrželi vaše zákonná práva nebo platné právní předpisy o ochraně osobních údajů, můžete podat stížnost na náš tým služeb pro zákazníky [Odkaz na oddíl s kontaktními údaji na služby pro zákazníky]. Vaši stížnost prošetříme a v přiměřené lhůtě se k ní písemně vyjádříme. Uděláme vše pro to, aby byla vaše stížnost prošetřena spravedlivě a rychle. Pokud však budete i nadále nespokojeni, mohou se obyvatelé Austrálie obrátit na Úřad australského komisaře pro informace a obyvatelé Nového Zélandu na novozélandského  komisaře pro ochranu osobních údajů:

Úřad australského komisaře pro ochranu osobních údajů:
www.oaic.gov.au

Úřad novozélandského komisaře pro ochranu osobních údajů:
www.privacy.org.nz

Pro obyvatele Nového Zélandu platí, že nic ze zde uvedeného neomezuje práva podle zákona o ochraně osobních údajů z roku 2020.

Upozornění pro obyvatele Hong Kongu a Syrské arabské republiky

Pokud máte nějaké otázky nebo potřebujete více informací ohledně shromažďování vašich osobních údajů a zacházení s nimi, obraťte se prosím na náš tým služeb pro zákazníky.

Náš internetový obchod (www.wedgwood.com.hk) je hostována společností Shopify Inc., která nám poskytuje platformu pro online elektronický obchod k prodeji našich produktů a služeb. Vaše údaje jsou uloženy na serveru zabezpečeném firewallem prostřednictvím datového úložiště, databází a obecné aplikace společnosti Shopify. Seznamte se prosím rovněž se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Shopify.

 

 

11. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat a o změnách informovat na těchto webových stránkách. Když zveřejníme změny těchto zásad ochrany osobních údajů, upravíme „datum účinnosti“ uvedené na začátku těchto zásad ochrany osobních údajů. Toto datum bude uvádět, kdy takové změny nabyly účinnosti.