Polityka prywatności konsumenckiej Grupy Fiskars

Fiskars, Iittala, Royal Copenhagen, Wedgwood, Waterford i Gerber to ukochane marki w portfolio marek Grupy Fiskars. Naszym celem jest sprawić, by każdy dzień był niezwykły i wyjątkowy. Pragniemy wywierać trwały, pozytywny wpływ na jakość życia wszystkich. Postępujemy w sposób przejrzysty i uczciwy we wszystkich obszarach związanych z prywatnością. Dla nas ochrona prywatności to coś więcej niż tylko przestrzeganie przepisów. Jest ona podstawą i wartością domyślną, które wyznaczają kierunek wszelkiej działalności w Fiskars.  

Data wejścia w życie: 26.5.2021

Grupa Fiskars dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność swoich klientów i innych osób odwiedzających jej witryny. Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje, w jaki sposób Grupa Fiskars („my”) przetwarza dane osobowe użytkownika. Do celów niniejszej Polityki prywatności jesteśmy administratorem. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich witryn Grupy Fiskars oraz jej produktów i usług, które gromadzą dane osobowe lub są powiązane z niniejszą Polityką prywatności, lub w których niniejsza Polityka prywatności jest widoczna. Mamy wspólny rejestr konsumentów, a firmy z naszej grupy są jego współadministratorami.

Jesteśmy przekonani, że użytkownik powinien wiedzieć, jakie dane osobowe gromadzimy, a także rozumieć, w jaki sposób może wpłynąć na gromadzenie i wykorzystywanie swoich danych osobowych. W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniono cele gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych oraz to, w jaki sposób zapewniamy użytkownikowi odpowiednią kontrolę nad jego danymi osobowymi.

Zalecamy uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności, ponieważ zawiera ona ważne informacje dotyczące danych osobowych, które gromadzimy.

Jeśli użytkownik zarejestrował u nas konto, powinien aktualizować swoje dane w przypadku istotnych zmian.

W przypadku jakichkolwiek pytań, próśb lub wątpliwości można w każdej chwili skontaktować się z nami: obsługi klienta. 

 

1. Jakie dane wykorzystujemy?

 • informacje podane bezpośrednio przez użytkownika — takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje związane z kontami wcześniej założonymi przez użytkownika, zgody i tym podobne;
 • informacje zgromadzone podczas korzystania z naszych witryn bądź produktów lub usług interaktywnych — takie jak przeglądarka internetowa, z której korzysta użytkownik, adres IP i czas spędzony na naszej stronie internetowej, informacje o plikach cookie (jeśli na nie zezwoli) i tym podobne;
 • informacje związane z zakupami i innymi sprawami dotyczącymi współpracy użytkownika z nami — na przykład zakupy użytkownika, udział w konkursach, wizyty w naszych lokalach lub sklepach, kontakty z obsługą klienta i tym podobne; oraz
 • informacje zgromadzone z innych źródeł, które mogą być połączone z danymi konta użytkownika — takie jak zaktualizowane informacje o dostawie od agentów dostawczych i źródeł dostępnych publicznie.

Należy zauważyć, że nie gromadzimy informacji o płatnościach. Wszystkie dane dotyczące płatności są przetwarzane w bezpieczny sposób przez upoważnionych dostawców usług płatniczych, którzy są stroną trzecią.

Informacje zebrane bezpośrednio od użytkownika:

 • dane kontaktowe: imię i nazwisko użytkownika, adresy e-mail, numer telefonu, adres pocztowy;
 • podstawowe dane demograficzne: płeć, data urodzenia lub wiek, język, tytuł lub stopień, informacje o dochodzie, informacje o miejscu zamieszkania, wielkość gospodarstwa domowego;
 • oficjalny dokument tożsamości, taki jak kopia paszportu lub prawa jazdy, który może być wymagany w przypadku oficjalnego zidentyfikowania użytkownika;
 • uprawnienia do rabatu na podstawie statusu użytkownika;
 • informacje związane z kontem użytkownika: rodzaj lub metoda płatności, zaszyfrowane hasło;
 • wszelkie zgody, wiadomości oraz informacje zwrotne dostarczone nam przez użytkownika;
 • osobiste zainteresowania wskazane przez użytkownika;
 • informacje dotyczące pracy dostarczone przez użytkownika: nazwa firmy lub nazwisko pracodawcy oraz dane kontaktowe użytkownika;
 • informacje dotyczące zakupów przeznaczonych na prezenty: imię i nazwisko odbiorcy, adres kontaktowy, adresy dostawy, numer telefonu i adresy e-mail; oraz
 • inne informacje zgromadzone na podstawie uprzedniej wyraźnej i dobrowolnej zgody użytkownika (z uwzględnieniem publicznych profili w mediach społecznościowych).

Informacje zgromadzone podczas korzystania z naszych witryn bądź produktów lub usług interaktywnych:

tożsamość konta użytkownika oraz data rejestracji (jeśli użytkownik jest zalogowany);

przeglądarka, system operacyjny, model urządzenia, adres IP, godzina uzyskania dostępu i czas trwania dostępu użytkownika;

witryny, z których użytkownik przeszedł do naszej witryny, strony przeglądane przez użytkownika, wszystkie inne działania dotyczące witryny wykonywane podczas wizyty użytkownika w naszej witrynie (np. interakcje, strony referencyjne, słowa kluczowe wyszukiwania);

pliki cookie i inne znaczniki identyfikacji;

informacje marketingowe: korzyści, kampanie i usługi skierowane do użytkownika lub mu oferowane, a także informacje o korzystaniu z nich przez użytkownika; oraz inne informacje gromadzone na podstawie zgody użytkownika.

Informacje związane z zakupami i innymi sprawami dotyczącymi współpracy z nami oraz udziału użytkownika w naszych akcjach promocyjnych:

 • informacje dotyczące zamówień, dostaw, metod płatności, adresów rozliczeniowych, adresów dostaw oraz inne informacje związane z wszelkimi sprawami łączącymi użytkownika z firmą Fiskars (zwroty, reklamacje, otrzymane rabaty itp.);
 • informacje o kontaktach użytkownika z działem obsługi klienta oraz komunikacji z użytkownikiem;
 • udział użytkownika w naszych akcjach promocyjnych i konkursach oraz powiązane interakcje;
 • nagrania z kamer monitoringu znajdujących się w naszej siedzibie i innych obszarach objętych monitoringiem; oraz
 • wszelkie informacje lub zgody udzielone przez użytkownika naszym pracownikom podczas wizyty.

Informacje zgromadzone z innych źródeł, które mogą być połączone z kontem użytkownika:

 • jeśli użytkownik połączył się z jakąkolwiek witryną, usługą lub kanałem mediów społecznościowych firmy Fiskars, korzystając ze swoich profilów w mediach społecznościowych, możemy gromadzić informacje podane do publicznej wiadomości dostępne w profilach społecznościowych użytkownika;
 • informacje od osób trzecich w celu uzupełnienia zgromadzonych przez nas danych w ramach obowiązujących przepisów;
 • informacje z rejestrów publicznych prowadzonych przez władze, jeżeli takie rejestry są dostępne w kraju użytkownika, również do celów weryfikacji statusu; oraz
 • aktualizowane dane dostawy i dane kontaktowe od dostawców.

Korzystamy z usług dostawców przetwarzania płatności, którzy są stroną trzecią. W takim przypadku użytkownik zostanie przekierowany do witryny takiego odpowiedniego dostawcy usług podlegającej warunkom określonym przez tego dostawcę. Firma Fiskars nie przechowuje danych kart kredytowych.

 

2. W jaki sposób Fiskars wykorzystuje dane osobowe użytkownika?

Gromadzimy dane osobowe użytkownika w celu oferowania mu naszych produktów i usług w najlepszy możliwy sposób. Ponadto zależy nam na zapewnieniu łatwej obsługi zakupów oraz prowadzeniu i utrzymaniu naszych witryn i usług w efektywny sposób.

W szczególności możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w następujących celach:

 1. Oferowanie produktów, marketing i personalizacja

Chcemy oferować użytkownikom najbardziej interesujące produkty i usługi i dlatego możemy analizować ich zainteresowania, preferencje i potrzeby. Możemy również korzystać z marketingu bezpośredniego, np. poprzez wysyłanie wiadomości e-mail lub wyświetlanie reklam cyfrowych, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę.

Wykorzystujemy dane użytkownika w celu zarządzania naszą relacją z nim w następujący sposób: zarządzanie cyklem życia relacji z klientem, segmentacja klientów oraz poprawa wydajności.

Ponadto możemy przetwarzać dane użytkownika w celu optymalizowania naszych witryn, rekomendacji produktów i ich asortymentu, by lepiej odpowiadały preferencjom użytkownika. W tym celu możemy utworzyć konto (które może być kontem gościa dla niezalogowanych użytkowników) na podstawie danych dostarczonych przez użytkownika i danych zgromadzonych przez nas zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Przykładowo takie konto może również zawierać zapisy o tym, czy użytkownik otworzył jakiekolwiek przesłane przez nas wiadomości e-mail i kliknął jakąkolwiek treść w tych wiadomościach.

Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane w celu informowania użytkownika o naszych produktach i usługach, ogłaszania wprowadzenia nowych produktów i usług lub korzyści dostępnych dla użytkownika oraz prowadzenia badań rynkowych, pod warunkiem, że uprzednio uzyskaliśmy wymaganą zgodę. Takie działania marketingowe mogą być prowadzone w następujący sposób:

 • marketing bezpośredni drogą pocztową lub telefoniczną, w tym za pomocą wiadomości tekstowych;
 • marketing elektroniczny obejmujący wiadomości e-mail i inne wiadomości elektroniczne; oraz
 • cyfrowy marketing internetowy (np. wyświetlanie reklam, marketing w wyszukiwarkach internetowych) — z tego powodu użytkownik może zobaczyć reklamy naszych produktów na innych stronach internetowych.

II. Programy lojalnościowe dla klientów

Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika do zarządzania programami lojalnościowymi dla klientów i innymi kontami użytkownika, a także do zapewnienia obsługi klienta odpowiadającej naszym standardom. Możemy nagrywać rozmowy, ale użytkownik zawsze zostanie o tym wcześniej poinformowany.

Jeśli użytkownik zarejestrował się w naszym programie lojalnościowym dla klientów lub utworzył konto użytkownika w którejkolwiek z naszych witryn, możemy przetwarzać jego dane osobowe w celu oferowania mu korzyści i usług dostępnych w programie lojalnościowym dla klientów i informowania go o zmianach.

III. Obsługa klienta i gwarancje na produkty

Nasz zespół ds. obsługi klienta może przetwarzać dane osobowe użytkownika, jeśli użytkownik kontaktuje się z nim. Rozmowy telefoniczne użytkownika z działem obsługi klienta mogą być nagrywane; w takim przypadku użytkownik jest informowany o nagrywaniu rozmowy przed jej rozpoczęciem. Możemy łączyć dane osobowe użytkownika zgromadzone przez zespół ds. obsługi klienta z innymi danymi osobowymi, takimi jak historia zakupów użytkownika, dzięki czemu możemy oferować mu możliwie najbardziej skuteczną i spersonalizowaną obsługę.

W niektórych sytuacjach dział obsługi klienta może potrzebować przeprowadzić weryfikację użytkownika — w tym celu możemy poprosić o okazanie dokumentu tożsamości.

Dane osobowe użytkownika mogą być również przetwarzane ze względu na działania związane z gwarancją, takie jak aktywowanie gwarancji, roszczenia gwarancyjne oraz rejestrowanie dodatkowych gwarancji obejmujących określone przedmioty.

IV. Rozwój produktów i usług

Rozwój produktów i usług jest dla nas ważny i umożliwia nam oferowanie naszym klientom coraz lepszych, bardziej innowacyjnych i przyjaznych dla użytkownika produktów i usług.

Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika oraz dane jego konta zarówno w celu ulepszania naszych obecnych produktów i usług, jak i opracowywania nowych. Możemy powiązać wszelkie informacje zwrotne oraz inne wiadomości otrzymane od użytkownika z jego kontem, w tym odpowiedzi na ankiety lub panele. Przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w wyniku badań, paneli i ankiet jest regulowane zapisami niniejszej Polityki prywatności. Takie środki mogą obejmować na przykład:

 • Ankiety lub badania prowadzone za pośrednictwem naszych witryn: co jakiś czas możemy korzystać z narzędzi do przeprowadzania ankiet w naszych witrynach w celu udoskonalenia obsługi klienta.
 • Społeczność lojalnych klientów: aby udoskonalić nasze usługi i program lojalnościowy w celu spełnienia wymagań naszych klientów, możemy zadawać użytkownikowi pytania w ramach ankiet lub badań dotyczących naszych produktów i usług (w formie wydrukowanej lub online).
 • Badania lub ankiety wysyłane pocztą elektroniczną lub w wiadomości SMS: możemy co jakiś czas wysyłać użytkownikowi ankiety dotyczące naszych produktów i usług pocztą elektroniczną lub w wiadomościach SMS; ankiety takie zawsze podlegają niniejszej Polityce prywatności i wymogom odpowiednich przepisów prawa.

Wykorzystujemy zanonimizowane dane w celach sprawozdawczych. Dane takie są zanonimizowane i nie mogą posłużyć do identyfikacji użytkownika. Wykorzystujemy tego typu dane do analizy w zakresie realizacji naszych celów komercyjnych, takich jak skuteczność kampanii promujących nasze produkty.

V. Zamówienia na produkty i usługi

Jeśli użytkownik zamówił produkty lub usługi w którymkolwiek z naszych sklepów internetowych lub stacjonarnych, możemy przetwarzać jego dane osobowe w celu przetworzenia jego zamówienia, a także zwrotów i reklamacji, oraz w celu zarządzania umowami o świadczenie usług zawartymi pomiędzy użytkownikiem a nami, np. w zakresie usług najmu.

Należy zauważyć, że szczegóły dotyczące metod płatności, takie jak numer karty kredytowej i tym podobne, nie są przechowywane w naszych systemach. Zamiast tego użytkownik podaje dane do płatności bezpośrednio naszym dostawcom usług płatniczych będącym stroną trzecią.

VI. Wykrywanie działań niezgodnych z prawem, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie oraz zapobieganie działaniom niezgodnym z prawem

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika na potrzeby dochodzeń w sprawie podejrzeń dopuszczenia się działań niezgodnych z prawem. Możemy również udostępniać dane użytkownika organom ścigania na ich wniosek lub na podstawie prawnej określonej w obowiązujących przepisach prawa w celu zapobiegania nadużyciom finansowym oraz prowadzenia dochodzeń w sprawie takich nadużyć bądź innych działań niezgodnych z prawem. Możemy ujawniać dane użytkownika dowolnej osobie trzeciej w odpowiedzi na nakaz wydany przez sąd właściwej jurysdykcji.

VII. Warsztaty, wydarzenia, kampanie, loterie i konkursy

Jeśli użytkownik udzielił nam zgody na marketing bezpośredni, możemy dostarczać mu zaproszenia na loterie i konkursy.

Jeśli użytkownik uczestniczy w konkursie lub loterii w naszych sklepach, podane przez niego dane będą przetwarzane wyłącznie do celów organizowania loterii lub konkursu i administrowania nimi oraz do kontaktów z użytkownikiem w przypadku wygranej.

Możemy również wykorzystywać dane użytkownika do organizacji wydarzeń, warsztatów i kampanii — w celu identyfikacji użytkownika, weryfikacji jego uczestnictwa, a także później, gdyż możemy potrzebować przetwarzać dane użytkownika, np. do wysłania użytkownikowi przedmiotów, które stworzył podczas naszych warsztatów.

 

3. Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika?

Okres przechowywania przez nas wszelkich danych użytkownika wynosi 3 lata. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej zasady. Dane użytkownika mogą być przechowywane tak długo, jak jest to konieczne, oraz dodatkowo przez stosowny okres do momentu ograniczenia roszczeń prawnych, a także przez wszelkie dodatkowe okresy wymagane lub dozwolone przez stosowne przepisy prawa.

W celu otrzymywania aktualności, ofert i innych informacji, którymi użytkownik jest zainteresowany, może on zostać poproszony o zaktualizowanie swoich danych podczas korzystania z konta w sklepie internetowym lub kupowania produktów w dowolnym z naszych sklepów stacjonarnych.

Możemy również przechowywać dane przez określony czas kampanii lub akcji promocyjnych. Przykładowo jeśli poinformowaliśmy, że dane użytkownika będą przechowywane tylko przez czas trwania kampanii i 60 dni po jej zakończeniu, stosujemy się do tego określonego okresu przechowywania.

Możemy przechowywać dane osobowe użytkownika przez dowolny okres konieczny do ustalenia, egzekwowania lub obrony wszelkich praw.

 

4. W jakich sytuacjach ujawniamy dane osobowe użytkownika innym stronom?

Nie ujawniamy danych użytkownika osobom trzecim z wyjątkiem podmiotów przetwarzających oraz zatwierdzonych osób trzecich. Nie sprzedajemy, nie dzierżawimy ani nie wypożyczamy danych użytkownika. Dane użytkownika są odpowiednio chronione w przypadku przekazywania ich za granicę.

Ujawniamy dane osobowe użytkownika wyłącznie stronom wskazanym poniżej i tylko z następujących powodów:

 • Spółki stowarzyszone i podmioty przetwarzające, które są osobami trzecimi

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika spółkom należącym do grupy Fiskars i uprawnionym dostawcom będącym osobami trzecimi, którzy przetwarzają dla nas dane. Takie ujawnianie danych może obejmować ujawnianie danych dostawcom usług płatniczych, firmom, które umożliwiają realizację zamówień użytkownika, firmom kurierskim, zespołom ds. obsługi klienta oraz firmom, które zajmują się dla nas analizą danych klientów i zarządzaniem nimi, weryfikują zdolność kredytową, prowadzą badania rynku oraz kampanie marketingowe. Od tych uprawnionych osób trzecich wymagane jest zachowanie ścisłej poufności danych osobowych użytkownika. Wymagamy od nich również stosowania wysokiej jakości środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkownika.

 • Międzynarodowe przekazywanie danych

Możemy świadczyć usługi za pomocą zasobów i serwerów zlokalizowanych w różnych krajach, w tym poza obszarem UE/EOG. Dlatego dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do innych krajów niż ten, w którym użytkownik korzysta z naszych usług. Jeśli dane osobowe są przekazywane poza UE/EOG, zapewnimy, aby przekazanie odbywało się z zachowaniem co najmniej jednej z zasad i podstaw przekazywania danych znajdujących się w rozdziale V Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 • Żądania oparte na przepisach prawa i ochrona naszych interesów

Może być od nas wymagane ujawnienie danych osobowych użytkownika władzom lub osobom trzecim na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w celu podjęcia odpowiednich działań w związku z prowadzonymi postępowaniami prawnymi lub w razie innych uzasadnionych żądań. Możemy również ujawniać lub w inny sposób przetwarzać dane osobowe użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów (np. w postępowaniach prawnych w sprawach cywilnych lub karnych) oraz w przypadku zwalczania nadużyć finansowych.

 • Fuzje i przejęcia

W przypadku sprzedaży, konsolidacji lub reorganizacji naszych przedsiębiorstw (np. w przypadku fuzji lub przejęć) możemy w stosownych okolicznościach ujawnić dane osobowe użytkownika potencjalnym lub faktycznym nabywcom lub ich doradcom, z uwzględnieniem odpowiednich środków ochrony.

 

5. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe użytkownika?

Dane osobowe są gromadzone w oparciu o co najmniej jedną z poniższych podstaw prawnych:

 1. uzyskaliśmy zgodę od użytkownika (pisemną, ustną lub online) na przetwarzanie jego danych osobowych — użytkownik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, kontaktując się z działem obsługi klienta;
 2. przetwarzanie jest konieczne w związku z umową zawartą pomiędzy firmą Fiskars a użytkownikiem — na przykład, jeśli użytkownik zakupił u nas produkty, zarejestrował się w programie lojalnościowym lub zarejestrował gwarancję produktu i tym podobne;
 3. mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celu zarządzania naszą działalnością, prowadzenia jej lub promowania, ochrony własności lub przed przestępczością i nie jest on ważniejszy od interesów użytkownika, jego podstawowych praw i wolności („uzasadnione interesy”); lub
 4. jesteśmy prawnie zobowiązani do przetwarzania danych osobowych użytkownika.

6. Czy przetwarzamy dane osobowe dzieci?

Nie gromadzimy danych osobowych dzieci. Jeśli dzieci odwiedzają lub przebywają w pobliżu naszych obiektów lub sklepów, mogą być czasami nagrywane przez nasze kamery monitoringu. Zamówienia produktów i rejestracja w naszym programie lojalnościowym są akceptowane wyłącznie w przypadku klientów, którzy ukończyli 18 lat.

7. W jaki sposób chronimy dane osobowe użytkownika?

Wdrożyliśmy różne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem oraz nielegalnymi lub niedozwolonymi formami przetwarzania. Zabezpieczenia te obejmują na przykład ochronę naszych systemów za pomocą zapory oraz przechowywanie dokumentów fizycznych w pomieszczeniach zamykanych na klucz i ognioodpornych. Ponadto wyłącznie wcześniej określone i wyznaczone osoby mają dostęp do baz danych i ich kopii zapasowych. Wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe są zobowiązane do posiadania indywidualnej akredytacji. Jedynie specjalnie upoważnieni pracownicy naszej firmy lub upoważnione osoby trzecie mają dostęp do naszych pomieszczeń lub przetwarzania danych. Każda osoba, która posiada dostęp do danych osobowych, jest zobowiązana do przestrzegania zasad zachowania poufności danych. Różne poziomy dostępu zostały opracowane w oparciu o typ danych, do jakich określona osoba musi mieć dostęp zgodnie z opisem jej stanowiska.

 

8. Jakie użytkownika ma prawa i możliwości i jak może z nich skorzystać?

Zależy nam na zapewnieniu prawidłowości przetwarzania danych osobowych, dlatego zachęcamy użytkownika do aktualizowania informacji na swoim koncie w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian.

Użytkownik może zdecydować, by nie podawać nam swoich danych osobowych

Niektóre funkcje znajdujące się w naszych witrynach oraz innych usługach mogą nie być w pełni dostępne dla użytkownika, jeśli zdecyduje się on nie podawać nam swoich danych osobowych (np. nie możemy przetworzyć zamówień złożonych przez użytkownika bez koniecznych do tego celu informacji).

Użytkownik ma dostęp do swoich danych

Użytkownik może zażądać dostępu do swoich danych osobowych lub wydania ich kopii. Może również otrzymać informacje dotyczące charakteru, sposobu przetwarzania i ujawniania tych danych.

Użytkownik może zrezygnować z marketingu bezpośredniego

We wszystkich wiadomościach elektronicznych o charakterze marketingowym wysyłanych do użytkownika zamieszczamy łącze umożliwiające rezygnację z otrzymywania takich wiadomości. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przesyłanie mu wiadomości związanych z marketingiem bezpośrednim. W takim przypadku niezwłocznie zaktualizujemy nasze bazy danych i nie będziemy więcej wysyłać użytkownikowi wiadomości związanych z marketingiem bezpośrednim, ale możemy nadal kontaktować się z użytkownikiem w zakresie niezbędnym do realizacji celów dotyczących zamówionych przez użytkownika produktów lub usług.

Użytkownik może sprawdzić i edytować swoje dane osobowe

Jeśli użytkownik ma internetowe konto użytkownika, może edytować swoje dane osobowe bezpośrednio we własnym zakresie. Jeśli użytkownik nie ma internetowego konta użytkownika, może skontaktować się z naszym działem ds. obsługi klienta [Link do danych kontaktowych działu obsługi klienta], aby na prośbę użytkownika jak najszybciej poprawił, usunął lub uzupełnił nieprawidłowe, niepotrzebne, brakujące lub nieaktualne informacje.

Użytkownik może blokować i usuwać pliki cookie

Użytkownik ma prawo wybrać, które pliki cookie akceptuje, a następnie zmienić swój wybór. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce plików cookie.

Użytkownik może zażądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych

Jeśli użytkownik uważa, że jego dane są nieprawidłowe, przetwarzamy jego dane w sposób niezgodny z prawem, przetwarzamy jego dane niezgodnie z celem przetwarzania lub jeśli użytkownik chce wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, może skontaktować się z naszym zespołem ds. obsługi klienta, aby zażądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jego danych. Dane kontaktowe do obsługi klienta w Australii, Nowej Zelandii, Hong Kongu i USA znajdują się w sekcji 10. Przed podjęciem decyzji w sprawie określonych działań rozpatrzymy wniosek użytkownika bez zbędnej zwłoki.

Użytkownik może sprzeciwić się wobec przetwarzania danych

Użytkownikowi może przysługiwać prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych z uzasadnionych przyczyn.

Użytkownik może wycofać zgody

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Wycofanie zgody nie sprawia, że przestajemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w oparciu o podstawę prawną, np. w zakresie wymagań stawianych nam przez obowiązujące przepisy prawa. Należy jednak zauważyć, że jeśli konta użytkownika w naszych sklepach internetowych zostaną usunięte, korzyści przyznane za pośrednictwem konta użytkownika zostaną anulowane. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych odbywającego się przed datą wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Dane użytkownika mogą zostać przekazane do innego dostawcy

Użytkownikowi przysługuje prawo do przekazania w stosownym zakresie jego danych do innego administratora w postaci ustrukturyzowanego, powszechnie stosowanego formatu nadającego się do odczytu maszynowego.

Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego

Jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza jego ustawowe prawa, może złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego. Lista witryn organów nadzorczych znajduje się tutaj (Link do strony internetowej Komisji Europejskiej) i w sekcji 10.

Należy zauważyć, że w celu wykonania któregokolwiek z wymienionych powyżej praw użytkownik może zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji w celu identyfikacji jego tożsamości. Tego rodzaju dodatkowe informacje nie są wykorzystywane w żadnym innym celu i są usuwane po pomyślnej identyfikacji użytkownika.

 

9. Czy używamy plików cookie?

Wszystkie nasze strony internetowe korzystają z plików cookie. Użytkownik może zablokować pliki cookie w ustawieniach swojej przeglądarki, jednak niektóre funkcje stron internetowych mogą nie działać prawidłowo bez plików cookie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce plików cookie.

10. Warunki lokalne

Informacje dla mieszkańców Australii i Nowej Zelandii

Międzynarodowe przekazywanie danych: W związku z sekcją 4 możemy ujawnić dane osobowe użytkownika stronom trzecim w wielu krajach, w tym w Australii, Danii, Finlandii, Irlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych Ameryki. W pewnych sytuacjach będziemy musieli ujawnić dane osobowe użytkownika stronom w innych krajach, których nie ma na tej liście. Będzie to mieć miejsce doraźnie lub w poszczególnych przypadkach i wyłącznie w celach, dla których zgromadziliśmy dane osobowe użytkownika.

Skargi: W przypadku istnienia obawy, że nie zastosowaliśmy się do praw przysługujących użytkownikowi lub do obowiązujących przepisów dotyczących prywatności, użytkownik może złożyć skargę, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta. Rozpatrzymy skargę, a odpowiedź zostanie wysłana na piśmie w rozsądnym terminie. Wierzymy, że dzięki naszym procedurom zażalenia użytkowników będą rozpatrywane w sposób sprawiedliwy i szybki. Jednakże, jeśli użytkownik nadal ma powody do niezadowolenia, mieszkańcy Australii mogą skontaktować się z biurem australijskiego komisarza ds. informacji, a mieszkańcy Nowej Zelandii mogą skontaktować się z nowozelandzkim  komisarzem ds. prywatności:
Biuro australijskiego komisarza ds. informacji: www.oaic.gov.au

Nowozelandzki komisarz ds. prywatności: www.privacy.org.nz

W przypadku mieszkańców Nowej Zelandii niniejsza polityka nie ogranicza praw użytkownika wynikających z Ustawy o ochronie prywatności z 2020 r.

Informacje dla mieszkańców Hong Kongu, SAR

W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta].

Nasz sklep internetowy (www.wedgwood.com.hk) jest obsługiwany przez firmę Shopify Inc., która zapewnia nam internetową platformę e-commerce, dzięki której możemy sprzedawać nasze produkty i usługi. Dane użytkownika są przechowywane na bezpiecznym serwerze za zaporą sieciową z wykorzystaniem magazynu danych, baz danych i ogólnej aplikacji Shopify. Proszę zapoznać się z Polityką prywatności klientów Shopify.

 

11. Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Możemy co jakiś czas aktualizować niniejszą Politykę prywatności i informować o takich zmianach w tej witrynie. W przypadku opublikowania zmian niniejszej Polityki prywatności zmienimy „datę wejścia w życie” u góry tego dokumentu, by określić, kiedy dane zmiany wchodzą w życie.