Fiskars Groups kompensationsfilosofi och kompensationsstrukturer är utformade för att vara marknadsrelevanta och prestationsbaserade så att enastående prestationer belönas bättre är genomsnittliga prestationer. För de flesta anställda på Fiskars Group består kompensationen av grundlön, bonus och förmåner. Den totala kompensationen inklusive bonus ska vara konkurrenskraftig på relevant marknad. För samtliga anställda baseras lönen på den allmänna lönenivån i landet, ansvar, bidrag till verksamheten, erfarenhet och prestation. Bonuspraxisen stöder filosofin om prestationsbaserad belöning.

Redogörelser över arvoden

Dokument
Ersättningsrapport 2022 (PDF)
Ersättningsrapport 2021 (PDF)
Ersättningsrapport 2020 (PDF)
Redogörelse över arvoden för 2019 (PDF)
Redogörelse över arvoden för 2018 (PDF)
Redogörelse över arvoden för 2017 (PDF)
Redogörelse över arvoden för 2016 (PDF)
Redogörelse över arvoden för 2015 (PDF)
Redogörelse över arvoden 12.3.2015 (PDF)
Redogörelse över arvoden för 2014 (PDF)
Redogörelse över arvoden 13.3.2014 (PDF)
Redogörelse över arvoden för 2013 (PDF)
Redogörelse över arvoden 15.3.2013 (PDF)
Redogörelse över arvoden för 2012 (PDF)
Redogörelse över arvoden 2.8.2012 (PDF)
Redogörelse över arvoden för 2011 (PDF)
Redogörelse över arvoden 6.10.2011 (PDF)