Vår starka tillväxttrend fortsatte under det tredje kvartalet, vilket var det sjätte kvartalet i rad med tillväxt. Samtidigt var det bolagets högsta tredjekvartalsomsättning någonsin. Jämförbara EBITA föll något efter den rekordstarka nivån förra året.

Vår finansiella utveckling förbättrades mot slutet av kvartalet inom alla verksamhetsenheterna. Den jämförbara omsättningen ökade i Vita och Crea och var på föregående års nivå i Terra. För Terra och Crea var jämförelsetalen från 2020 rekordhöga.

Trots utmaningarna i de globala leveranskedjorna har vi lyckats betjäna våra kunder, vilket har varit en konkurrensfördel för oss. Riskerna gällande tillgång på produkter kvarstår. Dessutom fortsätter råvaru- och logistikkostnaderna att stiga. En ny faktor är de högre energipriserna, som särskilt påverkar Vita. Vi fortsätter att motverka dessa faktorer. Eftersom kostnadsinflationen ökat fort, kan det dröja förrän våra åtgärder börjar inverka.

Under andra halvåret investerar vi mer för att säkra tillväxt. Dessa investeringar är främst relaterade till vår digitala verksamhet, för att utveckla våra färdigheter inom data, direktförsäljning och konsumentupplevelser. Under tredje kvartalet öppnade vi cirka 50 nya positioner för att stöda våra digitala tillväxtinitiativ. Vi har också gjort ändringar i vår nuvarande IT-verksamhet, vilket kommer att medföra besparingar från 2022 och framåt. Vi förväntar oss att framtida besparingar kommer att täcka dessa investeringar.

Våra två pågående program går mot sitt slut. I halvårsrapporten för 2021 gav vi en uppdatering av transformationsprogrammet inom Vita. Vi kan nu också bekräfta att även omstruktureringsprogrammet kommer att slutföras i slutet av 2021. Vi förväntar oss att majoriteten av fördelarna kommer att realiseras per slutet av 2021. Därtill kommer kostnaderna för programmen att vara betydligt lägre än vad vi tidigare räknat med. Med andra ord kommer båda programmen att avslutas i år, vilket innebär att de besparingar som vi hade som mål uppnås och att kostnaderna blir lägre än vad vi ursprungligen hade förväntat oss.

Vårt fokus ligger nu på att säkerställa leveranserna under årets viktiga sista kvartal. Samtidigt fortsätter vi att driva vår strategi för att skapa organisk tillväxt på längre sikt. Som ett led i våra tillväxtplaner publicerade vi ett nytt globalt strategiskt partnerskap med Moomin Characters, samt att vi förvärvat en minoritetsandel i Rights & Brands, en licensbyrå som representerar ikoniska nordiska varumärken som Mumintrollen. Vi ser fram emot att diskutera vår tillväxtstrategi mer i detalj på vår kapitalmarknadsdag den 9.11.2021.

NATHALIE AHLSTRÖM

President & CEO

.