Bolagsstämmoarkiv

BolagsstämmaKallelse till bolagsstämmaBolags-stämmans beslutStämmo-protokollPresentation
Ordinarie bolagsstämma 2023PDF iconPDF icon
Ordinarie bolagsstämma 2022PDF iconPDF icon
Ordinarie bolagsstämma 2021 PDF icon PDF icon
Ordinarie bolagsstämma 2020PDF icon
Ordinarie bolagsstämma 2019PDF icon
Ordinarie bolagsstämma 2018PDF iconPDF icon
Ordinarie bolagsstämma 2017PDF iconPDF icon
Ordinarie bolagsstämma 2016PDF iconPDF icon
Ordinarie bolagsstämma 2015PDF iconPDF icon
Extraordinarie bolagsstämma 2014PDF iconPDF icon
Ordinarie bolagsstämma 2014PDF iconPDF icon
Ordinarie bolagsstämma 2013PDF iconPDF icon
Extraordinarie bolagsstämma 2012PDF iconPDF icon
Ordinarie bolagsstämma 2012PDF icon (på finska)PDF icon
Ordinarie bolagsstämma 2011PDF icon (på finska)PDF icon
Ordinarie bolagsstämma 2010PDF icon (på finska)PDF icon
Extraordinarie bolagsstämma 2009PDF icon (på finska)
Ordinarie bolagsstämma 2009PDF icon (på finska)
Ordinarie bolagsstämma 2008PDF icon
Ordinarie bolagsstämma 2007PDF icon
Extraordinarie bolagsstämma 2006PDF icon
Ordinarie bolagsstämma 2006PDF icon