Styrelsemedlemmarnas arvoden fastställs av ordinarie bolagsstämma. Styrelsens nominerings- och strategikommitté ansvarar för beredningen av förslag om styrelsemedlemmarnas arvoden för bolagsstämman.

Ordinarie bolagsstämma år 2020 beslöt om följande årliga arvoden för styrelsemedlemmarna.

  • Styrelseordförande: 90 000 euro
  • Vice ordförande: 60 000 euro
  • Styrelsemedlemmarna: 45 000 euro

Dessutom betalas för styrelse- och kommittémöten, förutom granskningskommitténs möten, ett mötesarvode på 750 euro per möte till de styrelseledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode på 2 000 euro per möte till de styrelseledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode på 1 500 euro per möte till styrelseordförande och kommittéernas ordförande. För granskningskommitténs möten betalas ett mötesarvode på 1 000 euro per möte till kommittémedlemmar som bor i Finland, ett mötesarvode på 2 250 euro per möte till kommittémedlemmar som bor utomlands och ett mötesarvode på 2 500 euro per möte till granskningskommitténs ordförande. Dessutom ersätts styrelseledamöternas resekostnader och andra utgifter som uppkommit i anslutning till skötandet av bolagets ärenden. Styrelseledamöterna omfattas inte av Fiskars incitamentsplan och står inte i anställningsförhållande till företaget.

Styrelsemedlemmarnas arvoden för år 2020

NamnÅrsarvode
EUR
Mötesarvode
EUR

             Totalt
EUR
Paul Ehrnrooth, ordförande86 62552 125138 750
Jyri Luomakoski, viceordförande57 75031 38889 138
Albert Ehrnrooth43 31321 65064 963
Louise Fromond43 31321 65064 963
Inka Mero43 31323 06366 376
Fabian Månsson43 31337 26380 576
Peter Sjölander43 31339 92583 238
Ritva Sotamaa43 31340 40083 713
Nathalie Ahlström*32 10036 00045 450
Totalt436 353280 814717 167

* Styrelsemedlem 11.3-29.11.2020

Nomineringskommittén har en extern medlem, Alexander Ehrnrooth. Hans ersättning var totalt 3 000 euro år 2020.

Uppdaterad 17.2.2021