Zásady ochrany osobných údajov zákazníkov skupiny Fiskars Group

Fiskars, Iittala, Royal Copenhagen, Wedgwood, Waterford a Gerber patria medzi najobľúbenejšie značky v ponuke skupiny Fiskars Group. Naším cieľom je zaistiť, aby bol každý deň neobyčajný. Našou víziou je pozitívne a trvalo meniť kvalitu života všetkých osôb. Vo všetkých aspektoch týkajúcich sa ochrany osobných údajov konáme otvorene a férovo. Ochrana súkromia je pre nás dôležitejšia než dodržiavanie predpisov. Ochrana súkromia je už od počiatku neoddeliteľnou súčasťou všetkých činností spoločnosti Fiskars.  

Dátum účinnosti: 26.5.2021

V skupine Fiskars Group sa zaväzujeme chrániť súkromie našich zákazníkov a ďalších návštevníkov, ktorí využívajú naše webové stránky. Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú, ako skupina Fiskars Group (ďalej len „my“) spracováva vaše osobné údaje. Na účely týchto zásad ochrany osobných údajov sme prevádzkovateľom. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú všetkých webových stránok, výrobkov a služieb skupiny Fiskars Group, ktoré zhromažďujú osobné údaje, alebo ktoré sú prepojené s týmito zásadami ochrany osobných údajov alebo na ktorých sú tieto zásady ochrany osobných údajov viditeľné. Máme spoločný register spotrebiteľov a spoločnosti našej skupiny v ňom vystupujú ako spoloční prevádzkovatelia.

Domnievame sa, že by ste mali vedieť, aké osobné údaje zhromažďujeme a ako vás môže zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov ovplyvniť. V týchto zásadách ochrany osobných údajov vysvetľujeme, na aké účely zhromažďujeme a využívame vaše osobné údaje, a aj to, ako sme zaistili, že máte nad svojimi osobnými údajmi adekvátnu kontrolu.

Odporúčame, aby ste si starostlivo prečítali tieto zásady ochrany osobných údajov, pretože sa v nich uvádzajú dôležité informácie o osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme.

Ak ste si u nás vytvorili účet, nezabudnite po akejkoľvek zmene aktualizovať svoje údaje.

V prípade akýchkoľvek otázok, žiadostí alebo nejasností nás môžete kedykoľvek kontaktovať na: služby zákazníkom.

1. Aké údaje používame?

 • Informácie poskytnuté priamo vami – napríklad meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, informácie týkajúce sa účtov, ktoré ste si prípadne vytvorili, vaše súhlasy a podobne,
 • informácie zhromažďované pri používaní našich webových stránok alebo interaktívnych produktov či služieb – napríklad webový prehliadač, ktorý využívate, vaša IP adresa a dĺžka prezerania našich webových stránok, informácie o súboroch cookie (ak ste ich povolili) a podobne,
 • informácie súvisiace s vašimi nákupmi a ďalšími obchodnými vzťahmi s nami – napríklad vaše nákupy, účasť v rôznych súťažiach, návštevy našich prevádzok alebo obchodov, kontakty so službami pre zákazníkov a podobne, a
 • informácie zhromaždené z iných zdrojov, ktoré sa môžu kombinovať s podrobnosťami z používateľského účtu – napríklad aktualizované informácie o doručení od subjektov zabezpečujúcich dodanie a z verejných zdrojov.

Upozorňujeme vás, že nezhromažďujeme žiadne platobné informácie. Všetky platobné údaje bezpečne spracovávajú autorizovaní poskytovatelia platobných služieb, ktorí vystupujú ako tretie strany.

Údaje získané priamo od vás:

 • Kontaktné údaje: vaše meno, e-mailová adresa (adresy), telefónne číslo, poštová adresa,
 • Demografické údaje: rod, dátum narodenia alebo vek, jazyk, oslovenie alebo akademický titul, informácie o príjme, informácie o bývaní, veľkosť domácnosti,
 • úradný preukaz totožnosti, napríklad kópia pasu alebo vodičského preukazu, ak vás potrebujeme oficiálne identifikovať,
 • váš nárok na zľavy na základe stavu.
 • Informácie, ktoré sa týkajú vášho účtu: typ alebo spôsob platby, zašifrované heslo,
 • akékoľvek súhlasy, všetky oznámenia a spätná väzba, ktoré nám poskytnete,
 • osobné záujmy, ktoré nám oznámite,
 • informácie súvisiace s prácou, ktoré nám poskytnete: meno a kontaktné údaje firmy/zamestnávateľa.
 • Informácie o nákupe darčekov: meno príjemcu, kontaktná adresa, dodacia adresa či adresy, telefónne číslo a e-mailová adresa alebo adresy a
 • ďalšie informácie zhromaždené na základe vášho predchádzajúceho výslovného a dobrovoľného súhlasu (vrátane profilov verejných sociálnych sietí).

Údaje zhromaždené počas používania našich webových stránok alebo interaktívnych produktov:
totožnosť vášho používateľského účtu a dátum registrácie (ak ste prihlásení), váš prehliadač, operačný systém, model zariadenia, adresa IP, čas prístupu a trvanie prístupu, webové stránky, prostredníctvom ktorých ste na naše webové stránky vstúpili, stránky na našom webe, ktoré ste prechádzali, všetky ďalšie kroky, ktoré ste počas vašej návštevy našich webových stránok urobili (napr. interakcia, odkazujúce webové stránky, kľúčové slová použité pri vyhľadávaní); súbory cookie a iné identifikačné značky.

Marketingové údaje: výhody, kampane a služby poskytované alebo ponúkané zákazníkom a ich používanie zákazníkmi a dodatočné informácie zhromaždené na základe vášho súhlasu.

Údaje, ktoré sa týkajú vašich nákupov, iných obchodných vzťahov s nami a účasti na akciách:

 • informácie o objednávkach, dodávkach, spôsoboch platby, fakturačnej adrese/adresách, adrese/adresách a ďalších informáciách týkajúcich sa akýchkoľvek vašich obchodných transakcií so spoločnosťou Fiskars (vrátenia tovaru, reklamácie, získané zľavy atď.),
 • vaše kontakty s oddelením služieb zákazníkom a komunikáciu s vami,
 • vaša účasť a interakcia týkajúca sa našich akcií a súťaží,
 • záznamy z bezpečnostných kamier umiestnených v našich prevádzkach a ďalších miestach s kamerovým dohľadom a
 • akékoľvek informácie alebo súhlasy, ktoré ste počas svojej návštevy poskytli našim zamestnancom.

Údaje zhromaždené z iných zdrojov, ktoré možno kombinovať s informáciami z vášho používateľského účtu:

 • ak ste sa pripojili k webovej lokalite spoločnosti Fiskars, jej službám alebo kanálu sociálnych médií, môžeme zhromažďovať informácie, ktoré sú verejne dostupné v profile (či profiloch) na sociálnych sieťach,
 • informácie od tretích strán, ktoré dopĺňajú nami zhromaždené údaje v medziach príslušných právnych predpisov,
 • údaje z verejných registrov, ktoré uchovávajú verejné orgány, ak sú takéto registre k dispozícii vo vašej krajine a to aj na účely overovania a
 • aktualizované dodacie a kontaktné údaje od poskytovateľov doručovacích služieb.

Na spracovanie platieb využívame služby poskytovateľov služieb tretích strán. V takom prípade budete presmerovaní na webovú lokalitu príslušného poskytovateľa platobných služieb tretej strany, ktorá sa riadi zmluvnými podmienkami takéhoto poskytovateľa platobných služieb tretej strany. Spoločnosť Fiskars neuchováva žiadne informácie o kreditnej karte.

2. Ako spoločnosť Fiskars používa vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje zhromažďujeme, aby sme vám mohli čo najlepším spôsobom ponúknuť naše produkty a služby. Okrem toho vám chceme zabezpečiť príjemný zážitok z nakupovania a prevádzkovať a efektívne udržiavať naše webové stránky a služby.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať na nasledujúce konkrétne účely:

I. Ponuka produktov, marketing a personalizácia

Chceme vám ponúknuť najzaujímavejšie produkty a služby, aby sme mohli analyzovať vaše záujmy, preferencie a potreby. Môžeme navyše využívať priamy marketing, napr. prostredníctvom e-mailov alebo zobrazovaním digitálnej reklamy, ak ste nám na to dali súhlas.

Vaše údaje takto využívame pri správe našich vzťahov s vami: riadením životného cyklu vzťahov so zákazníkmi, segmentáciou zákazníkov a zvyšovaním efektivity.

Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať s cieľom optimalizovať naše webové stránky, odporúčania produktov a prispôsobenie sortimentu, aby lepšie zodpovedal vašim preferenciám. Na tento účel môžeme vytvoriť účet (v prípade neprihlásených používateľov môže ísť o hosťovský účet) na základe vami poskytnutých údajov a údajov zhromaždených nami v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Tento účet môže obsahovať napríklad záznamy o tom, či ste otvorili nejaké e-maily, ktoré sme vám poslali, a klikli na nejaký obsah, ktorý bol v týchto e-mailoch.

Vaše osobné údaje sa môžu spracovávať, aby sme vás mohli informovať o našich produktoch a službách, oznamovať vám uvedenie nových výrobkov alebo služieb či výhod, ktoré máte k dispozícii, a prípadne na účely vykonávania prieskumov trhu pod podmienkou, že najprv získame potrebný súhlas. Takýto marketing môže prebiehať nasledujúcim spôsobom:

 • priamy marketing prostredníctvom e-mailov alebo telefónu, vrátane textových správ,
 • elektronický marketing vo forme e-mailov a iných elektronických správ a
 • digitálny online marketing (napr. reklamný obsah alebo Search Engine Marketing) – preto môžete vidieť reklamy na svoje produkty na iných webových stránkach.

II. Vernostné programy pre zákazníkov

Vaše osobné údaje používame pre správu vernostných programov pre zákazníkov a ďalších používateľských účtov a aj na poskytovanie zákazníckych služieb a zabezpečenie, aby boli v súlade s našimi štandardmi. Môžeme robiť záznamy hovorov, ale vždy vás na to vopred upozorníme.

Ak ste sa zaregistrovali do nášho vernostného programu pre zákazníkov, alebo ak ste si vytvorili používateľský účet na ktorejkoľvek z našich webových stránok, môžeme spracovávať vaše osobné údaje na účely poskytovania výhod a služieb, ktoré sa ponúkajú v rámci nášho vernostného programu pre zákazníkov, prípadne aby sme vás informovali o všetkých zmenách.

III. Služby pre zákazníkov a záruky na produkty

Náš tím oddelenia služieb zákazníkom môže spracovať vaše osobné údaje, keď nás budete kontaktovať. Vaše volania s tímom oddelenia služieb zákazníkom sa môžu zaznamenávať, pričom o tom budete vopred informovaní. Osobné údaje zozbierané tímom služieb zákazníkom môžeme spojiť s ostatnými osobnými údajmi, napríklad s vašou nákupnou históriou, čo nám umožňuje poskytovať vám maximálne efektívne a osobne prispôsobené služby.

Tím služieb zákazníkom môže niekedy potrebovať overiť, či ste to skutočne vy – na tento účel vás možno budeme musieť požiadať o oficiálne preukázanie totožnosti.

Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané aj na účely aktivít súvisiacich so zárukou, napríklad pri aktivácii záruky, reklamáciách týkajúcich sa záruk a registrácii dodatočných záruk na určité položky.

IV. Vývoj produktov a služieb

Vývoj produktov a služieb je pre nás nesmierne dôležitý a umožňuje nám poskytovať zákazníkom čoraz lepšie, inovatívnejšie a ľahko použiteľné produkty a služby.
Vaše osobné údaje a údaje z účtu môžeme spracovať, aby sme zlepšili naše súčasné produkty a služby a vytvorili nové. K vášmu účtu môžeme priradiť akúkoľvek spätnú väzbu a komunikáciu s vaším účtom, a to vrátane vašich odpovedí v prieskumoch nebo paneloch. Spracovanie osobných údajov zhromaždených prostredníctvom takéhoto prieskumu, združení a prieskumov sa riadi týmito zásadami ochrany osobných údajov. Takéto opatrenia môžu napríklad zahŕňať:

 • prieskumy či prieskum vykonávaný prostredníctvom našich webových stránok: nástroje dotazníkov môžeme príležitostne použiť na zlepšenie skúseností zákazníkov s našimi webovými stránkami.
 • Lojálna zákaznícka komunita: V priebehu prieskumov alebo prieskumu vám môžeme predložiť otázky týkajúce sa našich produktov a služieb (môže to byť v „papierovej“ forme či online) na zlepšenie našich služieb a vernostného programu napĺňania potrieb zákazníkov.
 • Prieskum/prieskumy zasielané prostredníctvom e-mailu alebo SMS: Príležitostne vám môžeme zasielať prieskumy týkajúce sa našich produktov a služieb e-mailom alebo prostredníctvom textových správ SMS, a to vždy v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a požiadavkami príslušných právnych predpisov.

Anonymné údaje používame pri hláseniach. Tieto údaje sú anonymné a nemožno ich použiť na vašu identifikáciu. Takéto údaje používame na analýzu plnenia našich obchodných cieľov, napríklad efektívnosti našich kampaní orientovaných na produkty.

V. Objednávky produktov a služieb

Ak ste si objednali produkty alebo služby z niektorého z našich webových obchodov alebo z niektorej maloobchodnej predajne, môžeme spracovať vaše osobné údaje na účely spracovania vašej objednávky alebo objednávok. ale aj na vrátenia a reklamácie a na správu zmluvy (zmlúv) o poskytovaní služieb medzi vami a nami, napríklad v prípade služieb prenájmu.

Upozorňujeme vás, že údaje o spôsoboch platby, ako je číslo vašej kreditnej karty a podobne, sa v našich systémoch neukladajú. Namiesto toho poskytujete informácie o platbe priamo našim poskytovateľom platobných služieb tretích strán.

VI. Odhaľovanie a vyšetrovanie nelegálnych činností a predchádzanie takýmto činnostiam

Vaše údaje môžeme spracovať na účely vyšetrovania podozrivých nelegálnych činností. Vaše informácie môžeme navyše poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní na základe ich žiadosti alebo na zákonnom základe, ako sa to definuje v príslušných právnych predpisoch, na účely predchádzania podvodom alebo inému protiprávnemu konaniu, či na účely vyšetrovania. Môžeme zverejniť vaše osobné údaje akejkoľvek strane v dôsledku rozkazu vydaného príslušným súdom.

VII. Workshopy, udalosti, kampane, lotérie a súťaže

V prípade, že ste nám udelili súhlas s priamym marketingom, môžeme vám ponúknuť pozvánky do lotérií a súťaží.

Ak sa zúčastníte súťaže alebo lotérie v našich predajniach, údaje, ktoré ste poskytli, budú spracované iba na účely organizovania a správy lotérie alebo súťaže, ako aj na komunikáciu s vami v prípade, že vyhráte.

Vaše údaje môžeme tiež použiť pri organizovaní spoločenských podujatí, workshopov a kampaní – na overenie totožnosti, vašej účasti a následne aj v prípade potreby spracovania vašich údajov, napríklad aby sme vám mohli zaslať výrobky, ktoré ste na našich workshopoch vytvorili.

3. Ako dlho sa osobné údaje uchovávajú?

Obdobie nášho uchovávania údajov o spotrebiteľoch je vo všeobecnosti 3 roky. Existujú však určité výnimky a vaše údaje môžu byť uložené tak dlho, ako je to potrebné v prípade daného zberu údajov, a táto doba sa predlžuje o príslušné obdobie na účely obmedzenia právnych nárokov, alebo o akékoľvek iné obdobie, ak to vyžadujú alebo umožňujú príslušné právne predpisy.

Ak používate účet v našom internetovom obchode alebo kupujete produkty z našich miestnych obchodov, môžeme vás požiadať o aktualizáciu vašich údajov, aby ste mohli dostávať naše novinky, ponuky a ďalšie informácie, ktoré vás môžu zaujímať.

V rámci kampaní alebo propagačných akcií môžeme tiež využívať špecifické doby uchovávania údajov. Ak sme napríklad uviedli, že budú vaše údaje uložené len po dobu trvania kampane a nasledujúcich 60 dní, použijeme túto dobu stanovenú na uchovávanie údajov.

Vaše osobné údaje môžeme uchovávať tak dlho, pokiaľ si to vyžaduje ustanovenie, presadzovanie alebo obrana akýchkoľvek zákonných práv.

4. V akých prípadoch sa vaše osobné údaje poskytujú iným stranám?

Vaše údaje neoznamujeme ani neprevádzame žiadnym tretím stranám, s výnimkou spracovateľov a schválených tretích strán v súlade s platnými právnymi predpismi. Vaše údaje nebudeme nikomu predávať ani prenajať. Vaše údaje adekvátnym spôsobom chránime v prípade, že dochádza k ich medzinárodnému prenosu.

Vaše osobné údaje poskytujeme len stranám uvedeným ďalej a len na tieto účely:

 • Pridružené subjekty a spracovatelia tretích strán.

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť spoločnostiam patriacim do skupiny Fiskars a autorizovaným dodávateľom, ktorí konajú ako tretie strany, a spracúvajú pre nás údaje. Takáto komunikácia môže zahŕňať poskytovateľov platobných služieb, spoločnosti, ktoré spracúvajú vaše objednávky, kuriérske spoločnosti, tímy oddelenia služieb zákazníkom a spoločnosti, ktoré pre nás analyzujú a spravujú údaje o spotrebiteľoch, vykonávajú kontroly solventnosti, prieskumy trhu a marketingové kampane. Tieto oprávnené tretie strany sú povinné zachovávať prísnu dôvernosť vašich osobných údajov. Navyše požadujeme, aby na ochranu vašich osobných údajov využívali zabezpečenie najvyššej úrovne.

 • Medzinárodné prenosy

Služby môžeme poskytovať prostredníctvom zdrojov a serverov nachádzajúcich sa v rôznych krajinách čiastočne mimo územia EÚ/EHP. Vaše osobné údaje sa preto môžu prevádzať cez medzinárodné hranice mimo krajinu, v ktorej využívate naše služby. Ak sa osobné údaje prenášajú mimo EÚ/EHP, postaráme sa o to, aby sa prenos zakladal aspoň na jednom z princípov a zásad prenosu uvedenom v kapitole V Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

 • Požiadavky na základe právnych predpisov a našich záujmov

Môže sa vyžadovať zverejnenie vašich osobných údajov vnútroštátnym orgánom alebo tretím stranám na základe záväzných požiadaviek príslušných právnych predpisov na účely súdneho konania alebo iných právnych požiadaviek. Vaše osobné údaje môžeme zverejniť alebo inak spracovať v súlade s platnými právnymi predpismi s cieľom obhajovať naše legitímne záujmy (napríklad v občianskoprávnych alebo trestných konaniach) a v boji proti podvodom.

 • Fúzie a akvizície

V prípade akéhokoľvek predaja, akejkoľvek konsolidácie alebo reorganizácie našich spoločností (napríklad prostredníctvom zlúčenia alebo akvizície) môžeme, ak je to vhodné, zverejniť vaše osobné údaje potenciálnym alebo skutočným kupujúcim alebo ich poradcom s primeranými ochrannými opatreniami.

5. Na akom právnom základe vaše osobné údaje spracovávame?

Vaše osobné údaje zhromažďujeme na základe jedného alebo viacerých nasledujúcich právnych základov:

 1. získali sme váš predchádzajúci súhlas (písomný, ústny alebo online) so spracovaním osobných údajov – Máte právo kedykoľvek tento súhlas so spracovaním svojich osobných údajov odvolať, stačí kontaktovať náš tím služieb zákazníkom;
 2. spracovanie je nevyhnutné v súvislosti s akoukoľvek zmluvou uzavretou medzi spoločnosťou Fiskars a vami – napríklad v prípade, že ste si od nás kúpili produkt, zaregistrovali sa do vernostného programu, zaregistrovali si záruku na produkt a pod.;
 3. máme oprávnený záujem vykonávať spracovanie na účely správy, prevádzkovania či propagácie našej firmy alebo ochrany majetku či proti trestnej činnosti, pričom pred týmto naším oprávneným záujmom nemajú prednosť žiadne vaše záujmy, žiadne vaše základné práva ani žiadne vaše slobody alebo
 4. keď máme zákonnú povinnosť spracovávať vaše osobní údaje.

6. Spracovávame osobné údaje detí?

Nepokúšame sa zhromažďovať osobné údaje detí. Pokiaľ deti navštívi naše prevádzkarne alebo obchody alebo sa v ich blízkosti nachádzajú, môžu byť zaznamenané na záznamoch našich bezpečnostných kamier. Objednávky produktov a registráciu do našich vernostných programov prijímame iba vtedy, keď máte minimálne 18 rokov.

7. Ako chránime vaše osobné údaje?

Zaviedli rozličné vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou, neoprávneným sprístupnením, neoprávneným prístupom a pred inými nezákonnými a neoprávnenými formami spracovania. Medzi tieto bezpečnostné opatrenia patrí napríklad ochrana našich systémov firewallom a ukladanie fyzických dokumentov v uzamknutých a ohňovzdorných priestoroch. K databázam a ich zálohovaným kópiám majú prístup iba určité vopred určené osoby; všetky osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, musia mať individuálnu akreditáciu. Na prístup do našich priestorov alebo na spracovanie údajov sú oprávnení iba konkrétne oprávnení pracovníci našej spoločnosti alebo oprávnení pracovníci tretej strany a každý, kto získa prístup k vašim osobným údajom, je povinný zachovávať dôvernosť týchto údajov. Na základe typu údajov, ktoré určitá osoba potrebuje na prístup k procesu alebo na spracovanie, sa zriadili rôzne úrovne prístupu v súlade s popisom pracovného miesta príslušnej osoby.

8. Aké máte práva a možnosti a ako ich môžete využiť?

Dúfame, že osobné údaje, ktoré spracúvame, sú vždy presné a odporúčame vám aktualizovať informácie vo vašom účte v prípade akýchkoľvek zmien.

Môžete sa rozhodnúť, že nám neposkytnete svoje osobné údaje V prípade, že sa rozhodnete nám svoje osobné údaje neposkytnúť, niektoré funkcie našich webových stránok a iných služieb môžu byť pre vás nedostupné (napr. bez požadovaných informácií nebudeme spracovávať vaše objednávky).

K svojim údajom máte prístup

Môžete požiadať o prístup k svojim osobným údajom alebo o ich kópiu. Navyše môžete získať informácie o povahe, spracovaní a oznamovaní svojich údajov.

Máte právo sa odhlásiť z priameho marketingu

Zahrnieme odkaz na odhlásenie sa zo všetkých elektronických marketingových komunikácií, ktoré vám zašleme. Svoj súhlas s priamym marketingom môžete kedykoľvek odvolať. Ak to urobíte, okamžite vykonáme aktualizáciu našich databáz a nebudeme vám posielať žiadne ďalšie správy v rámci priameho marketingu, no stále vás budeme kontaktovať v rozsahu potrebnom na účely všetkých vami požadovaných produktov alebo služieb.

Svoje osobné údaje môžete kontrolovať a upravovať

Ak máte online používateľský účet, môžete si osobné údaje upravovať priamo vy sami. Pokiaľ ho nemáte, môžete kontaktovať tím služieb zákazníkom, ktorý na vašu žiadosť nesprávne, zbytočné, chýbajúce alebo zastarané informácie opraví, odstráni alebo doplní.

Môžete blokovať a zmazať súbory cookie

Máte právo vybrať si, ktoré súbory cookie prijmete, a svoju voľbu neskôr zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách používania súborov cookie.

Môžete požiadať o vymazanie alebo obmedzenie spracovania vašich osobných údajov

Ak by ste sa domnievali, že sú vaše osobné údaje nepresné, že je ich spracovanie nezákonné, nespracovávame vaše údaje v súlade s účelom spracovania, alebo ak máte voči spracovaniu akékoľvek námietky, môžete sa obrátiť na náš tím služieb zákazníkom a požiadať o vymazanie svojich údajov alebo o obmedzenie ich spracovania. Kontaktné údaje služieb zákazníkom v Austrálii, na Novom Zélande, v Hongkongu a v Spojených štátoch nájdete v oddiele 10. Upozorňujeme, že vašu žiadosť prešetríme v primeranej lehote a potom sa rozhodneme, aké kroky podnikneme.

Máte právo namietať proti spracovaniu svojich údajov

Môžete mať právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov z legitímnych dôvodov.

Môžete odvolať svoj súhlas

Kedykoľvek môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Odvolanie vášho súhlasu nám nebude brániť spracovávať vaše osobné údaje na inom právnom základe, napríklad na základe požiadaviek, ktoré nám udeľujú platné právne predpisy. Je však dôležité si uvedomiť, že váš účet (účty) bude zrušený v našom internetovom obchode (obchodoch) a výhody, ktoré vám prostredníctvom tohto účtu poskytujeme, sa vynulujú. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracovania vykonaného pred dátumom odvolania.

Svoje osobné údaje môžete preniesť na iného poskytovateľa

Môžete využiť právo na prenosnosť údajov. To znamená, že môžete preniesť svoje osobné údaje na iného prevádzkovateľa vo štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a to v miere, do akej je možné toto ustanovenie uplatniť.

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak si myslíte, že spracúvaním vašich osobných údajov porušujeme vaše zákonné práva, môžete podať sťažnosť miestnemu dozornému orgánu. Zoznam webových stránok dozorných orgánov nájdete tu (webové stránky Európskej komisie) a v oddiele 10.

Vezmite na vedomie, že ak si uplatníte niektoré z vyššie uvedených práv, môžete byť povinní poskytnúť ďalšie údaje na účely identifikácie. Takéto dodatočné informácie nebudú použité na žiadny iný účel a po úspešnej identifikácii sa odstránia.

 

9. Používame súbory cookie?

Naše webové stránky využívajú súbory cookie. Súbory cookie môžete v nastaveniach prehliadača zablokovať, ale bez týchto súborov nemusia niektoré funkcie webových stránok správne fungovať. Ďalšie informácie nájdete v zásadách používania súborov cookie.

10. Miestne podmienky

Upozornenie pre obyvateľov Austrálie a Nového Zélandu

Medzinárodné prenosy: V súvislosti s oddielom 4 uvedeným vyššie môžeme vaše osobné údaje sprístupniť subjektom v mnohých krajinách, vrátane Austrálie, Dánska, Fínska, Írska, Švédska, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov amerických. Môže sa stať, že budeme musieť vaše osobné údaje poskytnúť subjektom v iných krajinách, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname. K tomu dochádza ad hoc alebo v určitých prípadoch a pri účeloch, na ktoré sme vaše osobné údaje zhromaždili.

Sťažnosti: Ak sa domnievate, že sme nedodržali vaše zákonné práva alebo platné právne predpisy o ochrane osobných údajov, môžete podať sťažnosť prostredníctvom nášho tímu služieb zákazníkom. Vašu sťažnosť prešetríme a v primeranej lehote sa k nej písomne vyjadríme. Urobíme všetko pre to, aby bola vaša sťažnosť spravodlivo a rýchlo prešetrená. Ak však budete aj naďalej nespokojní, môžu sa obyvatelia Austrálie obrátiť na Úrad austrálskeho komisára pre informácie a obyvatelia Nového Zélandu na novozélandského komisára pre ochranu osobných údajov:

Úrad austrálskeho komisára pre ochranu osobných údajov: www.oaic.gov.au

Úrad novozélandského komisára pre ochranu osobných údajov: www.privacy.org.nz

Pre obyvateľov Nového Zélandu platí, že žiadna časť tohto znenia neobmedzuje vaše práva podľa zákona o ochrane osobných údajov z roku 2020.

Upozornenie pre obyvateľov Hong Kongu a Sýrskej arabskej republiky

Ak máte nejaké otázky, alebo potrebujete viac informácií o zhromažďovaní svojich osobných údajov a zaobchádzaní s nimi, obráťte sa na náš tím služieb zákazníkom.

Náš internetový obchod (www.wedgwood.com.hk) je hosťovaný spoločnosťou Shopify Inc., ktorá nám poskytuje platformu pre online elektronický obchod na predaj našich produktov a služieb. Vaše údaje sú uložené na server zabezpečený firewallom prostredníctvom dátového úložiska, databáz a všeobecnej aplikácie od spoločnosti Shopify. Môžete sa navyše zoznámiť so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Shopify.