Fiskars Groups kompensationsfilosofi och kompensationsstrukturer är utformade för att vara marknadsrelevanta och prestationsbaserade så att enastående prestationer belönas bättre är genomsnittliga prestationer. För de flesta anställda på Fiskars Group består kompensationen av grundlön, bonus och förmåner. Den totala kompensationen inklusive bonus ska vara konkurrenskraftig på relevant marknad. För samtliga anställda baseras lönen på den allmänna lönenivån i landet, ansvar, bidrag till verksamheten, erfarenhet och prestation. Bonuspraxisen stöder filosofin om prestationsbaserad belöning.

Redogörelser över arvoden

DokumentPDF
Ersättningsrapport 2021PDF icon
Ersättningsrapport 2020PDF icon
Redogörelse över arvoden för 2019PDF icon
Redogörelse över arvoden för 2018PDF icon
Redogörelse över arvoden för 2017PDF icon
Redogörelse över arvoden för 2016PDF icon
Redogörelse över arvoden för 2015PDF icon
Redogörelse över arvoden 12.3.2015PDF icon
Redogörelse över arvoden för 2014PDF icon
Redogörelse över arvoden 13.3.2014PDF icon
Redogörelse över arvoden för 2013PDF icon
Redogörelse över arvoden 15.3.2013PDF icon
Redogörelse över arvoden för 2012PDF icon
Redogörelse över arvoden 2.8.2012PDF icon
Redogörelse över arvoden för 2011PDF icon
Redogörelse över arvoden 6.10.2011PDF icon

Uppdaterad 18.2.2021